• Vesmír očami detí
    • Vesmír očami detí

    • 20. 2. 2020
    • Dňa 20.2.2020 sa uskutočnila v Spišskom osvetovom stredisku vernisáž detských výtvarných prác s názvom Vesmír očami deti. Žiačky zo 4. B boli ocenené. Timea Režnická sa umiestnila na 3. mieste v 2. kategórii a Zoja Slivová dostala četsné uznanie. 

     Blahoželáme!

    • Stretnutie s poéziou Jána Motulka

    • 7. 2. 2020
    • pri príležitosti 100. výročia narodenia

      Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Motulka sa v Spišskej knižnici konalo stretnutie  jeho priaznivcov. Tohto stretnutia sa  zúčastnili  aj žiaci 4. C a 9.B, ktorí prednesom a hudbou prispeli k príjemnej atmosfére. 

   • MŠO florbal
    • Projektový deň čitateľskej gramotnosti na 1. stupni

    • 7. 2. 2020
    • “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”  Joseph Addison

     Prvý polrok školského roka sme ukončili nevšedne. Čítaním  sme objavovali  skryté čaro rozprávok, príbehov a kníh počas Dňa čitateľskej gramotnosti.  Pri plnení rôznych úloh sme si  preverili svoje čitateľské schopnosti a zručnosti.

   • Návšteva škôlkárov
    • Návšteva škôlkárov

    • 7. 2. 2020
    • Našu školu navštívili malí škôlkari z  MŠ - Hviezdoslavova a MŠ - Slovenská.

     V počítačovej učebni si vyskúšali prácu s počítačom, kde nakreslili pekné obrázky.

      uč. Sitková

   • ŠKD - Hráme sa na obchod
    • ŠKD - Hráme sa na obchod

    • 5. 2. 2020
    • V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti sa v ŠKD dňa 31.1.2020 uskutočnila aktivita pod názvom Hráme sa na obchod. Deti sa premenili na predavačov a kupujúcich a narábali s vyrobenými euro peniazmi. Deti predávali a nakupovali rôzne hračky, knihy, kartičky a iné zaujímavé predmety. Za tieto príspevky ďakujeme Vám, milí rodičia, lebo iba vďaka nim sa naše popoludnie vydarilo. Deti odchádzali spokojné a šťastné.

     fotoalbum

   • Vzdelávací program EDU-ART
    • Vzdelávací program EDU-ART

    • 4. 2. 2020
    • V utorok 28.januára 2020 žiaci 5.A, 5.B, 5.C sa zúčastnili celodenného vzdelávacieho programu EDU-ART v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Témou edukačného programu bol Objekt a inštalácia. Súčasťou bola odborn prednáška , diskusie so žiakmi o umení, komentovaná prehliadka výstavy spojená s interpretáciou diel na tému konceptuálne umenie. Výsledkom boli dve tvorivé dielne. Žiaci dostali kreatívny tvorivý skicár. Poďakovanie patrí lektorkám a pracovníkom GUS za kvalitnú a odbornú organizáciu dňa.

   • ŠKD - spomienková slávnosť
    • ŠKD - spomienková slávnosť

    • 1. 2. 2020
    • Dňa 27. januára 2020  sa deti z ŠKD zúčastnili spomienkovej slávnosti na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť spojená s kladením vencov sa konala pri príležitosti 75. výročiaoslobodenia mesta Spišská Nová Ves.

     fotoalbum

   • Kontakty

    • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
    • Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • 35546051
    • 2021668396
   • Prihlásenie