• Naše mesto

    • 25. 11. 2019
    • Dňa 22.11.2019 sa žiaci Šimon Rosa, Matúš Mihalko a Marián Jaško zo 4.C zúčastnili podujatia Naše mesto, ktoré bolo venované 100. výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.  Študenti Hotelovej akadémie sprevádzali žiakov  pri prehliadke pamätných miest v našom meste spojených s rodinou Štefánika. V Múzeu Spiša si prezreli výstavu „100 rokov bez Štefánika“.   Toto poznávanie prinieslo rôzne pohľady na túto významnú osobnosť slovenských dejín.

   • Stretnutie žiakov s primátorom mesta
    • Stretnutie žiakov s primátorom mesta

    • 19. 11. 2019
    • Žiaci 4.C triedy prijali pozvanie primátora nášho mesta Ing. Pavla Bečárika. Hlavnou myšlienkou stretnutia bolo žiakom priblížiť históriu nášho mesta a tiež aj spoluprácu s patrnerskými mestami. Celé stretnutie sa konalo v príjemnej atmosfére, ktorú spevom v obradnej miestnosti spríjemnila Mgr. Zuzana Kleinová, ktorej zároveń ďakujeme za sprostredkovanie tohto stretnutia.

   • Od babičky na boľačky
    • Od babičky na boľačky

    • 16. 11. 2019
    •       Naše deti zo 6. oddelenia ŠKD navštívili výstavu v múzeu Spiša ,, Od babičky na boľačky ."

           Výstava bola zameraná na spoznávanie liečivých byliniek , ich použitie kedysi a dnes.

           Súčasne si deti mohli pozrieť aj expozíciu ,,Mláďatá ."

      

     fotoalbum

   • Naše mesto - puzzliáda v ŠKD
    • Naše mesto - puzzliáda v ŠKD

    • 9. 11. 2019
    • Dňa 4. novembra si žiaci v školskom klube mohli zasúťažiť v skladaní puzzlí na čas. Ich úlohou bolo poskladať obrázky s tematikou nášho mesta. Súťaž sme vyhodnotili v kategórii mladších i starších žiakov. Víťazom blahoželáme!
     Vyhodnotenie:
     I. kategória (1.-2. roč.) 
     1. miesto     Jurko Kellner, 2.B
     2. miesto     Dávidko Zeleňák, 1.A
     3. miesto     Dušanko Vdoviak, 1.B
     II. kategória (3.-4. roč.)
     1. miesto     Tamarka Drusová, 4.C
     2. miesto     Emmka Majochová, 3.B
     3. miesto     Emmka Kukurová, 4.C

     fotoalbum

    • Úspechy žiakov

    • 7. 11. 2019
    • Naša žiačka, Estera Dunková z 9.A sa pravidelne zúčastňuje súťaží v speve. Naposledy sa jej podarilo získať "Zlatú cenu" v regionálnom kole súťaže "Rómska pieseň 2019", ktorá sa konala v Košiciach. Blahoželáme!

    • MŠO plávanie

    • 4. 11. 2019
    • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili MŠO 1. stupňa základných škôl v plávaní. Reprezentovali nás žiaci Luca Potočník 4.A, Erik Hovančík 4.B, Danielka Tkáčová 4.C a Matúš Mihalko 4.C. Získali: 1. miesto štafeta družstiev 4x25m ; 1. miesto Luca Potočník 25m voľný spôsob ; 1. miesto Daniela  Tkáčová 25m voľný spôsob,1.miesto Luca Potočník 50m voľný spôsob.

     Úspešným plavcom blahoželáme.                                                                     

    • ECO Energy tour

    • 4. 11. 2019
    • Žiaci 2.-9. ročníkov  sa dňa 29.10.2019  v DK Mier zúčastnili  interaktívneho projektu ECO ENERGY TOUR  s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálekom, ktorý pozostával zo súťaží, pokusov, kvízov a eko-pesničiek. Súčasťou programu bola záverečná  autogramiáda.

   • Kontakty

    • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
    • Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • 35546051
    • 2021668396
   • Prihlásenie