Navigácia

Výstava v stredisku enviromentálnej výchovy

50 rokov ochrany prírody bolo témou výstavy, ktorú pripravili vo svojej budove pracovníci Správy národného parku Slovenský raj. Stredisko enviromentálnej výchovy sme navštívili v rámci ŠKD.

foto