Navigácia

Pracovné ponuky

Základná škola prijme vychovávateľa/vychovávateľku/ do školského klubu detí s nástupom od 8.januára 2018 na zástup PNS na 80%-ný pracovný úväzok. V prípade záujmu môžete zaslať písomnú žiadosť alebo žiadosť v elektronickej podobe na emailovú adresu: levocska11@gmail.com

 

V prípade, že škola neponúka pracovné miesto, všetky nevyžiadané dokumenty budeme skartovať.