Navigácia

Prečo sa stavajú sochy

Dňa 25.4. sme s deťmi z ŠKD navštívili STM v Sp. Novej Vsi, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti sochárstva od minulosti po súčasnosť - aké sú najväčšie sochy sveta, prečo sa stavajú sochy, súsošia, fontány,... Prezreli sme si aj výstavu fotografií umelca J. Čepila.

 

foto