Navigácia

Oznamy ŠJ

Informácie pre stravníkov školskej jedálne

Výška stravného od 01.septembra 2015 je vo výške pre I. stupeň   1,00 EUR

                                                                                      pre II.stupeň  1,06 EUR

                                                                      zamestnanci ZŠ a ZUŠ  1,17 EUR

                                                                             dôchodcovia           2,24 EUR

Úhrada stravného: vždy do 15.dňa v mesiaci (začiatkom mesiaca obdržíte poštové poukážky za príslušný mesiac, úhradu môžete realizovať platbou na pošte-cez internet-priamo v banke vkladom na účet        číslo 752 502 4007/5600 PRIMA banka, alebo si zadáte vo Vašej banke trvalý príkaz)

Odhlásenie zo stravy: aj v aktuálny deň DO 8,00 hod. - telefonicky 053-4465803, alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ či priamo v jedálni - na výdajovom okienku je zošit na vyhlasovanie alebo prihlasovanie stravníkov. PO 8,00 hod. NEODHLASUJEME !  Normuje sa a vydáva tovar na varenie. Ak nestihnete obed včas odhlásiť, môžete si po neho prísť so svojim obedárom do jedálne.   Prihlásiť sa na stravu je možné tak isto do 8,00 hod. ráno v aktuálny deň.

Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Výdaj stravy:  elektronický systém výdaja - komplexné počítačové spracovanie = každý stravník obdrží bezkontaktný čip v hodnote 3,00 EUR. Čip bude slúžiť po celú dobu školskej dochádzky do jedálne ako  osobný preukaz stravníka. V prípade zabudnutia čipu stravník o jedlo nepríde, od vedúcej ŠJ dostane náhradný lístok a obed mu bude vydaný. V prípade straty čipu stravník nepríde o cenu  zakúpených obedov, ale bude si musieť kúpiť nový čip. Strata čipu sa musí ihneď nahlásiť u vedúcej ŠJ, ktorá ho zablokuje.

Výdaj obedov je od 11,45 hod.  do  14,00 hod.

Na akékoľvek dotazy - nejasnosti - pripomienky Vám radi odpovieme v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo telefonicky na čísle 053-4465803 v čase od 7,00 - 15,00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Heidi Kuchárová, vedúca ŠJ