• Informácie ku vyučovaniu od 8.3.2021

   • Na základe Rozhodnutia ministra školstva  s účinnosťou od 8.3.2021 bude vyučovanie žiakov prebiehať takto:

    Prezenčná výučba na prvom stupni  bude zachovaná prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. 

    Pre  žiakov bude k dispozícii ŠJ a ŠKD.

    Zákonný zástupca žiaka predloží : 

    Cestne_vyhlasenie.docx​​

    V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

    Žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vyučovania, si budú podľa pokynov učiteľov plniť svoje školské povinnosti v domácom prostredí.

    Žiaci II. stupňa sa stále vyučujú dištančne .

     

    Podrobnejšie informácie k otvoreniu škôl nájdete v dokumentoch:

    Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8.3.2021

    Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl

  • Vážení rodičia a priatelia školy!

   Aj v čase dištančného vzdelávania máme možnosť rozhodnúť o našich 2% dane z príjmu.

   Prosíme Vás, aby ste ich darovali nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi.

   Napriek zatvorenej škole a obmedzeniam v roku 2020 sme aktívne spolupracovali na realizovaní vízií vedenia školy v oblasti nových trendov vo vybavení odborných učební.  Finančne sme sa podieľali na zavedení unikátneho systému SINO, ktorý našej škole zabezpečí vysoký stupeň desktopovej virtualizácie a je prispôsobený pre prácu žiakov a pedagógov v odborných učebniach používajúcich počítačové vybavenie.   

   V roku 2021 sú pred nami nové výzvy a trendy, ktoré môžu priniesť skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež zlepšenie vybavenia školy, ktoré slúži našim deťom. Tieto výzvy môžeme uskutočniť aj vďaka Vám, keď nám darujete 2% dane z príjmu.

   Informácie ako postupovať pri darovaní nájdete aj na webovej stránky školyhttp://levocska.edupage.org/percenta

   Údaje príjemcu 2% dane:

   Obchodné meno alebo názov:   Združenie rodičov pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi

   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:       Levočská 11, 05201 Spišská Nová Ves

   Právna forma:                                  701 Združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID):        35563907

   Ďakujeme! 

   RZ pri Základnej škole na Levočskej ulici

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 9. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Potvrdenie o návšteve školy

   Ako získať potvrdenie o návšteve školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie