Navigácia

Oznamy ŠJ

OZNAM pre rodičov detí v hmotnej núdzi

Mesto Spišská Nová Ves od 1.septembra 2015 vydalo Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č.5/2013 o určení výšky príspevku rodičov za stravu v školskej jedálni takto:

výška stravného od 1.9.2015 je vo výške pre I.stupeň  1,00 EUR a pre  II.stupeň  1,06 EUR

dotácia z úradu práce je vo výške pre I.stupeň  0,95 EUR  a pre II.stupeň 1,00 EUR

Vzhľadom k tejto skutočnosti, budú rodičia za stravu svojich detí doplácať mesačne poštovou poukážkou, kde bude každý mesiac vyčíslený doplatok za stravu.

Tento doplatok je pre I.stupeň vo výške 0,05 eurocent za 1 obed a pre II.stupeň vo výškem 0,06 eurocent za 1 obed.

Poštové poukážky za príslušný mesiac je potrebné uhradiť VŽDY do 20.dňa v mesiaci.     NEDOPLATKY za stravu nebudeme tolerovať!

Informácie na tel.č.: 053-4465803, alebo v kancelárii vedúcej šj.