• Oznamy pre rodičov

     • Názov: Združenie rodičov pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi

                    Adresa: Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves

                    IČO: 35563907

       

       

      Schválenie rodičovského príspevku:

      Schválená výška príspevku: 7 € na dieťa.

      Termín zaplatenia: do 31.10. (vyzbierajú triedni učitelia).

      Prosíme rodičov, aby dodržali termín zaplatenia.

      Hygienický program školy:

      Zakúpenie  náhradných náplní do dávkovačov mydla + papierové utierky do tried.

      Schválená výška príspevku: 3 € (na žiaka).

      Termín zaplatenia: do 31.10. (vyzbierajú triedni učitelia).

      Prosíme rodičov, aby dodržali termín zaplatenia.

      Prosíme Vás, aby ste viedli deti k úspornému používaniu hygienických potrieb a k udržiavaniu  čistoty v triedach a na spoločných sociálnych zariadeniach.

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie