• ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej  v Levoči.
    • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.

    • 30. 3. 2020
    • Počas dvoch týždňov sa v oddeleniach školského klubu detí uskutočnila prax študentov 4.ročníka.

       Súčasťou praxe študentiek boli rôzne aktivity s deťmi , počas ktorých uplatňovali inovatívne metódy

       výchovy a vzdelávania, v rámci voľnočasových aktivít.

       Svoje aktivity s deťmi zvládli na veľmi dobrej úrovni. Deti boli ich prítomnosťou nadšené.

       Sme radi, že si pre svoju absolventskú prax vybral našu školu.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

      

     fotoalbum

    • Korčuliarsky kurz

    • 9. 3. 2020
    • Týždeň pred jarnými prázdninami žiaci 2.A  absolvovali Školský korčuliarsky program, ktorý organizuje mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení. Na kurze, ktorý trval 5 dní deti získali základné korčuliarske zručnosti.

   • Návšteva múzea
    • Návšteva múzea

    • 7. 3. 2020
    • Dňa 24. februára žiaci 4.C triedy navštívili STM v Sp. Novej Vsi. Dozvedeli sa tu mnoho nových informácií o histórii a vývoji hračiek. Pani Danka Rosová ich oboznámila aj s prepojením detských hier s prácou v minulosti. Žiaci si prezreli tiež banícku expozíciu, kde im boli názorne sprostredkované poznatky z vlastivedného učiva o banských mestách.

     fotoalbum