Navigácia

 • Poďakovanie – Kilo na pomoc pre rodiny v kríze

  V našej škole sa od 3. decembra do 14. decembra uskutočnila zbierka trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v kríze v Spišskej Novej Vsi. Vyzbieralo sa ich takmer päť kilogramov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne podelili a tak pomohli rodinám v kríze prežiť blížiace sa sviatky v spolupatričnosti a solidarite.

  Organizátor zbierky je OZ Život v meste SNV, Spišská Katolícka Charita a Úsmev ako dar.

 • Oznamy ŠJ
  7. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Oznamy ŠJ

 • Projektový deň čitateľskej gramotnosti a Mikuláš v škole

  Dňa 6.12.2018 sme v našej škole oslávili Mikuláša zaujímavými aktivitami, ktoré boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci so svojimi triednymi učiteľmi riešili netradičné úlohy z prírodovednej oblasti. Ďalším bodom programu  bola besiedka na tému Moja najobľúbenejšia encyklopédia. Nakoniec sa žiaci zúčastnili na burze kníh, kde si mohli zakúpiť zaujímavé knihy, alebo si prečítať ľubovoľnú odbornú literatúru zo školskej knižnice.

  Mikuláš opäť v našej škole

  Mikuláš si tento rok priniesol so sebou veľký sprievod, s ktorým navštevoval triedy na prvom stupni. Žiaci sa nebáli recitovať básničky a spievať pesničky. Všetci sme sa inšpirovali jeho dobrotou. Preto veríme, že k nám opäť zavíta aj o rok. Už teraz sa veľmi tešíme

  Ďakujeme všetkým deviatakom, ktorí sa ochotne zaangažovali v príprave i samotnej realizácii milého podujatia pre našich najmenších

 • Naše mesto

  Do galérie Naše mesto boli pridané fotografie.

 • Naše mesto

  Dňa 27.11.2018 sa žiaci  3.C: Stela Kleinová, Šimon Rosa a Matúš Mihalko zúčastnili 12. ročníka mestského kola vedomostnej súťaže Naše mesto, ktorá bola zameraná na výročia s osmičkami v dátume udalostí a osobností. V svojej kategórii obsadili 1.miesto. Blahoželáme!

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole uskutočnilo v utorok 20. novembra. Najlepší žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Šiestaci a siedmaci v kategórii 1A a ôsmaci a deviataci v kategórii 1B. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a blahoželáme výhercom v jednotlivých kategóriách:

  Kategória 1A: 1.miesto: LUCIA LEA REPASKÁ (7.B), 2.miesto: Júlia Molčanová (7.B), 3. miesto: Sarah Krestianová (7.A)

  Kategória 1B: 1.miesto: LUKÁŠ GAVROŇ (9.C), 2.miesto: Martina Dronzeková (9.B), 3.miesto: Alexandra Franková (9.B) a Kristián Smorada (9.C).

  Lucke a Lukášovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

 • Recitačná súťaž „Piráti krásy“

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili recitačnej súťaže Piráti krásy zameranej na tému Mladosť a láska.

  Cieľom súťaže bolo napomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov, taktiež vytvárať priestor a možnosti pre rozvoj komunikačných, osobnostných a existenciálnych kompetencií, prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote.

  Na súťaži sa zúčastnili žiaci: Vanesa Vrončová, Marianna Livorová a Kiara Šefčíková.

  Ďakujeme za reprezentáciu našej školy i za vynaložené úsilie počas prípravy.

 • Pasovanie prvákov

  V školskom roku 2018/2019 do našej základnej školy pribudlo 42 nových prvákov, ktorí boli 18. októbra 2018 slávnostne  pasovaní za žiakov školy. Pod vedením triednych učiteliek si pripravili  krátky program pre rodičov, v ktorom ukázali, že sú už naozajstní školáci. Aby na tento deň nezabudli, dostali na pamiatku uvítací list a darčeky, ktoré pre nich pripravili vychovávateľky ŠKD .

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Najlepší cudzojazyčný komiks

  Na konci uplynulého školského roka sme sa zapojili do regionálnej súťaže o Najlepší cudzojazyčný komiks, ktorú pri príležistosti Európskeho dňa cudzích jazykov vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Žiaci terajšej 8.C - Ľudka Fabianová, Ema Jašková a Peter Marhefka svojim komiksom zaujali natoľko, že s ním obsadili výborné 1.miesto v kategórii starších žiakov. Srdečne blahoželáme!

   

 • Projektový deň "ZŠ Levočská v pohybe"

  Dňa 12. 10. 2018 naša škola na základe vyhlásenej športovej aktivity „Európsky týždeň športu“  zorganizovala projektový deň pod názvom „ZŠ Levočská v pohybe“. Do tohto projektového dňa sa zapojili učitelia a žiaci druhého stupňa. Žiaci sa počas tohto dňa aktívne zúčastňovali rôznych športových aktivít. Celý deň sa niesol v príjemnej športovej nálade.

 • Oznamy
  12. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Jesenná výstavka

  Do galérie Jesenná výstavka boli pridané fotografie.

 • Biela pastelka

  V našej škole sa vyzbieralo 153,63€. Všetkým darcom ďakujeme.

 • BeActive

  Dňa 25.9.2018 sa naša škola ZŠ Levočská 11 Spišská Nová Ves zapojila do Európskeho týždňa športu “Let's BeActive! “Táto aktivita umožňuje ľuďom, aby boli pohybovo a športovo aktívnejší vo svojom každodennom živote. Aj žiaci I. st. si preverili svoju kondíciu a pohybovú zdatnosť  - skákali, behali, posilňovali a zapájali sa do  rôznych pohybových a zábavných hier. Tento deň im priniesol  radosť z pohybu  aj zábavu.

 • Oznamy ŠJ
  12. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Oznamy ŠJ -  telefonický kontakt

 • RECYKLOHRY

  Triedime odpady v rámci RECYKLOHIER

  Naša škola 6. rok pokračuje v  školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

  • elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).
  • znehodnotených batérií  rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./
  • použitých cartritgov a tonerov

  V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

  • zbernou nádobou na elektrozariadenia a krabicou na zber cartritgov a tonerov ktoré sú  umiestnené  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.
  • boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na každom poschodí

   

 • Starý mobil SEM!

   

   

  Zapoj sa do celoslovenskej  zberovej súťaže  Starý Mobil Sem!

  • Starý mobil vlož do obálky, na ktorú si napísal svoje meno, triedu a vhoď ho do zberného boxu, ktorý je umiestnený na prízemí smerom k mliečnemu automatu.
  • Čím väčší počet mobilov odovzdáš, tým máš väčšiu šancu vyhrať tablet HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE.
  • Okrem toho bude vyžrebovaných 200 žiakov zo slovenských škôl, ktorí budú odmenení darčekovými balíčkami spoločnosti Orange Slovensko.

  Súťaž trvá do 16. novembra 2018.

 • Účelové cvičenie v prírode

  V piatok 7.9.2018 na škola zorganizovala praktickú časť účelového cvičenia, cieľom ktorého bolo prehĺbiť a upevniť  vedomosti nadobudnuté z teoretickej časti - zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany, bezpečného správania a riešenia mimoriadnych situácii.

 • Pracovné ponuky
  6. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

strana: