• Planetárium Prešov

    • 25. 9. 2022
    • 22.09.2022 žiaci 4.A a 4.B absolvovali exkurziu do planetária, kde obohatili svoje vedomosti o nové poznatky o vesmíre, Slnečnej sústave a o Zemi. Najkrajší zážitok bol, aspoň na chvíľu, byť stredom vesmíru a nájsť krásu vo hviezdnatej oblohe.

   • Festival prvej pomoci
    • Festival prvej pomoci

    • 25. 9. 2022
    • Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves a Mládež SČKV v rámci Svetového dňa prvej pomoci 2022 Vás pozývame na Festival prvej pomoci 2022, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2022 od 9.00 do 16.00 hod. v priestore pri obchodnom

     reťazci Tesco v Spišskej Novej Vsi.

   • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER
    • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER

    • 9. 9. 2022
    • Naša škola pokračuje v  školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

     - elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).

     - znehodnotených batérií  rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./

     V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

     - zbernou nádobou na elektrozariadenia, ktorá je  umiestnená  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.

     - boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na prízemí a 1.poschodí.

    • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

    • 2. 7. 2022
    • Opäť sa končí školský rok. Emócie sa miešajú s hrdosťou za dosiahnúté výsledky, radosť a slzy lúčenia s horúčavou letného tropického dňa. Chodby sa výprázdnia a utíchne hukot úľa... Čakajú Vás dva mesiace oddychu. Nuž hurá na prázdniny!

    • Vyhodnotenie hlasovania výtvarných prác - Umenie okolo nás

    • 30. 6. 2022
    • Najviac hlasov (167) získala v ankete práca č.6 z 8.B triedy. Druhé miesto (144 ) získala práca č. 9, žiaci  7.A triedy. Tretie miesto (120) získala slnečnica č. 1 , práca žiakov 5.A triedy. Ďakujeme za hlasovanie. Blahoželáme.

    • Kúsok divočiny v škatuli od topánok

    • 30. 6. 2022
    • Od pralesov cez púšte a savany až po tundry a polárne pustatiny. Na hodinách geografie v 5.B sme posledné týždne trávili spoznávaním rôznych typov krajín, ich rastlinstva a živočíchov, ktoré sú pre nich typické. Posledné hodiny sme venovali projektom v skupinách. A naši šikovní piataci spoločnými silami pripravili úžasné projekty - v krabiciach od topánok vytvorili kúsok ozajstnej púšte, stepi, lesov ba aj tundry.

    • Školský výlet 2.A a 3.A

    • 27. 6. 2022
    • 3.A a 2.A  trieda dňa 24.06.2022 absolvovala školský výlet s ochranárom po náučnom chodníku Diana - Medvedia dolka. Pobyt v prírode bol spestrený poznávaním a hľadaním ihličnatých a listnatých stromov, zábavnými úlohami a environmentálnymi aktivitami.

    • Naše lesy

    • 27. 6. 2022
    • Hodina Prírodovedy odučená v prírode s ochranárom. Zažiť celý cyklus rastliny od vyklíčenia, rastu, rozmnožovania ... až po odumretie  žiakov veľmi zaujal. Preverili si svoje poznatky a dozvedeli sa aj nové informácie. Význam lesa a jeho ochrana nie je nám ľahostajná.  Na záver interaktívne úlohy preverili naše vedomosti.

    • Kamarátka Bodka 

    • 27. 6. 2022
    • Žiaci 2.A triedy sa zúčastnili na besede s pani Mgr. Alenou Repaskou. Vysvetlila deťom všetko podstatné o tom, ako funguje Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, aké má poslanie, kto sú jej používatelia. Nebola núdza ani o názorné ukážky, ktoré deti veľmi zaujali.

    • HLASOVANIE - najkrajší triedny obraz z projektového dňa - UMENIE OKOLO NÁS

    • 23. 6. 2022
    • Prebieha hlasovanie za najkrajší triedny obraz  maľovaný počas projektového dňa kooperatívnou metódou - spoločná práca žiakov 2. stupňa na kartón rozmer A0. Kto má záujem podporiť triedu a jej abstraktný obraz, môže hlasovať a prideliť body obrázkom v ankete. Každý obrázok je očíslovaný. Ďakujeme za hlasy.

    • Projektový deň - ŠKOLA VON

    • 23. 6. 2022
    • V stredu 22.6.2022 sme si so žiakmi 2. stupňa užili slnečný deň na školskom dvore pri aktivite Škola von. Žiaci absolvovali 9 zaujímavých stanovíšť, na ktorých sa čo to naučili a zasúťažili si. Zdokonalili sa v zdravovede, riešili rôzne hlavolamy, podieľali sa na pokuse s gigantickým balónom, namaľovali si vlastné logo triedy, zašportovali si a mnohé ďalšie aktivity. Súčasťou projektového dňa bola aj výtvarná akcia - Umenie okolo nás. Žiaci si farbami na kartón maľovali vlastný triedny obraz. 

    • Návšteva Múzea Spiša 

    • 22. 6. 2022
    • Žiaci 2.A triedy navštívili Múzeum Spiša. Prezreli si   ATELIÉRY (fotografický, umelecký, knižný, etnografický a  prírodovedný). Pracovníci múzea si pre deti pripravili zaujímavé tvorivé dielne.

    • Pestovanie rastlín na pozemku

    • 21. 6. 2022
    • Súčasťou predmetu technika na 2. stupni je aj poľnohospodárska výroba. Naši žiaci veľmi radi pracujú vonku na vzduchu a slniečku. Na vyvýšených záhonoch vypestovali  reďkev, šalát, mrkvu, cibuľu, skoré kaleráby, ale aj priesady plodovej zeleniny. Vidieť plody svojej práce každého poteší. 

    • Návšteva ZOO

    • 20. 6. 2022
    • Dňa 15.06.2022 boli žiaci 2.B, 3.A a 3.B v ZOO. Návšteva v ZOO bola spojená aj so zdravotníckou prípravou, a to ako predchádzať a ako poskytnúť prvú pomoc pri úpale, pri uštipnutím hmyzom a  uhryznutím zvieraťom.