• Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší  a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

    

   Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

    

   Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

   Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo  škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

    

   Hlasovať možete od 13.5. do 23.6.2021.  Na uvedenej stránke sa musíte prvýkrát zaregistrovať a každý deň zahlasovať.

   Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

    

   Ďakujeme.

    

   • ZBER PAPIERA

   • Základná škola v spolupráci s Rodičovským združením vyhlasujú jarný zber papiera v dňoch 2. júna - 4. júna 2021 v čase od 7.00 h do 17.00 h. Ďakujeme rodičom a žiakom, ktorí sa do zberu zapoja.

    • Komiks v 4.A
    • 7. 6. 2021
    • V máji si žiaci 4.A v rámci činnosti ŠKD a hodín čítania zorganizovali prehliadku vlastných komikosov. Najprv si vymysleli zaujímavé postavy s nezvyčajnými menami , ktoré potom vystupovali v ich komiksových príbehoch. Porota vybrala tri najlepšie komiksy, no ocenení boli všetci tvorcovia.

    • Komiks v 4.A: Čítať viac
    • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
    • 7. 6. 2021
    • Do obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín postúpili víťazi jednotlivých kategórií. Súťaž sa uskutočnila 25.mája v ZŠ na Kožuchovej ulici.Porota hodnotila recitátorov na základe poslaných videonahrávok. Naši žiaci získali tieto umiestnenia:

     I.kategória:

     Bianka Lazniová- 2. miesto

     Leonard Leskovjansky- 3.miesto

    • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • Svetový deň bez tabaku
    • 7. 6. 2021
    • 31. mája sme si pripomenuli Svetový deň bez tabaku.Na hodinách etickej výchovy si žiaci vytvorili k téme zaujímavé projekty.

    • Svetový deň bez tabaku: Čítať viac
  • Vidieť usmiateho stredoškoláka, ktorý vám poďakuje za vynikajúcu prípravu na štúdium na strednej škole, je pre nás hnacím motorom k zodpovednej, precíznej a kreatívnej práci so žiakmi....

    • Zážitky
    • Naši učitelia, pedagogickí asistenti a vychovávatelia každoročne plánujú a realizujú so žiakmi množstvo zaujímavých aktivít, podujatí a exkurzií, ktoré efektívne a názorne dopĺňajú to, s čím sa žiaci oboznamujú v škole. Okrem toho si z týchto aktivít odnášajú príjemné a úsmevné zážitky a skúsenosti. Nepochybne v srdciach žiakov ostávajú aj spomienky na plavecké, lyžiarske, korčuliarske kurzy, počas ktorých okrem nadobudnutia nových zručností prehlbujú svoj vzťah k spolužiakom a učiteľom...

    • Škola založená na tradícií a otvorená inováciám
    • Jasne stanovené ciele a pravidlá, niekedy možno aj vyššie očakávania od nadanejších žiakov a ich podpora, individuálny prístup k žiakom so ŠVVP, to sú atribúty, ktoré na "Levočskej" majú svoju tradíciu. Neznamená to, že sa nemodernizujeme. Uvážene zavádzame vo vyučovacom procese aj nové formy vzdelávania. Realizujeme napríklad projektové dni, v ktorých sa zameriavame na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Spolupracujeme pri tom s inštitúciami, ktoré sú v rámci projektov nápomocné.

    • Poloha školy
    • Nespochybniteľnou výhodou školy je poloha školy, ktorá nielenže susedí so ZUŠ-kou, ale nachádza sa aj v blízkosti centra mesta. Mobilita mladších žiakov v rámci ich popoludňajších aktivít je tak bezpečnejšia a nevyžaduje prítomnosť rodičov. Blízkosť autobusovej a železničnej stanice je nepochybne plus pre žiakov dochádzajúcich z okolitých obcí.

    • Kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov
    • Anglický jazyk sa vyučuje od 1.ročníka a v 6.ročníku k nemu pribúda druhý cudzí jazyk-nemecký alebo ruský. Žiaci majú počas štúdia možnosť vycestovať do zahraničia a spolu s učiteľmi sa zúčastniť týždňového jazykového pobytu vo Veľkej Británii. 

