Navigácia

súťaž CAMPANA

Úvod

Máte chuť súťažiť a vyhrať zaujímavé vecné ceny, či dobrodružný výlet?

 

Stačí, ak od januára do marca 2013 budete sledovať našu stránku školy, kde každý týždeň uverejníme súťažnú otázku.

Pri plnení súťažných úloh a otázok vám môžu pomáhať učitelia, knižnica, múzeum, internet, rodičia, starí rodičia...

Odmeníme tých, ktorí správne splnia úlohy, ale aj tých, ktorí nám pošlú čo najviac príspevkov.

 

O čom to celé bude?

 

CAMPANA (z lat.) znamená ZVON. Kampanológia je náuka o zvonoch a zvony sú nositeľmi odkazu svojej doby,

nemí svedkovia našej histórie a kultúry. Spoločne objavíme pozadie výroby a vzniku zvonov, dozvieme sa ako sa zvoní vo svete,

vyhľadáme slávne príbehy, budeme kráčať „po stopách“ slávnych stredovekých zvonárov a zvonolejárov zo Spiša, vypátrame,

čo sa ukrýva v tajomných vežiach...

 

 

Pravidlá a podmienky

 

Súťaž CAMPANA je súčasťou projektu ANIMA CAMPANA – DUŠA ZVONA.

Projekt podporuje Nadácia Orange v programe Školy pre budúcnosť.

Každý žiak, ktorý  v čase od januára do marca 2013  správne odpovie na súťažnú otázku týždňa, môže získať zaujímavé ceny. Vždy pondelok uverejníme na našej školskej stránke súťažnú otázku a do piatku aktuálneho týždňa nám Vaše odpovede posielajte na adresu:

 

nasezvony@gmail.com

 

 K odpovedi nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a triedu. V ďalšom týždni uverejníme správnu odpoveď na predchádzajúcu otázku a vyžrebujeme jedného z Vás, kto získa cenu týždňa. Na 15 žiakov, ktorí nám najčastejšie napíšu správnu odpoveď, čaká na konci súťaže (v marci) dobrodružný výlet.

 

 

  1. KOLO (7.1. - 11.1. 2013)

 

Zvony majú svoju reč, univerzálny jazyk, ktorému rozumejú domáci i cudzinci. Každý občan nášho mesta je hrdý na našu kostolnú vežu, ktorá je najvyššia v strednej Európe. Niektorí vedia, že v tejto veži sa nachádza  najväčší zvon na Slovensku.  No málokto však tuší, že práve naše mesto sa v stredoveku mohlo pochváliť slávnou zvonolejárskou dielňou,  ktorá  bola svetovo uznávaná.  Žiadna dielňa v nasledujúcich desaťročiach nedosiahla úroveň spišskonovoveskej dielne. 10.11.2012 sme si pripomenuli 655. výročie založenia tejto slávnej dielne.

 

  1. OTÁZKA:

 

Ako sa volá zakladateľ najslávnejšej spišskej stredovekej zvonolejárskej dielne?

 

Píšte, tešíme sa na Vaše odpovede.

 

( odporúčame prečítať – http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/o-rex-glorie-veni-cum-pace/5/index.html?cHash=8d58ee961db7b24bb0a56417f73a9a04)

 

 

Správna odpoveď na 1. súťažnú otázku je:

KONRÁD GAAL.

       Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali jedného, kto získal v tomto kole cenu – multifunkčné digitálne hodiny s budíkom.

          Víťazom 1. kola je: Júlia Novotná (5.B)

...a súťažíme ďalej...

2. KOLO (14.1. – 18.1. 2013)

Náš rodák, slávny Konrád Gaal vyhotovil roku 1 364 veľký zvon pre kráľa Ľudovíta I. Za toto umelecké dielo ho kráľ povýšil do šľachtického stavu. Výroba zvona je náročný proces. Vyžaduje si hudobné a výtvarné schopnosti zvonára,  podopreté matematickými a fyzikálnymi vedomosťami, manuálnou zručnosťou a trpezlivosťou.  Zvonár používa na zvony zliatinu bronzu, nazývanú aj zvonovina. Presný pomer kovov bol tajomstvom zvonolejára a jeho rodiny.

