Navigácia

Galéria umelcov Spiša

Dňa 11.5.2016 deti zo školského klubu navštívili galériu umelcov Spiša, ktorej súčasťou bola tvorivá dielňa ,,Ja som".Po krátkej, ale inšpirujúcej výstave fotografii si každé dieťa vytvorilo svoj vlastný papierový suvenír. Súčasťou Tvorivky bola hračka,ktorú si deti priniesli  so sebou a nakreslili si ju na suvenír. Z galérie sme si odniesli veľmi pekné 
zážitky.

 

foto