• Oznam

    • 29. 4. 2021
    • Dňa 28.4.2021 Úrad verejného zdravia SR vydal vyhlášku č. 197/2021, ktorá s účinnosťou od 29.4.2021 nastavuje nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Okrem iného v ustanovení § 1 ods. 2 písm. u) a v) povoľuje vstup žiaka základnej školy do školy, ak sa škola nachádza v okrese zaradenom podľa „COVID AUTOMATu“ do stupňa:  Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti alebo do I., II. alebo III. stupňa varovania. Vstup do týchto škôl a školských zariadení nie je podmienený negatívnym testom dieťaťa, žiaka alebo ich zákonného zástupcu.

     Predmetnú vyhlášku nájdete na adrese:

     https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

     Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke MŠVVaŠ SR: 

   • ŠKD - Jar
    • Geografia dištančne

    • 22. 4. 2021
    • Kolobeh vody na hodine geografie

     Žiaci z 5. A triedy sa na hodine geografie na vlastné oči presvedčili ako sa voda odparuje, ako sa zráža (vďaka čomu vznikajú oblaky) a ako prší. Na túto jednoduchú aktivitu pritom nepotrebovali nič špeciálne, len sáčok, vodu, fixku a lepiacu pásku. Pokusy (sáčky prilepené na okne) si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   • ŠKD - burza kníh
    • ŠKD - burza kníh

    • 21. 4. 2021
    • V stredu, 21. apríla, sa v 1. oddelení ŠKD uskutočnila triedna burza kníh. Deti z domu priniesli svoje knihy, tie prezentovali pred svojimi spolužiakmi a mali možnosť si knihy navzájom vymeniť, resp. požičať. Fotografie z vydarenej akcie nájdete vo fotoalbume.

     fotoalbum

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 21. 4. 2021
    • Aj tento rok sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá je na Slovensku najprestížnejšou a najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Súťaž sa realizovala online formou. Bola to výzva, ktorú naši žiaci prijali a vynikajúco zvládli.

     Prednesy boli pútavé a pôsobivé. Všetci sme pri nich prežili príjemné popoludnie.

      

     Prednes poézie II. kategória

     1. Adriana Marhefková 6.B

     2. Emma Kukurová 5.C

     3. Michaela Horváthová 5.B

      

     Prednes prózy II. kategória

     1. Kristína Tkáčová 6.A

     2. Ela Kováčová 6.B

     3. Vanesa Korpáčová 5.A

         Stela Kleinová 5.C

      

     Prednes poézie III. kategória

     1. Sofia Pavlová 7.A

     2. Ondrej Polkabla 8.A

     3. Ataliena Kucová 7.A

      

     Víťazom blahoželáme a zároveň všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok.

   • ŠKD - kreslili sme ZDRAVIE
    • ŠKD - kreslili sme ZDRAVIE

    • 17. 4. 2021
    • Deti z 1. A triedy sa v ŠKD zapojili do súťaže vyhlásenej Úradom verejného zdravotníctva SR pri príležitosti Svetového dňa zdravia. Ich úlohou bolo „Nakresliť zdravie“. Všetky deti z nášho oddelenia usilovne pracovali a svoje predstavy zvečnili na výkresy A4, čo bola jedna z podmienok vyhlasovateľa súťaže. Vybrané práce boli podľa inštrukcií zaslané do súťaže. Deti pri práci a hotové diela si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     fotoalbum

    • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ

    • 16. 4. 2021
    • „Bola jedna panda Mia po svete sa tmolila. Ani nevie ako, niekde silný vírus chytila.“ Jana Barillová

     Aj napriek tomu, že nás všetkých  navštívila táto pand(a)émia /pri zachovaní všetkých protipandemických opatrení/ sa aj tento rok konalo školské kolo  súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1.stupni. Porota ( v zložení: poézia- p.uč. S. Ivančová, B. Plichtová, M.Zacharová, próza- p.uč. A.Puhallová, J.Slivová, B.Kürthy-Kollárová) si vypočula z úst malých recitátorov vtipné, poučné, zaujímavé básne aj príbehy. Ďakujeme všetkým, ktorí  vzdali hold slovenskému velikánovi spolu s nami. 

     Víťazi školského kola 1.kategórie:

     POÉZIA:

     1.miesto: Leonard Leskovjansky 4.B

     2. miesto: Ellie Vítková 2.B

     3. miesto: Timotej Leskovjansky 2.A

     PRÓZA:

     1.miesto: Bianka Lazniová 4.A

     2.miesto: Emma Majochová 4.B

     3. miesto: Laura Ogurčáková 4.B

    • Hodina hudobnej výchovy v 3.A

    • 16. 4. 2021
    • Aj počúvanie vážnej hudby môže byť zábavné. Trish Trash Polku od J. Straussa tretiaci aktívne  počúvali a vnímali  pomocou muzikogramu. Toto grafické znázornenie hudby žiakom pomohlo lepšie skladbe porozumieť a precítiť ju.

    • Telesná a športová výchova na II. stupni - dištančne

    • 13. 4. 2021
    • „Gymnastika, fyzické cvičenie, chôdza by mali pevne vstúpiť do každodenného života každého, kto si chce udržať efektívnosť, zdravie, plnohodnotný a radostný život.“
                                                                                                          Hippokrates

     … a takto cvičíme my …

    • Ochutnávka čajov v 2.A

    • 6. 4. 2021
    • Na predmete Zdravoveda a dopravná výchova sa učíme aj o liečivých bylinách, o ich liečivých účinkoch,  ich správnom zbere, spracovaní (sušenie, tinktúra, maste, ...) a o ich použití. Žiaci sa naučili, že na takmer každé ochorenie a zdravotný problém existuje rastlinka, pomocou ktorej vieme liečiť, zmierniť a spomaliť ochorenie. V rámci praktickej časti sme si zorganizovali Ochutnávku čajov - ako zdroj posilnenia imunity, zmiernenia trávacich ťažkostí, bolesti hrdla, proti únave a na relax.

    • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

    • 1. 4. 2021
    • Aj  v tejto vyspelej dobe pretrvávajú názory, že deti treba chrániť pred problematikou peňazí.  Opak je však pravdou. Preto 31. marca 2021 sa na 1. stupni uskutočnil  prezenčnou, ale aj dištančnou formou projektový deň venovaný  finančnej gramotnosti.  Cieľom pedagógov bolo naučiť žiakov rozumieť peniazom, ako s nimi narábať, poznať ich cenu, ale nepovýšiť ich nad iné hodnoty.