Navigácia

Pondelok 27. 5. 2019
Počet návštev: 2595653

Rozhodnutia o prijatí žiaka do 1.ročníka

Vážení rodičia!

V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľkou školy o prijatí žiaka do 1.ročníka, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. ,Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

 Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  

 V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, prosíme Vás o vyzdvihnutie listinného rovnopisu v kancelárii školy, ktorého  súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Poznámka: Rodičov budúcich prvákov ohľadom vyzdvihnutia listinného rovnopisu budeme postupne kontaktovať prostredníctvom oznámenia na emailovú adresu, ktorú uviedli pri zápise.

                                                                               

                       

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
  Levočská 11, Spišská Nová Ves
 • kancelária 053/4427753
  riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911852130
  zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Pitoňáková 0911852132, Mgr.Mária Škablová 0911852131
  školská jedáleň 053/4465803
  výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vyhodnotenie zberu papiera jar 2019

  jarny_zber_2019.docx Umiestnenie_jednotlivcov_JAR_2019.docx

 • Dňa 17.5 2019 sa 16 žiakov našej školy s p.uč. Kováčikom zúčastnilo miniexkurzie na výstave „Motýle exotických trópov 2019“, ktorá sa uskutočnila v Botanickej záhrade v Košiciach. Videli sme cudzokrajné motýle, ktoré voľne poletovali v skleníku, tropické a subtropické rastliny, zažili dusno dažďového pralesa a v uliciach Košíc privoňali k atmosfére Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

 • Dňa 10. mája 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespearov memoriál, kde si žiaci 1. a 2. stupňa vyskúšali svoju zručnosť v prednese anglickej poézie a prózy a navyše zistili, že učiť sa anglický jazyk je zábavné.

 • Do galérie Hasiči boli pridané fotografie.

  Práca hasiča je ťažká, náročná, nebezpečná a veľmi dôležitá. O tom sa presvedčili žiaci 1.B triedy pri príležitosti Krajskej súťaže HaZZ, ktorá sa konala dňa 7.5. 2019. Prezreli si zásahy hasičských tímov pri vyslobodovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, súčasne sa dozvedeli viac o hasičskej technike. Tú si mohli vyskúšať aj na "vlastnej koži."