Navigácia

 • Biologická olympiáda

  Dňa 9. 05. 2018 sa žiak Lukáš Zachar ako víťaz okresného kola Biologickej olympiády v odbore geológia zúčastnil krajského kola v Košiciach, kde získal prvé miesto, preto postupuje do celoslovenského kola tejto súťaže. Srdečne mu blahoželáme a držíme palce.

 • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

 • Deň otvorených dverí u hasičov

  Aj tento rok pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána- patróna hasičov, dňa 3.5.2018 pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Deň otvorených dverí. Akcie sa zúčastnili žiaci 2.C, 4.A a 4.B triedy. Ukážkami hasičskej techniky a iných záchranných techník  predviedli deťom časť svojho náročného povolania.

 • Krajské majstrovstvá vv gymnastickom štvorboji

  Dňa 19.04.2018 sa konali krajské majstrovstvá v Košiciach v gymnastickom štvorboji, kde žiačky našej školy:

  - v kategórii B obsadili 2. miesto v zostave Novotná Tia Bernadeta, Antalová Tímea, Lesňáková Sofia, Livorová Marianna, Pagáčiková Laura a

  - v jednotlivcoch obsadila v kat. B:  1. miesto Pagáčiková Laura, 3. miesto Novotná Tia Bernadeta a 4. miesto Antalová Tímea

  Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.

   

 • Prednes ruskej poézie a prózy ARS POETICA

  Dňa 18.4.2018 sa v kaštieli v Smižanoch uskutočnilo Okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy ARS POETICA. Z našej školy sa súťaže zúčastnili: Zuzana Kosturáková z 9.C a Matúš Kažmír zo 7.B triedy.

  Matúš Kažmír obsadil v prednese poézie 1.miesto a postúpil do Celoslovenského finále Puškinovho pamätníka.

  Žiakov pripravila PaedDr. Anna Macková

 • Gymnastický štvorboj

  Žiačky- gymnastky sa zúčastnili  v dňoch 11.04. a  12.04 .2018 na okresných majstrovstvách v Gymnastickom štvorboji.Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili :

  v kat. A - 3. miesto :Mária Polčíková, Natália Adamcová, Kristína Tkáčová, Michaela Krajčiová, Michaela Gerdová

  vkat.B1.-1.miesto:NovotnáTiaBernadeta,Antalová,Tímea,     Vrončová Vanesa,                              Petrášová Michaela,  Lesňáková Sofia,  Livorová Marianna, Pagáčiková Laura

  kat.C-2.miesto: Bakošová Adriana, Tarkovacsová  Tímea, Papcunová Martina,  Fibišová Laura, Kupčíková Eva, Livorová Andrea

  Gratulujeme a ďakujeme gymnastkám za úspešnú reprezentáciu školy.

   

   

   

 • Jarné trhy

  Do galérie Jarné trhy boli pridané fotografie.

 • Dramatizácia rozprávky

  Do galérie Dramatizácia rozprávky boli pridané fotografie.

 • Tvorivá dielňa s hlinou

  Do galérie Tvorivá dielňa s hlinou boli pridané fotografie.

 • Krajské kolo Geografickej olympiády Košice

  Dňa 12.2.2018 sa víťazi Okresného kola Geografickej olympiády presunuli do Košíc, aby sa zúčastnili Krajského kola Geografickej olympiády. Košický kraj zastupovalo 52 žiakov, ktorí v dopoludňajších hodinách riešili teoretické a praktické testy. V kategórii 6.-7. ročník našu školu zastupoval žiak 7.A triedy Matej Grega, ktorý v silnej konkurencii obsadil 4. miesto. Rozdiel medzi prvým žiakom v poradí a umiestnením nášho žiaka boli len dva body.

  Kategóriu žiakov 8.-9. ročník zastupovala žiačka 9.A triedy Stela Čopianová. Vo svojej kategórii obsadila 11.miesto. Obidvaja naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

  Obidvom žiakom srdečne gratulujeme.

  Žiakov pripravila PaedDr. Anna Macková

 • Oznam o zbere papiera
 • Deň finančnej gramotnosti

  S pojmom finančná gramotnosť sa stretávame takmer dennodenne.Na našej škole žiaci 1. stupňa v rámci Dňa finančnej gramotnosti (28.3.) realizovali  aktivity zamerané na zvýšenie finančnej vzdelanosti. Venovali  sa pojmom: eurobankovky a euromince, banky, kreditné karty, nákup, príjem,výdaj, plánovanie a hospodárenie, hodnoty a potreby.

 • Slávik Slovenska

  Krásne melódie slovenských ľudových piesní zazneli opäť dňa 22. 3. 2018 na školskom kole speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Našu školu v obvodnom kole bude v 1. kategórii reprezentovať žiačka 
  K. Tkáčová z 3.A  a v 3. kategórii Simona Hricisková zo 7. C triedy.

