Navigácia

Výchovný poradca informuje

Vážení rodičia piatakov!

Vážení rodičia piatakov!

V dňoch 4. -7. 2. 2019 si príďte, prosím, vyzdvihnúť výsledky T5 Vášho dieťaťa  k výchovnej poradkyni, č.dv. 3.

Podrobný rozpis - časový harmonogram - budú mať žiaci v ŽK.

 

S úctou PhDr. L. Smolejová