• Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší  a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

    

   Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

    

   Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

   Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo  škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

    

   Hlasovať možete od 13.5. do 23.6.2021.  Na uvedenej stránke sa musíte prvýkrát zaregistrovať a každý deň zahlasovať.

   Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

    

   Ďakujeme.

    

   • Informácie ku vyučovaniu

   • Žiaci 1. a 2. stupňa sa vzdelávajú prezenčne podľa rozvrhov prezenčného vyučovania.

    Pre  nástup žiaka na prezenčné vyučovanie nie  je potrebný test rodiča a žiaka, rodič predkladá  nové tlačivo o bezinfekčnosti  -  aktualizované tlačivo od 3.5. je aj v EduPage v elektronickej podobe.

    Tlačivo sa predkladá opätovne  len pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

    • ŠKD - Deň matiek
    • 8. 5. 2021
    • Pre mamičku moju milú,
     ktorú rada mám,
     veľké srdce namaľujem,
     k sviatku jej ho dám.
     Aj v tomto školskom roku sa deti v ŠKD s radosťou zapojili do výroby darčekov pre svoje mamičky. Na ich výtvory sa môžete pozrieť vo fotogalérii.

     fotoalbum

    • ŠKD - Deň matiek: Čítať viac
    • Pripravení na Tokio
    • 2. 5. 2021
    • 2.A trieda sa zapojila do virtuálnej štafety "Pripravení na TOKIO".

     Čakali sme, kým sa sneh roztopí, a trochu sa oteplí. Napriek tomu, že počasie nám neprialo, 2.A športovala, tešila sa a bavila sa.

     Video:

     http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/14db9b3c-ced2-4c10-a8fb-13083c2d8626?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

    • Pripravení na Tokio: Čítať viac
    • Deň Zeme na 1.stupni
    • 2. 5. 2021
    • Aj planéta Zem má svoj sviatok. 22. apríla si Deň Zeme pripomenuli žiaci 1.stupňa na hodinách: slovenského jazyka, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy a informatiky. Praktickými úlohami vo vyučovaní, mali žiaci lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty.

    • Deň Zeme na 1.stupni: Čítať viac
  • Vidieť usmiateho stredoškoláka, ktorý vám poďakuje za vynikajúcu prípravu na štúdium na strednej škole, je pre nás hnacím motorom k zodpovednej, precíznej a kreatívnej práci so žiakmi....

    • Zážitky
    • Naši učitelia, pedagogickí asistenti a vychovávatelia každoročne plánujú a realizujú so žiakmi množstvo zaujímavých aktivít, podujatí a exkurzií, ktoré efektívne a názorne dopĺňajú to, s čím sa žiaci oboznamujú v škole. Okrem toho si z týchto aktivít odnášajú príjemné a úsmevné zážitky a skúsenosti. Nepochybne v srdciach žiakov ostávajú aj spomienky na plavecké, lyžiarske, korčuliarske kurzy, počas ktorých okrem nadobudnutia nových zručností prehlbujú svoj vzťah k spolužiakom a učiteľom...

    • Škola založená na tradícií a otvorená inováciám
    • Jasne stanovené ciele a pravidlá, niekedy možno aj vyššie očakávania od nadanejších žiakov a ich podpora, individuálny prístup k žiakom so ŠVVP, to sú atribúty, ktoré na "Levočskej" majú svoju tradíciu. Neznamená to, že sa nemodernizujeme. Uvážene zavádzame vo vyučovacom procese aj nové formy vzdelávania. Realizujeme napríklad projektové dni, v ktorých sa zameriavame na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Spolupracujeme pri tom s inštitúciami, ktoré sú v rámci projektov nápomocné.

    • Poloha školy
    • Nespochybniteľnou výhodou školy je poloha školy, ktorá nielenže susedí so ZUŠ-kou, ale nachádza sa aj v blízkosti centra mesta. Mobilita mladších žiakov v rámci ich popoludňajších aktivít je tak bezpečnejšia a nevyžaduje prítomnosť rodičov. Blízkosť autobusovej a železničnej stanice je nepochybne plus pre žiakov dochádzajúcich z okolitých obcí.

    • Kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov
    • Anglický jazyk sa vyučuje od 1.ročníka a v 6.ročníku k nemu pribúda druhý cudzí jazyk-nemecký alebo ruský. Žiaci majú počas štúdia možnosť vycestovať do zahraničia a spolu s učiteľmi sa zúčastniť týždňového jazykového pobytu vo Veľkej Británii. 

    • Humanizácia hodnotenia
    • V rámci filozofie školy presadzujeme slovné hodnotenie výchovných predmetov.

    • Kvalitný tím pedagógov a odborných zamestnancov
    • Pre zabezpečenie kvality VVP pracuje so žiakmi kvalifikovaný tím pedagogických a odborných zamestnancov. Dôkazom tejto efektívnej spolupráce sú nadpriemerné výsledky v testovaniach T5 a T9 v porovnaní s celoslovenským priemerom a tiež výsledky predmetových olympiád či športových súťaží.

    • Digitalizácia
    • Predpokladom kvalitného vzdelávania je aj dobré technické zabezpečenie a vybavenie školy. Aj keď v oblasti informačno-komunikačných technológií sa dá stále niečo vylepšovať či modernizovať, škola momentálne disponuje niekoľkými samostatnými počítačovými miestnosťami. V každej kmeňovej triede sa nachádza minimálne jeden počítač s internetom a projektorom. Vo viacerých učebniach má učiteľ k dispozícii aj interaktívnu tabuľu. Ovládanie týchto technológií je samozrejmosťou pre všetky vekové kategórie našich zamestnancov.

    • Prostredie priateľské deťom i k našej planéte
    • Nie je jedno, v akom prostredí sa žiaci vzdelávajú, preto  sa systematicky  a dlhodobo venujeme estetizácii prostredia plne rekonštruovanej budovy školy a jej areálu. Obkolesení zeleňou naši žiaci trávia mnoho vyučovacích hodín vonku na čerstvom vzduchu. Využívajú krytú letnú triedu a pestro vybavený športový areál. Žiakov sa snažíme  zapájať aj do starostlivosti o okolie školy, dokonca si sami pestujú zeleninu vo vyvýšených záhonoch a starajú sa o okrasné dreviny... Vzťah k ekológii, životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu rozvíjame systematicky prostredníctvom programu Zdravá škola (participujeme na kampaniach a aktivitách ako Európsky týždeň športu, Biela pastelka, Svetový deň jablka, Svetový deň hygieny, Gym fit pohybom k zdraviu, Svetový deň Červeného kríža, Deň narcisov), ďalej enviromentálnych aktivít (projekt Recyklohry, jarný a jesenný zber papiera, jesenný zber pagaštanu konského, absolvovanie rôznych exkurzií a vychádzok v rámci Svetového dňa lesa, vtáctva a podobne).

    • Prevencia ako cesta k úsmevu našich žiakov
    • Tak, ako sa staráme o to, aby sa žiaci cítili v škole dobre, zaujímame sa aj o to, čo prežívajú. Kladieme dôraz na prevenciu patologických javov a organizujeme rôzne besedy a aktivity, ktoré by žiakom mohli pomôcť bezpečne fungovať v kyber-priestore či vo vzťahoch k spolužiakom. K prevencii negatívnych prejavov určite napomáha aj činnosť záujmových útvarov, počas ktorých sa žiaci možno neformálnejšie stretávajú  s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi z iných tried, čím sa prehlbujú priateľstvá a vytvára priestor komunikovať o rôznych témach, o sebe, a to napríklad pri florbale, turistike či hravej chémii.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 13. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok13. 05.
   • Polievka pórová s opekaným chlebom (180/200/220/250)
    rybie filé na vidiecky spôsob (EU) (82/103/127/159)
    zemiaky varené s maslom (120/150/200/250)
    šalát mrkvový s marhuľami (70/100/100/110)
    jablkový nápoj s hruškou (150/200/200/250)
    jablká - školský program EÚ
   • Piatok14. 05.
   • Polievka kuracia s cestovinou (SK)
    strapačky s bryndzou a slaninou
    mlieko - školský program EÚ
    ovocie - banán
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie