• Spolu múdrejší 3

    •  

      Škola je zapojená do rozvojového projektu: Spolu múdrejší 3.

     Trvanie projektu: 17.1.2022 – 17.6.2022

     Cieľom projektu je prostredníctvom doučovania vytvoriť žiakom ohrozeným školským neúspechom podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách.