Navigácia

 • Dramatizácia rozprávky v ŠKD
  21. 3. 2019
  Dňa 18.3.2019 sa konalo divadelné predstavenie žiakov z ŠKD. Žiaci zo všetkých oddelení si pripravili dramatizáciu rozprávky. Mohli ste vidieť rozprávku - O dvanástich mesiačikoch, Šípkovú Ruženku, Dedkovu rukavičku ale aj Tri prasiatka. Všetci to zvládli na výbornu. Zabavili sme sa a boli sme odmenení potleskom.
 • Svetový deň poézie

  Dňa 21.3.2019 pri príležitosti 20. výročia Svetového dňa poézie navštívila našu školu recitátorka Bibiána Tauberová . Prednesom detskej poézie priblížila žiakom tvorbu známych slovenských literárnych tvorcov. Cieľom podujatia, ktoré organizoval miestny odbor Matice Slovenskej v SNV, bolo podporiť u žiakov záujem o čítanie poézie.

 • Gymnastický štvorboj

  Dňa 11. a 12.03.2017 sa konali okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji, kde žiačky našej školy obsadili: 

  v kategórii A Beláková Kamila (3.C), Drusová Tamara (3.C), Kleinová Stela (3.C),, Kukurová Emma (3.C) 5.miesto,

  v kategórii B Vrončová Vanesa (5.B), Novotná Tia Bernadeta (6.B), Antalová Timea (6.B), Pagáčiková Laura (6.B), Polčíková Mária (4.A), Krajčiová Michaela (4.B) 3. miesto,

  - a v kategórii C Livorová Marianna (7.A), Zvolenská Natália (7.A), Tarkovacsová Timea (7.A), Kupčíková Eva (8.A) 1. miesto a postup na krajské majstrostvá. GRATULUJEME !

 • Návšteva škôlkárov

  Druhý marcový týždeň  po roku opäť privítali  naši prváci škôlkárov z MŠ na Slovenskej a na Hviezdoslavovej ulici.  Predškolákom ukázali, čo ich v škole čaká. Škôlkári sa s radosťou zapojili do spoločných aktivít s prvákmi. Veríme, že odchádzali spokojní a s dobrým pocitom, že sa im v škole darilo.

 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

  Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves, oznamuje  rodičom detí narodených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, že zápis   do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 1. až 5. apríla 2019 (vrátane)  v čase od 8.00 h do 17.00 h v miestnosti č.3 na prízemí vľavo.

  V dňoch 1. a 2. apríla 2019 budú zapisované deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves podľa školských obvodov.

  Od 3., 4., 5. apríla budeme zapisovať aj deti, ktorých bydlisko je v obciach školského obvodu ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves.

  Pri zápise zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Na zápis príde zákonný zástupca       s dieťaťom.

   

  Zoznam ulíc školského obvodu ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves

  Levočská, Školská, Hviezdoslavova (od ul. B. Němcovej, od ul. Ing. Straku), Gorazdova, J. C. Hronského, Radlinského (časť Telep), Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Filinského cesta, Harichovský chodník, Astrová, Ľaliová, Nezábudková, Púpavová, Narcisová, Jána Jánskeho, Tolstého, Slovenská, Jesenského, Mišíkova, Kollárova, Rastislavova, Svätoplukova, Koceľova, Česká, Moravská, Letná, Mudroňova, Puškinova, B. Němcovej, J. Fabiniho (po ul. B. Němcovej), Markušovská cesta, Cintorínska, Odorínska cesta, Železničná, Letná

  Zoznam obcí školského obvodu ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves

  Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť), Odorín (časť), Poráč (časť), Teplička (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce (časť), Hnilec.

  Rodičia, ktorých deťom  bolo vydané rozhodnutie o odklade PŠD v minulom školskom roku, sú povinní prísť dieťa opätovne zapísať podľa pokynov uvedených vyššie.

   

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo v dňoch 25. a 27. februára 2019. Žiaci a žiačky súťažili v troch kategóriách. V každej kategórii boli ocenení 3 najlepší recitátori. V obvodnom kole bude našu školu reprezentovať deväť žiakov. Prajeme im veľa úspechov!

 • Karneval
 • Karneval 2019

  Fašiangy v našej škole sme oslávili dňa 13. februára 2019 detskou karnevalovou párty s animátorom a pesničkárom ujom Ľubom z Košíc. Žiaci v pestrých maskách si užili zábavu plnú spevu a tanca. Štyri najoriginálnejšie masky odmenil ujo Ľubo svojimi CD-čkami, ale sladkú odmenu si odniesli všetky masky.

 • Finančná gramotnosť v našej škole

  Dňa 31.1.2019 v našej škole prebehol projektový deň finančnej gramotnosti. Žiaci druhého stupňa boli účastní na besedách s pracovníkmi bánk a poisťovní. Na jednotlivých vyučovacích hodinách riešili rôzne úlohy, testy, interaktívne cvičenia a hry zamerané na finančnú gramotnosť.

