Navigácia

Biela pastelka v ŠKD

V piatok 23.9. sa konala verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Pri tejto príležitosti sme v 2. oddelení ŠKD  pripravili besedu. Deti sa mohli viac dozvedieť o tom, kto sú zrakovo hendikepovaní ľudia, pre ktorých sa zbierka organizovala, s akými problémami sa stretávajú a ako môžu týmto ľuďom pomôcť v bežných situáciách. Súčasťou besedy boli aj jednoduché aktivity: stavanie pyramídy z kociek so zaviazanými očami, identifikácia predmetov hmatom a pod. Cieľom aktivít bolo zvýšiť empatiu detí a lepšie pochopiť problémy, s ktorými sa slabozrakí a nevidiaci denne stretávajú.

foto