• Spomíname
    • Spomíname

    • 30. 10. 2019
    • Deti z ŠKD navštívili 24.10.2019 cintorín , aby si uctili pamiatku neznámych vojakov a symbolicky im zapálili sviečku.

     fotoalbum

      

    • Veľká malá architektúra

    • 29. 10. 2019
    • Dňa 28.10.2019 sa žiaci 4.C triedy s tr. uč. Mgr. I. Hrebenárovou zúčastnili výstavy VEĽKÁ MALÁ ARCHITEKTÚRA Svet papierových modelov v tvorbe Ing. L. Jakubču. Počas výstavy sa mali možnosť žiaci oboznámiť formou prednášky s najznámejšími historickými budovami. Ich miniatúrne zobrazenie formou papierových modelov im priamo na výstave predstavil Ing. L. Jakubčo, ktorý im priblížil nielen ich historickú hodnotu, ale aj krásu špecifických prvkov architektúry. V tvorivej dielni mali žiaci možnosť sami vyhotoviť model papierovej kocky a ihlanu. Najkrajší model ocenil Ing. L. Jakubčo vystrihovačkou. Výstava ponúkla žiakom mnoho nových poznatkov z histórie a súčasnosti architektúry.

    • Pasovanie prvákov

    • 29. 10. 2019
    • Dňa 17.10. 2019 sa uskutočnilo slávnostné PASOVANIE našich prváčikov. Po preukázaní svojich schopností a vedomostí zložili sľub prváka a boli týmto slávnostne pasovaní a odmenení.

     uč. Puhallová, uč. Sitková

    • Školská burza kníh

    • 29. 10. 2019
    • Ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim, ktorí sa aktívne zapojili do tohtoročnej burzy kníh. Zakúpili knihy za takmer 70 Eur, ktoré použijeme na doplnenie literatúry pre mládež v školskej knižnici. 

    • Dejepis v múzeu

    • 29. 10. 2019
    • "Sto rokov bez Štefánika" - tak znie názov výstavy v Múzeu Spiša, venovanej víťazovi ankety Najväčší Slovák, ktorej sa v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili žiaci 9.A. Generál Milan Rastislav Štefánik bol jedným z našich najvýznamnejších politikov, aj vďaka nemu si 28. októbra pripomíname 101. výročie vzniku ČSR. Táto výstava nás len utvrdila v tom, aký inšpirujúci bol jeho život a boj za slobodu Slovákov a ako je stále aktuálne jeho životné krédo: "Veriť, milovať, pracovať."

    • Biologicko-dejepisná exkurzia

    • 28. 10. 2019
    • 24.10.2019 sme absolvovali biologicko-dejepisnú exkurziu v Liptovskom Mikuláši. Najskôr sme navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Múzeum bolo interaktívne a veľmi neobvyklé.Naučili sme sa veľa nielen o vesmíre, prírode a horách ale aj  o našich jaskyniach. Potom sme sa presunuli do archeoskanzenu Havránok. Tam sme mali menšiu túru, ale stálo to za ten výhľad. Počas túry sme videli Keltské a Germánske osídlenie. Nakoniec nás zaujal pozostalý Letohrad a cisterna, do ktorej sme hádzali mince pre šťastie. Potom ako sme zišli veľký " strmák" všetci sme sa začali ohadzovať lístím. Bola to super exkruzia :-) žiaci 6.A a 6.B triedy

   • Čitateľská súťaž
   • Zber gaštanov
   • ŠKD - Biela pastelka
   • ŠKD - Návšteva dopravného ihriska
    • "Potulky s hotelákmi"

    • 1. 10. 2019
    • Dňa 27.9.2019 prebiehal na našej škole športový deň "be active". Žiaci 8. B využili ponuku Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi a strávili tento deň v centre mesta SNV. Študenti hotelovej akadémie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu si pripravili a zrealizovali prehliadky historického centra v Spišskej Novej Vsi. Na konci prehliadky centra mesta kde nám študenti porozprávali o histórii radnice, provinčného domu, navštívili sme evanjelický a rímskokatolícky kostol a budovu Reduty v meste  si naši žiaci overili svoje vedomosti v malom kvíze. Úspešní riešitelia boli odmenení. Hodnotíme túto aktivitu študentov Hotelovej akadémie v SNV ako veľmi prínosnú na obohatenie výučby predmetov dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka , geografia.

   • Kontakty

    • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
    • Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • 35546051
    • 2021668396
   • Prihlásenie