  Veríme, že žiaci si z dnešného dňa odniesli čo najviac vedomostí, ktoré neskôr využijú vo svojom živote.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Dňa 17. 1. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešná žiačka
  v kategórii 1B bola Lucia Leskovjanská, ktorá obsadila 2. miesto a zároveň postúpila na krajské kolo.
  Lucke srdečne blahoželáme a držíme jej palce.

 • Olympiáda v anglickom jazyku- okresné kolo

  V tomto školskom roku nás na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku reprezentoval opäť Lukáš Gavroň z 9.C, ktorý sa v kategórii 1B umiestnil na výbornom 2. mieste. V kategórii 1A  sa okresného kola olympiády po prvýkrát zúčastnila Lucia Lea Repaská zo 7.B, ktorá sa taktiež umiestnila na skvelom 2. mieste. Obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Lukášovi prajeme veľa úspechov pri reprezentácii na strednej škole.

 • Poďakovanie – Kilo na pomoc pre rodiny v kríze

  V našej škole sa od 3. decembra do 14. decembra uskutočnila zbierka trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v kríze v Spišskej Novej Vsi. Vyzbieralo sa ich takmer päť kilogramov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne podelili a tak pomohli rodinám v kríze prežiť blížiace sa sviatky v spolupatričnosti a solidarite.

  Organizátor zbierky je OZ Život v meste SNV, Spišská Katolícka Charita a Úsmev ako dar.

 • Oznamy ŠJ
  7. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Oznamy ŠJ

 • Projektový deň čitateľskej gramotnosti a Mikuláš v škole

  Dňa 6.12.2018 sme v našej škole oslávili Mikuláša zaujímavými aktivitami, ktoré boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci so svojimi triednymi učiteľmi riešili netradičné úlohy z prírodovednej oblasti. Ďalším bodom programu  bola besiedka na tému Moja najobľúbenejšia encyklopédia. Nakoniec sa žiaci zúčastnili na burze kníh, kde si mohli zakúpiť zaujímavé knihy, alebo si prečítať ľubovoľnú odbornú literatúru zo školskej knižnice.

  Mikuláš opäť v našej škole

  Mikuláš si tento rok priniesol so sebou veľký sprievod, s ktorým navštevoval triedy na prvom stupni. Žiaci sa nebáli recitovať básničky a spievať pesničky. Všetci sme sa inšpirovali jeho dobrotou. Preto veríme, že k nám opäť zavíta aj o rok. Už teraz sa veľmi tešíme

  Ďakujeme všetkým deviatakom, ktorí sa ochotne zaangažovali v príprave i samotnej realizácii milého podujatia pre našich najmenších

 • Naše mesto

  Do galérie Naše mesto boli pridané fotografie.

 • Naše mesto

  Dňa 27.11.2018 sa žiaci  3.C: Stela Kleinová, Šimon Rosa a Matúš Mihalko zúčastnili 12. ročníka mestského kola vedomostnej súťaže Naše mesto, ktorá bola zameraná na výročia s osmičkami v dátume udalostí a osobností. V svojej kategórii obsadili 1.miesto. Blahoželáme!

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole uskutočnilo v utorok 20. novembra. Najlepší žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Šiestaci a siedmaci v kategórii 1A a ôsmaci a deviataci v kategórii 1B. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a blahoželáme výhercom v jednotlivých kategóriách:

  Kategória 1A: 1.miesto: LUCIA LEA REPASKÁ (7.B), 2.miesto: Júlia Molčanová (7.B), 3. miesto: Sarah Krestianová (7.A)

  Kategória 1B: 1.miesto: LUKÁŠ GAVROŇ (9.C), 2.miesto: Martina Dronzeková (9.B), 3.miesto: Alexandra Franková (9.B) a Kristián Smorada (9.C).

  Lucke a Lukášovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

 • Recitačná súťaž „Piráti krásy“

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili recitačnej súťaže Piráti krásy zameranej na tému Mladosť a láska.

  Cieľom súťaže bolo napomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov, taktiež vytvárať priestor a možnosti pre rozvoj komunikačných, osobnostných a existenciálnych kompetencií, prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote.

  Na súťaži sa zúčastnili žiaci: Vanesa Vrončová, Marianna Livorová a Kiara Šefčíková.

  Ďakujeme za reprezentáciu našej školy i za vynaložené úsilie počas prípravy.

 • Pasovanie prvákov

  V školskom roku 2018/2019 do našej základnej školy pribudlo 42 nových prvákov, ktorí boli 18. októbra 2018 slávnostne  pasovaní za žiakov školy. Pod vedením triednych učiteliek si pripravili  krátky program pre rodičov, v ktorom ukázali, že sú už naozajstní školáci. Aby na tento deň nezabudli, dostali na pamiatku uvítací list a darčeky, ktoré pre nich pripravili vychovávateľky ŠKD .

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

strana: