Navigácia

Od pólu k pólu

V spolupráci so ZOO v Sp. Novej Vsi sa aj deti z ŠKD zapojili do výtvarnej súťaže súvisiacej s informačnou kampaňou „Od pólu k pólu.“ Predmetom kampane sú svetové póly, zvieratá, ktoré tu žijú a tiež to, čo ich ohrozuje.

foto