    • Humanizácia hodnotenia
    • V rámci filozofie školy presadzujeme slovné hodnotenie výchovných predmetov.

    • Kvalitný tím pedagógov a odborných zamestnancov
    • Pre zabezpečenie kvality VVP pracuje so žiakmi kvalifikovaný tím pedagogických a odborných zamestnancov. Dôkazom tejto efektívnej spolupráce sú nadpriemerné výsledky v testovaniach T5 a T9 v porovnaní s celoslovenským priemerom a tiež výsledky predmetových olympiád či športových súťaží.

    • Digitalizácia
    • Predpokladom kvalitného vzdelávania je aj dobré technické zabezpečenie a vybavenie školy. Aj keď v oblasti informačno-komunikačných technológií sa dá stále niečo vylepšovať či modernizovať, škola momentálne disponuje niekoľkými samostatnými počítačovými miestnosťami. V každej kmeňovej triede sa nachádza minimálne jeden počítač s internetom a projektorom. Vo viacerých učebniach má učiteľ k dispozícii aj interaktívnu tabuľu. Ovládanie týchto technológií je samozrejmosťou pre všetky vekové kategórie našich zamestnancov.

    • Prostredie priateľské deťom i k našej planéte
    • Nie je jedno, v akom prostredí sa žiaci vzdelávajú, preto  sa systematicky  a dlhodobo venujeme estetizácii prostredia plne rekonštruovanej budovy školy a jej areálu. Obkolesení zeleňou naši žiaci trávia mnoho vyučovacích hodín vonku na čerstvom vzduchu. Využívajú krytú letnú triedu a pestro vybavený športový areál. Žiakov sa snažíme  zapájať aj do starostlivosti o okolie školy, dokonca si sami pestujú zeleninu vo vyvýšených záhonoch a starajú sa o okrasné dreviny... Vzťah k ekológii, životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu rozvíjame systematicky prostredníctvom programu Zdravá škola (participujeme na kampaniach a aktivitách ako Európsky týždeň športu, Biela pastelka, Svetový deň jablka, Svetový deň hygieny, Gym fit pohybom k zdraviu, Svetový deň Červeného kríža, Deň narcisov), ďalej enviromentálnych aktivít (projekt Recyklohry, jarný a jesenný zber papiera, jesenný zber pagaštanu konského, absolvovanie rôznych exkurzií a vychádzok v rámci Svetového dňa lesa, vtáctva a podobne).

    • Prevencia ako cesta k úsmevu našich žiakov
    • Tak, ako sa staráme o to, aby sa žiaci cítili v škole dobre, zaujímame sa aj o to, čo prežívajú. Kladieme dôraz na prevenciu patologických javov a organizujeme rôzne besedy a aktivity, ktoré by žiakom mohli pomôcť bezpečne fungovať v kyber-priestore či vo vzťahoch k spolužiakom. K prevencii negatívnych prejavov určite napomáha aj činnosť záujmových útvarov, počas ktorých sa žiaci možno neformálnejšie stretávajú  s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi z iných tried, čím sa prehlbujú priateľstvá a vytvára priestor komunikovať o rôznych témach, o sebe, a to napríklad pri florbale, turistike či hravej chémii.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 15. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Utorok15. 06.
   • Polievka kalerábová s krúpami
    Bratislavské rizoto (SK) (170/220/250/290)
    šalát zo surovej zeleniny (55/90/90/125)
    voda s ovocným sirupom
    1ks/250 ml ovocná šťava - školský program EÚ
   • Streda16. 06.
   • Polievka krupicová s vajcom (180/200/220/250)
    zemiaky na kyslo (190/220/260/280)
    sedliacka pochúťka (SK) (80/100/120/140)
    chlieb k prívarku celozrnný (40/60/80/100)
    jablkový nápoj s čiernou ríbezľou (150/200/200/250)
    1ks/250 ml Dráčik - školský program EÚ
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie