• Biológia - dištančne

    • 10. 2. 2021
    • Počas dištančnej výučby z predmetu Biológia sme sa učili o ľudskej koži. Žiaci mali za domácu úlohu urobiť odtlačok vlastného palca a urobiť fotografiu. Viete zistiť komu patria tieto odtlačky prstov?? :-)

    • Ako z rozprávky...

    • 5. 2. 2021
    • .... takí boli snehuliaci, ktorých postavili žiaci 3.B triedy. Pri dištančnom vzdelávaní sa na Čítaní oboznámili s tvorbou spisovateľa Jána Uličianskeho a "jeho" Podivuhodnými príbehmi siedmich morí.Na počesť kapitána Kukuka, ktorý objavil Snehuliacke ostrovy postavili ich obyvateľov- snehuliakov aj v SNV a okolí.

   • Dištančné vzdelávanie 2.A
    • Január v ŠKD

    • 1. 2. 2021
    • Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 zostal ŠKD v prevádzke len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov bez možnosti práce z domu.

     Deti sa doobeda učia online a podľa pokynov vyučujúcich. Popoludní už relaxujú, venujú sa športovým aktivitám na školskom dvore a rozvíjajú svoje záujmové a čitateľské zručností.

   • Výhry v súťaži SMS - Starý Mobil Sem!
    • Výhry v súťaži SMS - Starý Mobil Sem!

    • 1. 2. 2021
    • Naša škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže v zbere starých mobilov, ktorú vyhlásila spoločnosť  Asekol  Bratislava a  spoločnosť Orange Slovensko. Žiaci nazbierali 129 ks nepotrebných zariadení, ktoré sa použijú na recykláciu. Knižné odmeny zaslali organizátori Olívii Novákovej zo 4.B a Viliamovi Bečarikovi z 2.A. Balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry zaslali Ataliene Kucovej zo 7.A. Ceny budú žiakom odovzdané po nástupe na prezenčnú formu vyučovania. Výhercom srdečne blahoželáme!

    • Projekty z výtvarnej výchovy (2. stupeň) počas dištančného vyučovania:

    • 1. 2. 2021
    • Aj počas dištančného vyučovania myslíme na umenie a výtvarné aktivity.

      Žiaci pracovali na týchto výtvarných projektoch: 5. ročník - Línia (vyskúšali sme si, čo všetko sa dá s líniou nakresliť, ako sa môžeme hrať a tvoriť), 6. ročník - Gotika, gotická cesta na Spiši (zisťovali sme, aké znaky má gotický štýl a tiež sme spoznávali pamiatky architektúry na Gotickej ceste), 7. ročník - Výtvarná interpretácia výtvarného diela : obraz Jozefa Hanulu s jeho manželkou (pozorovali sme a hľadali na obraze základné výtvarné prvky - kompozíciu, farebnosť, líniu...a opisovali sme aj svoje pocity a vnímanie obrazu, vznikli aj slovné aj výtvarné práce), 9. ročník - Secesia - architektúra, maliarstvo, dizajn, grafika, odievanie, šperk ( vybrali sme si niektorú oblasť secesného umenia a formou prezentácie sme spracovali informácie).

     Tiež sme počas Vianoc vytvárali a kreslili anjela Vianoc. Aj žiaci deviateho ročníka sa pripravovali na talentové skúšky z výtvarnej výchovy, svoje kresby konzultovali s učiteľom výtvarnej výchovy.  Do učebných osnov výtvarnej výchovy patria aj úlohy spojené s prácou na počítači. Toto dištančné vzdelávanie nás trošku viac viedlo k tomu, aby sme sa zlepšovali aj v tejto oblasti.

                                                                              Mgr. Iveta Kováčová

    • Telesná výchova počas dištančného vzdelávania

    • 1. 2. 2021
    • MARATÓN – POLMARATÓN ZA 50 DNÍ

     VÝZVA PRE TEBA

     Dňa 1.12.2020 bola vyhlásená VÝZVA zabehnúť MARATÓN alebo POLMARATÓN za 50 dní. Tejto výzvy sa veľkolepo ujala žiačka Kristínka Tkáčová zo 6.A triedy, ktorá na bežkách odbehla až 80 km. Žiačka Ninka Lesňáková zo 6. A triedy si zobrala so sebou aj spoločníka, svojho psíka. Všetkým žiačkam, ktoré sa do tejto VÝZVY zapojili patrí veľká pochvala.