• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • Hlavné telefónne číslo
   • 0911 852 132
   • Ďalšie telefónne čísla
   • kancelária 053/4427753,
    riaditeľka školy PaedDr. Alena Minďašová 053/4299803, 0911 852 132,
    zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Silvia Bartošová 0911852130,
    zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131,
    školská jedáleň 0911 350 253,
    výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Adresa školy
   • Levočská 11
    052 01 Spišská Nová Ves
    Slovakia
   • IČO
   • 35546051
   • DIČ
   • 2021668396