• Oznamy pre rodičov

     • Názov: Združenie rodičov pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi

                    Adresa: Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves

                    IČO: 35563907

       

       

      Schválenie rodičovského príspevku:

      Schválená výška príspevku: 9 € na dieťa.

      Termín zaplatenia: do 31.10. 

      Prosíme rodičov, aby dodržali termín zaplatenia.

      Hygienický program školy:

      Zakúpenie  náhradných náplní do dávkovačov mydla + papierové utierky do tried.

      Schválená výška príspevku: 3 € (na žiaka).

      Termín zaplatenia: do 31.10. 

      Prosíme rodičov, aby dodržali termín zaplatenia.

      Prosíme Vás, aby ste viedli deti k úspornému používaniu hygienických potrieb a k udržiavaniu  čistoty v triedach a na spoločných sociálnych zariadeniach.