 

2. OTÁZKA:

Aké kovy sú základom zvonoviny?

 

Píšte, tešíme sa na správne odpovede.

(Ak ovládaš chémiu, tak to nebude ťažké: Cu, Sn)

 

 

Správna odpoveď na 2. súťažnú otázku je:

MEĎ A CÍN.

Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu.  Zo správnych odpovedí 2. kola sme vyžrebovali jedného z vás, kto opäť získal  cenu - multifunkčné digitálne hodiny s budíkom.  

  Víťazom 2. kola je: Dávid Patera (8.B)

...a súťažíme ďalej...

3. KOLO (21.1. – 25.1. 2013)

V súčasnosti stačí, aby zvonári len stlačili ovládací gombík a zvony sa rozozvučia. Kedysi však zvonári chodili do veží rozkývať zvony a pri našom 6-tonovom Urbanovi, to bola poriadna fuška.  V svetoznámej katedrále Notre –Dame (Paríž) má najväčší zvon Emmanuel 13 ton a to nerátame srdce zvona, ktoré váži ako Citroen 2CV.

 

3. OTÁZKA:

Ako sa volá hlavný hrdina – zvonár zo slávneho románu Viktora Huga?

 (Podľa tohto príbehu vzniklo veľa filmov, muzikálov i animovaných rozprávok)

 

Píšte, tešíme sa na správne odpovede na známej adrese:

nasezvony@gmail.com

 

 

Správna odpoveď na 3. súťažnú otázku je:

QUASIMODO.

Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu. Zo správne odpovedajúcich sa šťastie usmialo na ďalšieho z vás, kto získal v 3. kole cenu – ping-pongovú súpravu a tričko nášho sponzora.                                                                             

            Víťazom 3. kola je: Patrik Jančár  (7.B)

...a súťažíme ďalej...

4. KOLO (28.1. – 1.2. 2013)                             

Zvony sú nástrojom komunikácie. Odpradávna oznamovali dôležité správy svojmu okoliu  aktuálny čas, príchod nepriateľa, požiar, zvolávali na sviatočné a slávnostné chvíle. Stávali sa symbolom moci a úspechu, miest aj panovníkov. Ich symbolický význam rástol storočiami a európske metropoly sa predháňali v tom, kto ich bude mať viac a väčšie.

 

4. OTÁZKA:                                                                                                        

Ako sa volá anglický zvon  -  gigant, symbol impéria, presnosti a svetovlády?

 

(Tentokrát pomôžu vedomosti z geografie – pomôcky: Londýn, parlament, veža s hodinami)

 

Píšte, tešíme sa na správne odpovede na známej adrese:

nasezvony@gmail.com

 

 

Správna odpoveď na 4. súťažnú otázku je:

BIG BEN.

Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu. Zo správnych odpovedí sa šťastie usmialo na ďalšieho z vás, kto získal v 4. kole cenu –    teplú deku a tričko nášho sponzora.  

                                                           Víťazom 4. kola je: Paulínka Sajdáková (5.A)

...a súťažíme ďalej...

5. KOLO (4.2. – 8.2. 2013)                               

História zvonov siaha až do rokov 2250 pred naším letopočtom. Mnohé historické zvony mali nevyčísliteľnú hodnotu. Najviac zvonov zmizlo zo zvoníc počas vojen. Zvony boli roztavené a ...

 

5. OTÁZKA:                                                                                                        

Na čo boli pretavené zvony počas vojen?

 

(Tentokrát pomôžu vedomosti z dejepisu – pomôcky: armáda, zbrane, streľba)

 

Píšte, tešíme sa na správne odpovede na známej adrese:

nasezvony@gmail.com

 

 

 

Správna odpoveď na 5. súťažnú otázku je:

DELÁ (KANÓNY).

Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu.        Zo správnych odpovedí sa šťastie usmialo na ďalšieho z vás, kto získal v 5. kole cenu –    sadu písacích potrieb a hrnček nášho sponzora.        Víťazom 5. kola je: Viktória Staňová (6.A)

...a súťažíme ďalej...

