Navigácia

Mesiac úcty k starším

10. októbra deti z ŠKD navštívili dôchodcov žijúcich v blízkom Dome opatrovateľskej služby. Október je Mesiac úcty k starším, preto ich návšteva bola spojená s prianím pevného zdravia a radosti zo života. Seniorov obdarovali vlastnoručne vyrobenými kytičkami z pestrofarebného jesenného lístia aj srdiečkami. Nechýbali slová úcty a vďaky.

foto