Navigácia

 • Recitačná súťaž „Piráti krásy“

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili recitačnej súťaže Piráti krásy zameranej na tému Mladosť a láska.

  Cieľom súťaže bolo napomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov, taktiež vytvárať priestor a možnosti pre rozvoj komunikačných, osobnostných a existenciálnych kompetencií, prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote.

  Na súťaži sa zúčastnili žiaci: Vanesa Vrončová, Marianna Livorová a Kiara Šefčíková.

  Ďakujeme za reprezentáciu našej školy i za vynaložené úsilie počas prípravy.

 • Pasovanie prvákov

  V školskom roku 2018/2019 do našej základnej školy pribudlo 42 nových prvákov, ktorí boli 18. októbra 2018 slávnostne  pasovaní za žiakov školy. Pod vedením triednych učiteliek si pripravili  krátky program pre rodičov, v ktorom ukázali, že sú už naozajstní školáci. Aby na tento deň nezabudli, dostali na pamiatku uvítací list a darčeky, ktoré pre nich pripravili vychovávateľky ŠKD .

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Najlepší cudzojazyčný komiks

  Na konci uplynulého školského roka sme sa zapojili do regionálnej súťaže o Najlepší cudzojazyčný komiks, ktorú pri príležistosti Európskeho dňa cudzích jazykov vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Žiaci terajšej 8.C - Ľudka Fabianová, Ema Jašková a Peter Marhefka svojim komiksom zaujali natoľko, že s ním obsadili výborné 1.miesto v kategórii starších žiakov. Srdečne blahoželáme!

   

 • Projektový deň "ZŠ Levočská v pohybe"

  Dňa 12. 10. 2018 naša škola na základe vyhlásenej športovej aktivity „Európsky týždeň športu“  zorganizovala projektový deň pod názvom „ZŠ Levočská v pohybe“. Do tohto projektového dňa sa zapojili učitelia a žiaci druhého stupňa. Žiaci sa počas tohto dňa aktívne zúčastňovali rôznych športových aktivít. Celý deň sa niesol v príjemnej športovej nálade.

 • Oznamy
  12. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Jesenná výstavka

  Do galérie Jesenná výstavka boli pridané fotografie.

 • Biela pastelka

  V našej škole sa vyzbieralo 153,63€. Všetkým darcom ďakujeme.

 • BeActive

  Dňa 25.9.2018 sa naša škola ZŠ Levočská 11 Spišská Nová Ves zapojila do Európskeho týždňa športu “Let's BeActive! “Táto aktivita umožňuje ľuďom, aby boli pohybovo a športovo aktívnejší vo svojom každodennom živote. Aj žiaci I. st. si preverili svoju kondíciu a pohybovú zdatnosť  - skákali, behali, posilňovali a zapájali sa do  rôznych pohybových a zábavných hier. Tento deň im priniesol  radosť z pohybu  aj zábavu.

 • Oznamy ŠJ
  12. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Oznamy ŠJ -  telefonický kontakt

 • RECYKLOHRY

  Triedime odpady v rámci RECYKLOHIER

  Naša škola 6. rok pokračuje v  školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

  • elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).
  • znehodnotených batérií  rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./
  • použitých cartritgov a tonerov

  V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

  • zbernou nádobou na elektrozariadenia a krabicou na zber cartritgov a tonerov ktoré sú  umiestnené  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.
  • boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na každom poschodí

   

 • Starý mobil SEM!

   

   

  Zapoj sa do celoslovenskej  zberovej súťaže  Starý Mobil Sem!

  • Starý mobil vlož do obálky, na ktorú si napísal svoje meno, triedu a vhoď ho do zberného boxu, ktorý je umiestnený na prízemí smerom k mliečnemu automatu.
  • Čím väčší počet mobilov odovzdáš, tým máš väčšiu šancu vyhrať tablet HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE.
  • Okrem toho bude vyžrebovaných 200 žiakov zo slovenských škôl, ktorí budú odmenení darčekovými balíčkami spoločnosti Orange Slovensko.

  Súťaž trvá do 16. novembra 2018.

 • Účelové cvičenie v prírode

  V piatok 7.9.2018 na škola zorganizovala praktickú časť účelového cvičenia, cieľom ktorého bolo prehĺbiť a upevniť  vedomosti nadobudnuté z teoretickej časti - zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany, bezpečného správania a riešenia mimoriadnych situácii.

 • Pracovné ponuky
  6. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Biela pastelka

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy ľudí so zrakovým postihnutím a pomáha im začleniť sa do bežného života.  Za akúkoľvek Vašu finančnú podporu od hodnoty 0,50 € a viac vopred ďakujeme.

   

  Zbierka Biela pastelka bude

  na našej škole dňa 21.09.2018 (piatok)

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  V pondelok 3.septembra 2018 sa brány našej školy opäť otvorili. Začiatok školského roka je veľkým dňom pre všetkých žiakov, no najviac špeciálny je asi pre tých najmladších – prvákov, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc a ktorých čaká významný rok, v ktorom sa naučia písať a čítať a nájdu si veľa nových kamarátov.

  Všetkých našich žiakov srdečne vítame a prajeme im veľa radosti z nových poznatkov a silnú túžbu napredovať po vedomostnej i ľudskej stránke.

 • Zbierka školských pomôcok - poďakovanie

  Slovenská katolícka charita na Slovensku zorganizovala od 1.6.2018 do 31.8.2018 zbierku
  školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov
  na Slovensku. Do zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy. Za štedrosť a ochotné srdce im patrí
  POĎAKOVANIE. Aj týmto málom pomohli prispieť k tomu, aby niektoré deti mohli prísť do
  školy pripravené a získali tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť.

 • BiO

  Dňa 13. a 14. júna 2018 sa žiak Lukáš Zachar zúčastnil celoslovenského kola BiO v odbore geológia a získal 2. miesto. Blahoželáme

 • Beh mestom

  Dňa 1.6. 2018 žiačka 3.A triedy Kristínka Tkáčová  obsadila v silnej konkurencii súťažiacich bežcov na športovom podujatí Beh mestom 2. miesto. Srdečne gratulujeme!

 • Mladí zdravotníci

  Dňa 31.05.2018 sa uskutočnilo územné  kolo (okres SNV, LE, GL) Družstva mladých zdravotníkov (DMZ) I.stupňa - žiaci 3. -  5. ročníkov ZŠ a II. stupňa - žiaci 6. -  9. ročníkov ZŠ, kde:

  - DMZ I.st. v zložení Natália Tkáčová, Anna Marhefková, Sofia Lesňáková, Nina Drusová,  Adriana Marhefková, Mária Hvizdošová získali 1. miesto

  - DMZ II.st. v zložení Peter Marhefka, Sabína Lučivjanská, Lucia Leskovjanská, Alexandra Franková, Martina Dronzeková a Katarína Hvizdošová  získali 2. miesto.

  Mladým zdravotníkom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

   

strana: