Navigácia

 • Naše mesto

  Dňa 22.11.2019 sa žiaci Šimon Rosa, Matúš Mihalko a Marián Jaško zo 4.C zúčastnili podujatia Naše mesto, ktoré bolo venované 100. výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.  Študenti Hotelovej akadémie sprevádzali žiakov  pri prehliadke pamätných miest v našom meste spojených s rodinou Štefánika. V Múzeu Spiša si prezreli výstavu „100 rokov bez Štefánika“.   Toto poznávanie prinieslo rôzne pohľady na túto významnú osobnosť slovenských dejín.

 • Stretnutie s primátorom mesta

  Do galérie Stretnutie s primátorom mesta boli pridané fotografie.

 • Stretnutie žiakov s primátorom mesta

  Žiaci 4.C triedy prijali pozvanie primátora nášho mesta Ing. Pavla Bečárika. Hlavnou myšlienkou stretnutia bolo žiakom priblížiť históriu nášho mesta a tiež aj spoluprácu s patrnerskými mestami. Celé stretnutie sa konalo v príjemnej atmosfére, ktorú spevom v obradnej miestnosti spríjemnila Mgr. Zuzana Kleinová, ktorej zároveń ďakujeme za sprostredkovanie tohto stretnutia.

 • Od babičky na boľačky

        Naše deti zo 6. oddelenia ŠKD navštívili výstavu v múzeu Spiša ,, Od babičky na boľačky ."

        Výstava bola zameraná na spoznávanie liečivých byliniek , ich použitie kedysi a dnes.

        Súčasne si deti mohli pozrieť aj expozíciu ,,Mláďatá ."

   

  fotoalbum

 • Naše mesto - puzzliáda v ŠKD

  Dňa 4. novembra si žiaci v školskom klube mohli zasúťažiť v skladaní puzzlí na čas. Ich úlohou bolo poskladať obrázky s tematikou nášho mesta. Súťaž sme vyhodnotili v kategórii mladších i starších žiakov. Víťazom blahoželáme!
  Vyhodnotenie:
  I. kategória (1.-2. roč.) 
  1. miesto     Jurko Kellner, 2.B
  2. miesto     Dávidko Zeleňák, 1.A
  3. miesto     Dušanko Vdoviak, 1.B
  II. kategória (3.-4. roč.)
  1. miesto     Tamarka Drusová, 4.C
  2. miesto     Emmka Majochová, 3.B
  3. miesto     Emmka Kukurová, 4.C

  fotoalbum

 • Úspechy žiakov

  Naša žiačka, Estera Dunková z 9.A sa pravidelne zúčastňuje súťaží v speve. Naposledy sa jej podarilo získať "Zlatú cenu" v regionálnom kole súťaže "Rómska pieseň 2019", ktorá sa konala v Košiciach. Blahoželáme!

 • MŠO plávanie

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili MŠO 1. stupňa základných škôl v plávaní. Reprezentovali nás žiaci Luca Potočník 4.A, Erik Hovančík 4.B, Danielka Tkáčová 4.C a Matúš Mihalko 4.C. Získali: 1. miesto štafeta družstiev 4x25m ; 1. miesto Luca Potočník 25m voľný spôsob ; 1. miesto Daniela  Tkáčová 25m voľný spôsob,1.miesto Luca Potočník 50m voľný spôsob.

  Úspešným plavcom blahoželáme.                                                                     

 • ECO Energy tour

  Žiaci 2.-9. ročníkov  sa dňa 29.10.2019  v DK Mier zúčastnili  interaktívneho projektu ECO ENERGY TOUR  s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálekom, ktorý pozostával zo súťaží, pokusov, kvízov a eko-pesničiek. Súčasťou programu bola záverečná  autogramiáda.

 • Spomíname

  Deti z ŠKD navštívili 24.10.2019 cintorín , aby si uctili pamiatku neznámych vojakov a symbolicky im zapálili sviečku.

  fotoalbum

   

 • Veľká malá architektúra

  Dňa 28.10.2019 sa žiaci 4.C triedy s tr. uč. Mgr. I. Hrebenárovou zúčastnili výstavy VEĽKÁ MALÁ ARCHITEKTÚRA Svet papierových modelov v tvorbe Ing. L. Jakubču. Počas výstavy sa mali možnosť žiaci oboznámiť formou prednášky s najznámejšími historickými budovami. Ich miniatúrne zobrazenie formou papierových modelov im priamo na výstave predstavil Ing. L. Jakubčo, ktorý im priblížil nielen ich historickú hodnotu, ale aj krásu špecifických prvkov architektúry. V tvorivej dielni mali žiaci možnosť sami vyhotoviť model papierovej kocky a ihlanu. Najkrajší model ocenil Ing. L. Jakubčo vystrihovačkou. Výstava ponúkla žiakom mnoho nových poznatkov z histórie a súčasnosti architektúry.

 • Pasovanie prvákov

  Dňa 17.10. 2019 sa uskutočnilo slávnostné PASOVANIE našich prváčikov. Po preukázaní svojich schopností a vedomostí zložili sľub prváka a boli týmto slávnostne pasovaní a odmenení.

  uč. Puhallová, uč. Sitková

 • Zber papiera - triedy
 • Jesenný zber papiera
 • Školská burza kníh

  Ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim, ktorí sa aktívne zapojili do tohtoročnej burzy kníh. Zakúpili knihy za takmer 70 Eur, ktoré použijeme na doplnenie literatúry pre mládež v školskej knižnici. 

 • Dejepis v múzeu

  "Sto rokov bez Štefánika" - tak znie názov výstavy v Múzeu Spiša, venovanej víťazovi ankety Najväčší Slovák, ktorej sa v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili žiaci 9.A. Generál Milan Rastislav Štefánik bol jedným z našich najvýznamnejších politikov, aj vďaka nemu si 28. októbra pripomíname 101. výročie vzniku ČSR. Táto výstava nás len utvrdila v tom, aký inšpirujúci bol jeho život a boj za slobodu Slovákov a ako je stále aktuálne jeho životné krédo: "Veriť, milovať, pracovať."

 • Biologicko-dejepisná exkurzia

  24.10.2019 sme absolvovali biologicko-dejepisnú exkurziu v Liptovskom Mikuláši. Najskôr sme navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Múzeum bolo interaktívne a veľmi neobvyklé.Naučili sme sa veľa nielen o vesmíre, prírode a horách ale aj  o našich jaskyniach. Potom sme sa presunuli do archeoskanzenu Havránok. Tam sme mali menšiu túru, ale stálo to za ten výhľad. Počas túry sme videli Keltské a Germánske osídlenie. Nakoniec nás zaujal pozostalý Letohrad a cisterna, do ktorej sme hádzali mince pre šťastie. Potom ako sme zišli veľký " strmák" všetci sme sa začali ohadzovať lístím. Bola to super exkruzia :-) žiaci 6.A a 6.B triedy

 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • Čitateľská súťaž

  Milí žiaci, aj v tomto školskom roku Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok 6, ktorej presné pravidlá nájdete na https://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-6-pre-ziakov-1-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-zadanie. Ak sa rozhodnete zapojiť sa do tejto súťaže, prihlásiť sa môžete u p. vych. E. Múdrej do 28.10.2019. 

 • Zber gaštanov
 • ŠKD - Biela pastelka

  Žiaci 1. a 7. oddelenia ŠKD v rámci akcie Biela pastelka strávili popoludnie pri zaujímavých aktivitách.

  fotoalbum

strana: