• AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

     

    Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu v škole od 2. 11. 2020:

    1. stupeň - vyučovanie prebieha prezenčne podľa doterajšieho rozvrhu hodín.  Zákonný zástupca predkladá v škole Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

    ŠKD je pre žiakov 1.- 4.ročníka v prevádzke od 6:30 do 16:30 h.

    Žiaci navštevujúci rannú ŠKD vchádzajú do 7:30 cez hlavný vchod.

    Žiaci prichádzajú do školy 2 vchodmi:

    Hlavný vchod - žiaci 1., 2. ročníka 

    Vchod pri telocvični - žiaci 3., 4. ročníka 

    2. stupeň - vyučovanie prebieha dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

    Vzdelávanie v obidvoch formách je povinné pre všetkých žiakov.

    Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

    Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov prvého až štvrtého ročníka.

    Výdaj a konzumácia jedál pre žiakov v piatom až deviatom ročníku sa neumožňuje.

    Žiaci 2. stupňa sú zo stravy automaticky odhlásení.

     

    -----------------------------------------------------------------------------

            

     
     
  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 27. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie