• Výtvarná súťaž – RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT 2020

    • 15. 5. 2020
    • Aj v čase koronavírusu a zatvorenia škôl sa nám podarilo zapojiť sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže a získať krásne ocenenie  za obrázok Ovocie smrti, ktoré nakreslila žiačka 5.B triedy, ELA KOVÁČOVÁ. Získala 2. miesto v kategórii 5. – 9. ročník žiakov základných škôl. Získala hodnotné ceny. Do súťaže sa zapojilo 335 prác. Bližšie informácie na www.zazivotarodinu.sk

     Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov vnímanie a prežívanie dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej, vnímanie dôležitosti ochrany života človeka a úcty k nemu.

                                                                                                             Mgr. Iveta Kováčová

   • Kontakty

    • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • levocska11@levocska11snv.sk
    • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
    • Levočská 11, Spišská Nová Ves
    • 35546051
    • 2021668396
   • Prihlásenie