Navigácia

Prehliadka chovateľských trofejí

Dňa 26. marca si deti zo školského klubu prezreli výstavu trofejí zveri ulovenej v sezóne 2013/2014. Žiakom sa výstava páčila.

foto