 • Expedícia Wieliczka, Wroclaw

  Dňa 23.-24.3.2018  sme sa  v rámci projektu eTwinning  zúčastnili exkurzie do Wieliczky a Wroclawi. Hlavný program dňa 23.3.  bola prehliadka soľnej bane. Po prehliadke sme ostali v bani aj cez noc - bol to krátky ozdravný pobyt  s efektom na horné a dolné cesty dýchacie. Dňa 24.3 sme sa po raňajkách presunuli do Wroclawi, kde sme si pozreli Afrikárium – tropickú faunu a flóru z Afriky (Oceanárium a Tropikárium pod jednou strechou). V nočných hodinách sme sa vrátili domov plní dojmov a zážitkov z vydarenej exkurzie.

 • Naši žiaci v okresnom kole Biblickej olympiády

   

  Vo štvrtok 22.3.2018 sa žiaci našej školy, šiestačky Paulína Tkáčová, Katarína Hvizdošová a siedmak Peter Marhefka zúčastnili okresného kola Biblickej olympiády, ktoré sa konalo v priestoroch Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi.

  Súťaže sa zúčastnilo spolu desať základných škôl. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom štvrtom mieste s počtom 43,5 bodov, čím sa zaradili medzi štyroch úspešných riešiteľov, ktorí získali viac ako 60 %. BLAHOŽELÁME!

 • OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 6.2.2018 sa v meste uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Tejto súťaže sa už pravidelne zúčastňujú aj žiaci našej školy a v tomto školskom roku to nebolo ináč.

  Umiestnenie žiakov:

  Kategória 6. a 7. ročník  Matej Grega so ziskom 81,5b   1. miesto

  Kategória 8. a 9. ročník  Stela Čopianová so ziskom 84b  3. miesto

                                          Lukáš Gavroň so ziskom 76b bol úspešným riešiteľom

  Všetkým súťažiacim gratulujeme!

  Žiaci Stela Čopianová a Matej Grega sa zúčastnia dňa 12.4.2018 krajského kola Geografickej olympiády v Košiciach

  Žiakov pripravila PaedDr. Anna Macková

   

   

 • Beseda so záchranárom

  Dňa 21.02.2018 sa uskutočnila beseda s profesionálnym záchranárom. Pod dohľadom odborníka mali žiaci možnosť naučiť sa, overiť si a vyskúšať si poskytovanie prvej pomoci - od zisťovania základných životných funkcií až po oživovanie. Zároveň si vyskúšali aj pomôcky, ktoré používajú profesionálni záchranári a sú základnou výbavou lekárničky záchranára.

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, 2. a 3. kategória

  Dňa 22.2.2018 a 5.3.2018 v popoludňajších hodinách prebiehala na škole súťaž v prednese poézie a prózy žiakov 5. až 9. ročníka pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

  Výsledky školskej súťaže:

  Poézia : 5.a 6. ročník : 1. miesto – Nella Filipová, 5.A

                                       2. miesto – Sofia Lesňáková, 5.A

                                       3. miesto – Marián Mrovčák, 5.B

   

                7. až 9. ročník: 1. miesto – Alžbeta Štubňová, 9.A

                                         2. miesto – Kristián Krajči, 8.A

                                         3. miesto – Leskovjanská Lucia, 8.B

   

   Próza: 5. a 6. ročník : 1.miesto - Michaela Petrášová, 5.B

                                       2. miesto -  Estera Mareková, 5.A

                                       3. miesto – Júlia Molčanová,6.B

   

                  7. až 9. ročník: 1. miesto – Ivana Rakytová, 8.A

                                           2. miesto – Matúš Kažmír, 7.B

                                           3. miesto – Judita Kotradyová, 7.A

   

  Do obvodného kola postupujú žiaci z prvého a druhého miesta. Obvodné kolo bude 14.3.2018 na ZŠ, Kožucha Spišská Nová Ves od 14,00. Súťažiaci pôjdu v doprovode učiteľa, rozchod po skončení pred ZŠ, Kožucha Spišská Nová Ves.

  Blahoželáme.

 • Kto sa skrýva za plotom?

  Do galérie Kto sa skrýva za plotom? boli pridané fotografie.

 • Kto sa skrýva za plotom?

  Dňa 7.3.2018 sa žiaci 4.A  zúčastnili tvorivej dielne v Galérii umelcov Spiša pod názvom „Kto sa skrýva za plotom?“, ktorá bola realizovaná k výstave Jubilanti 2017 interpretujúca tvorbu fotografky Moniky Stacho. Dielo autorky bolo inšpiráciou pre tvorbu detí. Vo svojich výtvarných prácach využili kombinovanú techniku. Najkreatívnejšie práce sú vystavené v triede na nástenke.

strana: