Navigácia

Deň detí v ŠKD

Zábavné popoludnie venované deťom z ŠKD sme uskutočnili pod heslom: „Hraj sa, čítaj, športuj a relaxuj!“ Na jednotlivých stanovištiach školského dvora sa konali zábavné súťaže športového charakteru a herné aktivity podporujúce rozvoj prírodovedného vzdelávania našich žiakov. Okrem sladkostí boli odmenou pre jednotlivé oddelenia didaktické hry na rozvoj prírodovedného poznávania a knihy o prírode a zvieratkách hradené zo školského projektu Ekoremeselníci.

foto