• Slávnostné ukončenie školského roka

    • 30. 6. 2019
    • 28. júna 2019 sme sa ráno o 8:30 hodine stretli na zadnom dvore ZŠ Levočská 11, aby sme ukončili a vyhodnotili našu celoročnú prácu a rozlúčili sa so žiakmi 9.A, B a C triedy.

    • Slávik Slovenska 2019

    • 10. 6. 2019
    • V obvodnom kole speváckej súťaže nás úspešne reprezentovali žiačky: Z. Hricisková (2.A),  K. Tkáčová ( 4.A) a S. Hricisková (8.C).

     15.5. 2019 sa v koncertnej sále Reduty konalo okresné kolo tejto súťaže,kde v I. kategórii  získala žiačka Zuzka Hricisková  2. miesto.

    • Botanikiáda 2019

    • 5. 6. 2019
    • Dňa 29.5.2019 sa dvaja žiaci 5. ročníka zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Košiciach v Botanickej záhrade. Po úspešnom  absolvovaní online testu, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 5. ročníkov na našej škole na hodine Biológie,boli dvaja najúspešnejší pozvaní na regionálne kolo do Košíc.V Botanickej záhrade mali žiaci pripravené stanovištia, kde riešili biologické teoretické aj praktické úlohy. Žiaci odchádzali domov obohatení o nové vedomosti a nový kvietok :-). Prajeme si aby sme sa mohli takýchto podujatí zúčastňovať aj naďalej pretože obohacujú školský vyučovací proces a prinášajú nový pohľad na Biológiu ako  predmet a vedu.

   • Kontakty

    • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
    • Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • 35546051
    • 2021668396
   • Prihlásenie