Navigácia

Ekoremeselníci

V mesiaci apríl bola naša škola ocenená v rámci 6. ročníka grantového programu Cena Embraco za ekológiu za environmentálny projekt Ekoremeselníci. Víťazný projekt, ktorý je zameraný na poznávanie ekologického poľnohospodárstva, ľudových tradícií a na dobrovoľnícku pomoc v regióne Spiš, budeme v škole realizovať od apríla do decembra 2014. O jednotlivých aktivitách súvisiacich s projektom Vás budeme informovať.  
http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoID=140424-1

foto