• OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV  - VYUČOVANIE OD 11. 1. 2021 A OTVORENIE ŠKD OD 11. 1. 2021 PRE DETI RODIČOV Z KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

     

    Vážení rodičia, milí žiaci,

    vzhľadom k informáciám MŠVVaŠ bude od 11. januára 2021 pokračovať výučba na 1. aj 2. stupni dištančným spôsobom.

    Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zo dňa 8.1.2021 bude na našej škole od 11.1.2021 v prevádzke ŠKD pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Prevádzka v ŠKD bude v čase 6,30 – 16,30 hod (vrátane poskytovania obeda).

    rozhodnutie_školské_kluby-od-11.1.2021.pdf

    https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/


  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 25. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • ZBER PAPIERA - vyhodnotenie

   Vyhodnotenie_zberu_papiera_podla_tried_JESEN_2020_(1).docx

   Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa zberu papiera zúčastnili. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie