Navigácia

Piatok 20. 10. 2017
Počet návštev: 2031126

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V dňoch 10.10 - 12.10.2017 prebieha na našej škole pre žiakov 6. a 7. ročníkov projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa..." Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie na základných školách a zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, kedy je vystavená tlakom skupiny alebo vonkajšieho prostredia.  Prednášky, besedy a praktické ukážky sú vedené  odborníkmi z Mestskej polície, Policajného zboru SR, Peer aktivistami z OZ Mladí ľudia a život. Aktivita- Alternatívou proti drogám je zabezpečená a vedená Tanečným centrom pre deti, mládež a dospelých BDS krew zo Spišskej Novej Vsi.

 • 6. 10. 2017

      - Dňa 6.10.2017 sme sa v rámci projektu eTwinning  zúčastnili exkurzie do Viedne. Našim cieľom bolo dozvedieť sa, ako žili a stolovali monarchovia Rakúsko-Uhorskej monarchie.

  - Pred vstupom do ZOO nás zamestnanci požiadali, aby sme nekŕmili zvieratá a boli ohľaduplní k rastlinám a prostrediu v ZOO. Pri návšteve ZOO sme sa zaujímali o podmienky života zvierat. Veľmi zaujímavé bolo kŕmenie zvierat, predovšetkým uškatcov.  

  - Naučili sme sa používať metro, poznáme zásady cestovania v metre pri výstupe a nástupe a aj počas cesty.

 • V prebiehajúcom školskom roku 2017/2018 Katechetický úrad Spišskej diecézy organizuje a pozýva k účasti v IV. ročníku diecéznej recitačnej súťaže. V tomto roku pod názvom Blahoslavení milosrdní. 

  Cieľom súťaže je prostredníctvom tvorby autorov poézie a prózy 19. a 20. storočia zameranej na tému čnosti chudoby, skromnosti a lásky k blížnemu priblížiť žiakom kresťanské hodnoty v tvorbe odporúčaných autorov.

 • 4.10.2017 štvrtáci navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Formou audiovizuálnych programov  v prednáškovej sále a  pod umelou hviezdnou oblohou planetária mali žiaci možnosť vidieť zaujímavé a netradičné pohľady  na vesmír a hviezdnu oblohu.