• Krúžok Poznávame Slovensko

    • 30. 1. 2020
    • V rámci krúžku Poznávame Slovensko sme si boli pozrieť miesta na Slovensku ,ktoré nie sú veľmi turisticky navštevované. Naša prvá destinácia bolo mestečko Čierna nad Tisou, kde sme sa malou vychádzkou vydali až na hranicu s Ukrajinou :-). Po ceste späť sme mali možnosť vidieť prekladisko, kde sa prekladá tovar ktorý sa prepravuje po železnici normálnej aj širokorozchodnej.

     V mestečku Medzilaborce sme si boli pozrieť aktuálnu výstavu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Obidva výlety ktoré sme zatiaľ absolvovali boli úžasné po obsahovej aj cestovateľskej stránke.

   • ŠKD - Poďakovanie
    • ŠKD - Poďakovanie

    • 17. 1. 2020
    • Milí rodičia a žiaci, ďakujeme Vám za podporu, ktorú ste preukázali zakúpením výrobkov na vianočných trhoch v ŠKD.

     Výťažok z predaja vo výške 210,- € sme zaslali na verejný účet zriadený mestom Prešov, určený na pomoc občanom postihnutým tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove.

   • ŠKD - Návšteva Múzea Spiša
    • ŠKD - Návšteva Múzea Spiša

    • 17. 1. 2020
    • Deti 1. a 5. oddelenia ŠKD navštívili 15.1. Múzeum Spiša, kde sa mohli dozvedieť, ako vyzeral fotoateliér v minulosti, ako vznikali fotografie, pri akých príležitostiach sa ľudia fotografovali a ako sa obliekali. Niektoré deti si aj zapózovali s historickými rekvizitami.

     fotoalbum

   • Kontakty

    • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
    • Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • 35546051
    • 2021668396
   • Prihlásenie