6. KOLO (11.2. – 15.2. 2013)                           

V roku 968 bol v Taliansku vyrobený zvon, ktorý ako prvý dostal vlastné meno Ján. Odvtedy zvony dostávajú meno (Dominik, Urban, Mária...). Okrem oficiálneho mena majú zvony aj ľudové mená, napríklad poludník – zvoní na obed, umieráčik a podobne. V našej najvyššej veži máme niekoľko zvonov a každý z nich má svoje meno.

6. OTÁZKA:                                                                                                        

Vieš, ako sa volajú zvony v našej najvyššej veži?

 

(Napíš aspoň 3 mená našich zvonov)

 

Píšte, tešíme sa na správne odpovede na známej adrese:

nasezvony@gmail.com

 

 

 

 

Milí súťažiaci,

keďže máte všetci jarné prázdniny,

oddýchnite si!

6. kolo vyhodnotíme a poslednú súťažnú otázku položíme 25. 2. 2013.

 

 

 

Správna odpoveď na 6. súťažnú otázku je:

URBAN, JOZEF/CONCORDIA, PETER, PAVOL, ŠMERTNÝ ZVON.

Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu. Zo správnych odpovedí sa šťastie usmialo na ďalšieho z vás, kto získal v 6. kole cenu –  Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch.                                                                                          

Víťazom 6. kola je: Daniel Knizner (8.B)

...a súťažíme ďalej, je tu posledné kolo...

7. KOLO (25.2. – 1.3. 2013)                             

Zvony sú jednými z najstarších hudobných nástrojov. Ich história siaha až do rokov 2250 pred naším letopočtom. Každý zvon je originálom s tóninou podľa typu rebra a tým aj celkového tvaru a priemeru. Podľa miesta úderu na teleso zvona vydávali dva rôzne hudobné zvuky. Keď je zvonov viac - napríklad na veži - hrajú spolu v akordoch jedného ladenia. Hudobné nároky kladené na zvonkohry viedli k vypracovaniu návrhov zvonov s "univerzálnejšími" akordmi, ktoré umožňujú hrať melódie vo viacerých stupniciach a pritom ich zvuky nepôsobia navzájom rušivo.
 

7. OTÁZKA:                                                                                                        

V akej stupnici sú ladené európske zvony?

 

(Pomôcka z  hudobnej výchovy: stupnica môže byť durová alebo molová.

Základný akord európskeho zvona znie melanchonicky, takže?)

 

Píšte, tešíme sa na správne odpovede na známej adrese:

nasezvony@gmail.com

 

 

 

Správna odpoveď na 7. súťažnú otázku je:

V MOLOVEJ STUPNICI.

Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu.                                                                               Zo správnych odpovedí sa šťastie usmialo na ďalšieho z vás, kto získal v 7. kole cenu –    vzácny porcelánový zvon.       

                                                                                         

Víťazom 7. kola je: Silvia Olekšáková  (7.B)

 

... a zazvonil zvonec a našej súťaži je koniec!     

 

       

Ako v rozprávke, číslo 7 je symbolické (za siedmimi horami..., 7 kozliatok,7 trpaslíkov...).   Aj my sme vám ponúkli 7 súťažných otázok a vy ste mali možnosť počas dvoch mesiacov hľadať, pátrať, dozvedieť sa všeličo o zvonoch. Počas súťaže bolo medzi vami veľa takých, ktorí ste pravidelne a správne odpovedali. A aj keď ste sa nenašli medzi výhercami jednotlivých kôl, vašou výhrou bude jednodňový dobrodružný výlet do najznámejších veží.  Dokázali ste, že vás táto téma zaujíma a baví, preto sa dozviete ešte oveľa viac!                                                                                                                                                                                

Výhercov tejto hlavnej ceny budeme informovať emailom priamo.

 

Zvony sú ľudskými spoločníkmi celý život, svojím hlaholom ohlasujú úseky ľudskej existencie, od kolísky až po hrob. V súčasnosti už nikto nepochybuje, že zvon si zaslúži našu pozornosť. Jeho symbolika, význam, poslanie a celá veda o zvonoch – kampanológia nám o tom dávajú priame dôkazy.