Navigácia

súťaž CAMPANA

Nová podstrana

Správna odpoveď na 1. súťažnú otázku je:

KONRÁD GAAL.

Všetci, ktorí ste nám napísali správne odpovede, postupujete ďalej v hre o hlavnú cenu. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali jedného,      kto získal v tomto kole cenu – multifunkčné digitálne hodiny s budíkom.                                                                                                        Víťazom 1. kola je: Júlia Novotná (5.B)

...a súťažíme ďalej...

2. KOLO (14.1. – 18.1. 2013)

Náš rodák, slávny Konrád Gaal vyhotovil roku 1 364 veľký zvon pre kráľa Ľudovíta I. Za toto umelecké dielo ho kráľ povýšil do šľachtického stavu. Výroba zvona je náročný proces. Vyžaduje si hudobné a výtvarné schopnosti zvonára,  podopreté matematickými a fyzikálnymi vedomosťami, manuálnou zručnosťou a trpezlivosťou.  Zvonár používa na zvony zliatinu bronzu, nazývanú aj zvonovina.              Presný pomer kovov bol tajomstvom zvonolejára a jeho rodiny.

 

2. OTÁZKA:

Aké kovy sú základom zvonoviny?

 

Píšte, tešíme sa na správne odpovede.

(Ak ovládaš chémiu, tak to nebude ťažké: Cu, Sn)