Navigácia

Vyhodnotenie súťaže

Deti z ŠKD sa v októbri zapojili do súťaže „Navrhni a namaľuj si svoj kroj“, ktorú vyhlásilo STM v Spišskej Novej Vsi. Dňa 20.10.2015 sa konalo vyhodnotenie tejto súťaže. Za našu školu boli ocenené práce týchto žiakov:

1.A  Leo Antonický

1.A  Alexander Vaľo

1.B  Ema Semešová

4.B  Katarína Hvizdošová

3.A  Olívia Rosová

4.B  Sára Zarecká

4.B  Paulína Tkáčová

3.A  Bronka Pribulová

3.A  Sofia Lesňáková

Víťazom blahoželáme!

foto