• ŠKD - Výroba vianočných ozdôb
    • ŠKD - Výroba vianočných ozdôb

    • 17. 12. 2020
    • Zdobenie vianočného stromčeka je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. V školskom klube sme sa preto s radosťou pustili do výroby vianočných ozdôb. Z hmoty deti vykrajovali rôzne tvary, ktoré vymaľovali podľa vlastnej fantázie. Výrobkami tak môžu skrášliť svoj vianočný stromček a potešiť svojich blízkych.

     fotoalbum

    • Beseda o vesmíre

    • 16. 12. 2020
    • Prírodovedné učivo štvrtého ročníka obsahuje aj veľmi zaujímavú tému s názvom Vesmír. K tejto téme si každý žiak IV.A triedy vybral jednu planétu alebo súhvezdie a pripravil si o tom písomnú i obrazovú prezentáciu. Tieto informácie si žiaci následne sprostredkovali na besede o vesmíre dňa 9.12. Žiakom sa beseda páčila, pozorne sa navzájom počúvali

   • ŠKD - Predvianočná tvorba z detského časopisu
    • ŠKD - Predvianočná tvorba z detského časopisu

    • 15. 12. 2020
    • V predvianočnom období sme si činnosť v školskom klube detí v 1.B triede
     spríjemnili čítaním a tvorbou z detského časopisu. Vo fotogalérii si
     môžete pozrieť, ako sa našim šikovným prvákom darilo tvoriť vianočných
     snehuliakov, obrázkové skladačky, leporelá, pohľadnice či darčekové
     krabičky.

     fotoalbum

   • ŠKD - Vianočné pozdravy
   • ŠKD - zdobenie medovníčkov
    • ŠKD - zdobenie medovníčkov

    • 14. 12. 2020
    • Vianoce sa nám už blížia a vianočná nálada dnes zavládla aj v ŠKD v 1.B
     a v 3.B triede, kde žiaci usilovne vyzdobili medovníčky. Kreativite sa
     medze nekládli, niektorí žiaci si svoje originálne výtvory odniesli
     domov, iní si na nich hneď pochutili.

     fotoalbum

   • ŠKD - výstava JESEŇ
   • ŠKD - Mikuláš v meste
    • ŠKD - Mikuláš v meste

    • 8. 12. 2020
    • https://www.snv.sk/archiv?video=201208-1

     Napriek zložitej situácii súvisiacej s opatreniami proti šíreniu Coronavírusu a zlým snehovým podmienkam, Mikuláš do nášho mesta prišiel. Na koči, s celou svojou družinou. Všetky deti obdaroval sladkosťami, ony mu zaspievali a zarecitovali básničky. Aj keď bolo toto podujatie iné, než po iné roky, deti potešilo a stretnutie s Mikulášom si budú dlho pripomínať.

     fotoalbum

     https://www.snv.sk/archiv?video=201208-1

   • ŠKD - Ako sme v 1.B a v ŠKD očakávali Mikuláša
    • ŠKD - Ako sme v 1.B a v ŠKD očakávali Mikuláša

    • 8. 12. 2020
    • Aj žiaci z 1.B sa na Mikuláša veľmi tešili. Počas vyučovania i v školskom klube detí pripravili kresbičky, naučili sa pekné básničky,  povystrihovali snehové vločky i vianočné zvieracie bábky z časopisu Vrabček... Mikuláš ich nakoniec obdaril sladkosťami a špeciálne zavítal k jednému nášmu spolužiakovi, u ktorého za veľkú snahu pre dobré detičky nechal chutné medovníčky. Ďakujeme, Mikuláš!

     fotoalbum

   • ŠKD - Mesiac úcty k starším
    • ŠKD - Mesiac úcty k starším

    • 8. 12. 2020
    • Babky a dedkovia, ďakujeme, že Vás máme! 
     Prváci v školskom klube detí nezabudli v čase korony ani na svojich
     starkých, ktorých potešili vlastnoručne vyrobenými hrnčekmi s čajíkmi.  Do výroby darčekov sa zapojili deti 1.B aj 1.A.
     Prajeme Vám pevné zdravie!

     fotoalbum

   • ŠKD - triedna puzzliáda v 1. A
    • ŠKD - triedna puzzliáda v 1. A

    • 8. 12. 2020
    • 18. novembra sa v 1. A triede konala triedna puzzliáda. Do aktivity sa zapojili všetky deti a pracovali sústredene, s veľkým odhodlaním byť najlepší. Ich snahu ocenila p. vychovávateľka M. Dronzeková medailami. Za usilovnosť a vytrvalosť si ju zaslúžili všetci.

     fotoalbum

    • Všetkovedko

    • 8. 12. 2020
    • 14 žiakov 2. až 4. ročníkov sa zúčastnilo celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Súťaž sa uskutočnila v utorok 1. decembra 2020. 22. 01. na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.