• Zaujímavé linky

    • www.spisskanovaves.eu - stránka nášho mesta

     www.minedu.sk - stránka ministerstva školstva

     www.statpedu.sk - stránka ŠPÚ

     www.nucem.sk - stránka NÚCEM

     www.zborovna.sk -portál pre učiteľov

     www.bezkriedy.sk - portál pre žiakov

     www.skolahrou.sk - súťaže a hry pre deti

     www.bezpecnenainternete.sk

     www.zodpovedne.sk

     www.pomoc.sk

     www.iuventa.sk - Slovenský inštitút mládeže Bratislava

     www.zachranari.sk - stránka o záchrannom systéme SR

     www.linkadeti.sk - linka Detskej Dôvery

     http://www.relaxweb.sk - sudoku, osemsmerovky a maľované krížovky

     www.ldi.sk - linka Detskej Istoty

      

     116 111 - bezplatná non-stop telefonická linka pomoci pre deti na Slovensku