Navigácia

Beseda so zdravotníkmi

Deti z 3. a 4. oddelenia ŠKD sa stretli s členmi zdravotníkeho krúžku, ktorý vedie p. učiteľka PaedDr. A. Puhallová. Oboznámili nás s projektom HUMANITKO a nazáver názorne vysvetlili, ako je naše telo zásobované kyslíkom.

foto