Navigácia

Dramatizácia rozprávky

Deti našej školy si v rámci ŠKD nacvičili divadelné pásmo :,, Z rozprávky do rozprávky".
Mohli ste vidieť trpaslíkov, Alicu, bieleho zajaca s dáždnikom, Šmolkov, zlú kráľovnú a mnoho ďalších rozprávkových bytostí. Ukázalo sa, že máme mnoho dobrých hercov, kostymérov, kulisárov, recitátorov a pozorných divákov..