Navigácia

Nedeľa 18. 8. 2019
Počet návštev: 2684747

Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.ročníka

Vážení rodičia!

V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľkou školy o prijatí žiaka do 1.ročníka, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. ,Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

 Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  

 V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, prosíme Vás o vyzdvihnutie listinného rovnopisu v kancelárii školy, ktorého  súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Poznámka: Rodičov budúcich prvákov ohľadom vyzdvihnutia listinného rovnopisu budeme postupne kontaktovať prostredníctvom oznámenia na emailovú adresu, ktorú uviedli pri zápise.

                                                                               

                       

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
  Levočská 11, Spišská Nová Ves
 • kancelária 053/4427753
  riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911852130
  zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Pitoňáková 0911852132, Mgr.Mária Škablová 0911852131
  školská jedáleň 053/4465803
  výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 28. júna 2019 sme sa ráno o 8:30 hodine stretli na zadnom dvore ZŠ Levočská 11, aby sme ukončili a vyhodnotili našu celoročnú prácu a rozlúčili sa so žiakmi 9.A, B a C triedy.

 • Do galérie Bricklandia-školský výlet boli pridané fotografie.

 • Do galérie Gymfit boli pridané fotografie.

 • V obvodnom kole speváckej súťaže nás úspešne reprezentovali žiačky: Z. Hricisková (2.A), K. Tkáčová ( 4.A) a S. Hricisková (8.C).

  15.5. 2019 sa v koncertnej sále Reduty konalo okresné kolo tejto súťaže,kde v I. kategórii získala žiačka Zuzka Hricisková 2. miesto.

 • Dňa 29.5.2019 sa dvaja žiaci 5. ročníka zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Košiciach v Botanickej záhrade. Po úspešnom absolvovaní online testu, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 5. ročníkov na našej škole na hodine Biológie,boli dvaja najúspešnejší pozvaní na regionálne kolo do Košíc.V Botanickej záhrade mali žiaci pripravené stanovištia, kde riešili biologické teoretické aj praktické úlohy. Žiaci odchádzali domov obohatení o nové vedomosti a nový kvietok :-). Prajeme si aby sme sa mohli takýchto podujatí zúčastňovať aj naďalej pretože obohacujú školský vyučovací proces a prinášajú nový pohľad na Biológiu ako predmet a vedu.