Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 oprava obkladu prízemia školy s DPH 17.12.2013 20.12.2013 20.12.2013
Zmluva nákup výpočtovej techniky s DPH 12.12.2014
Zmluva nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov s DPH 12.12.2014
Zmluva nákup náplní do zásobníkov a dávkovačov s DPH 10.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výroba a montáž hojdačky do ŠK detí s DPH 22.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup počítačových zostav do PC tried s DPH 22.11.2013 29.11.2013 29.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava prístupovej cesty k školskej jedálni s DPH 22.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výroba a montáž textilných roletiek s DPH 02.12.2013 05.12.2013
Zmluva nákup kancelárskych potrieb s DPH 01.12.2014
Faktúra 24/2013 El.enegia /telocv./ 1.1.-28.2.2013 484,00 s DPH 04.02.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zakúpenie televíznych prijímačov s DPH 17.12.2013 20.12.2013 20.12.2013
Faktúra faktúry - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prevedenie opravy priestorov škrabky v kuchyni ŠJ s DPH 17.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava vstupnej chodby v priestoroch školskej kuchyne s DPH 17.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
Faktúra 25/2013 Plyn - II./2013 4 340,00 s DPH 04.02.2013
Faktúra 26/2013 El.energia - II./2013 1 250,00 s DPH 04.02.2013
VO: Súhrná správa 2. štvrťrok 2017 s DPH 15.06.2017 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
Zmluva A6818043 Elektronické komunikačné služby s DPH 19.02.2013
Zmluva A6818100 Elektronické komunikačné služby s DPH 19.02.2013
zobrazené záznamy: 1-20/4662