Navigácia

 • MŠO-prehadzovaná

  Dňa 23.11.2017 sa žiaci 4.A a  4.B zúčastnili MŠO v prehadzovanej, kde získali pekné
  3. miesto.

 • Návšteva škôlkárov

  V mesiaci november našu školu navštívili malí škôlkári z MŠ, Hviezdoslavova. V počítačovej učebni si vyskúšali prácu s počítačom, kde nakreslili pekné obrázky.

 • Deti mestu

  I v tomto školskom roku deti všetkých mestských škôl predviedli svoj talentna kultúrnom podujatí Deti mestu. organizátorom podujatia pod názvom Služby mesta bola ZŠ na Nejedlého ulici.Program sa uskutočnil 16.11.2017 v Dome kultúry Mier, v ktorom sa naši žiac predstavili v scénickom tanci Ako plynie čas... a v gymnastickom vystúpení Ó šaty...Ďakujeme všetkým účinkujúcim za pekný umelecký zážitok!

 • Výsledky školského kola anglickej olympiády

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole uskutočnilo v pondelok 20. novembra. Najlepší žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Šiestaci a siedmaci v kategórii 1A a ôsmaci a deviataci v kategórii 1B. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a blahoželáme výhercom v jednotlivých kategóriách:

  Kategória 1A: 1.miesto: MATEJ GREGA (7.A), 2.miesto: Lucia Lea Repaská (6.B), 3. miesto: Adam Cunik (6.A)

  Kategória 1B: 1.miesto: LUKÁŠ GAVROŇ (8.C), 2.miesto: Alexandra Repaská (8.A), 3.miesto: Boris Búza (9.C)

  Matejovi a Lukášovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2018.

 • Kontajner spomienok

  Pri príležitosti 30.výročia GUS sa 2.C zúčastnila zaujímavej prehliadky histórie Galérie umelcov Spiša spojenej s tvorivou dielňou pod názvom "Kontajner spomienok".

 • Kontajner spomienok

  Do galérie Kontajner spomienok boli pridané fotografie.

 • Kontajner spomienok

  Do galérie Kontajner spomienok boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie Deti mestu

  Do galérie Vystúpenie Deti mestu boli pridané fotografie.

 • Umiestnenie našich žiakov v recitačnej súťaži

  V pondelok 13.11.2017 sa v priestoroch Katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi uskutočnil štvrtý ročník recitačnej súťaže pod názvom „Blahoslavení chudobní.“                                                                                       Za našu školu sa oblastného kola zúčastnili traja žiaci: Michaela Petrášová z 5.B, Hana Javorská z 8.C
  a Lukáš Gavroň z 8.C.                                                                                                                                    Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Michaele blahoželáme k získaniu tretieho miesta v kategórii „próza.“
  Cieľom súťaže bolo prostredníctvom tvorby autorov poézie a prózy 19. a 20. storočia zameranej na tému čnosti chudoby, skromnosti a lásky k blížnemu priblížiť žiakom morálne hodnoty v tvorbe odporúčaných autorov a taktiež rozvíjať vzťah k slovu ako kultúrnej, tak aj náboženskej a umeleckej hodnote a viesť k poznávaniu literatúry.

 • Svetový deń jabĺk

  Do galérie Svetový deń jabĺk boli pridané fotografie.

 • Svetový deň behu

  Do galérie Svetový deň behu boli pridané fotografie.

 • Svetový deň jabĺk

  Na hodinách Zdravovedy sme si pripomenuli Svetový deň jabĺk. Jablko je vitamínový poklad.

  Žiaci 3.A a 2.C triedy

 • Svetový deň behu
  6. 11. 2017

  Do galérie Svetový deň behu boli pridané fotografie.

 • Pasovanie prvákov 2017
  6. 11. 2017

  Do galérie Pasovanie prvákov 2017 boli pridané fotografie.

 • Pasovanie prvákov

  Ja prváčik sľubujem vám... Tieto slová opäť po roku odzneli z úst malých žiačikov I.A a I.B triedy,ktoré boli dňa 26.októbra slávnostne pasovaní za prvákov. Za prítomnosti rodičov a starých rodičov ukázali ako vedia čítať, počítať, spievať ale i recitovať.Pasovaní "kráľovnou" boli prijatí do našej školskej rodiny.Želáme veľa úspechov!

 • Návšteva škôlkárov
  6. 11. 2017

  Do galérie Návšteva škôlkárov boli pridané fotografie.

 • Návšteva škôlkárov

  Dňa 24.10. 2017 si prezreli priestory našej školy škôlkári z MŠ - Slovenská, SNV.

 • Víťazi jesenného zberu papiera
  6. 11. 2017

  Do galérie Víťazi jesenného zberu papiera boli pridané fotografie.

 • Víťazi jesenného zberu papiera

  V jesennom  zbere papiera, ktorý sa konal v októbri,  zvíťazila 3.A trieda, ktorú čakala veľká sladká odmena - torta. GRATULUJEME !!! 

 • Svetový deň behu
  6. 11. 2017

  Do galérie Svetový deň behu boli pridané fotografie.

strana: