• Spolu múdrejší 3

    •  

      Škola sa zapojila do rozvojového projektu: Spolu múdrejší 3.

     Trvanie projektu: 17. 3. 2022 – 1. 6. 2022

     Cieľom projektu bolo prostredníctvom doučovania vytvoriť žiakom ohrozeným školským neúspechom podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách.