Navigácia

Výchovný poradca informuje

Vážení rodičia deviatakov!

Konzultácie s výchovným poradcom v súvislosti s výberom SŠ budú prebiehať v týchto termínoch:

9. A-     22. 11. 2018: 15, 30 -17,00

9. B-     26. 11. 2018: 15, 30 -16, 30

9. C-     29. 11 2018: 16, 30 -17, 30

 

S úctou

 PhDr. L. Smolejová, vých.p.