• Poďakovanie

    • 25. 6. 2021
    • V mene všetkých našich žiakov sa chceme poďakovať Vojenskému a špitálskemu rádu svätého Lazára Jeruzalemského za dar v podobe anglických časopisov PLAY, READY, GATE a BRIDGE. Hodiny strávené s anglickým časopisom majú inú atmosféru ako hodiny s učebnicou, jeho obsah je pútavý, vždy aktuálny a pre každého niečím zaujímavý. Približujú deťom svet za hranicami nášho Slovenska a prirodzene motivujú k zlepšovaniu jazykových zručností.

     Ďakujeme!

    • ŠKD - Deň otcov

    • 21. 6. 2021
    • Cez víkend oslavovali svoj sviatok naši oteckovia. V ŠKD sme na nich nezabudli, preto deti vytvorili milé darčeky, ktorými  potešili svojich oteckov i dedkov.

    • ŠKD - Literárny piknik

    • 16. 6. 2021
    • V pláne aktivít ŠKD bol aj literárny piknik. Ako sa nám podujatie vydarilo, si môžete pozrieť na fotografiách.

    • ŠKD - Kino v triede

    • 16. 6. 2021
    • Tento školský rok sme museli kvôli karanténnym opatreniam vynechať návštevu filmového predstavenia v kine MIER. Toto podujatie sme nahradili "kinom v triede", ktoré si samostatne zorganizovali jednotlivé oddelenia ŠKD.

    • ŠKD - Deň detí

    • 16. 6. 2021
    • Sviatok všetkých detí sme v ŠKD oslávili zábavnými aktivitami v jednotlivých oddeleniach.

    • Komiks v 4.A

    • 7. 6. 2021
    • V máji si žiaci 4.A v rámci činnosti ŠKD a hodín čítania zorganizovali prehliadku vlastných komikosov. Najprv si vymysleli zaujímavé postavy s nezvyčajnými menami , ktoré potom vystupovali v ich komiksových príbehoch. Porota vybrala tri najlepšie komiksy, no ocenení boli všetci tvorcovia.

   • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
    • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

    • 7. 6. 2021
    • Do obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín postúpili víťazi jednotlivých kategórií. Súťaž sa uskutočnila 25.mája v ZŠ na Kožuchovej ulici.Porota hodnotila recitátorov na základe poslaných videonahrávok. Naši žiaci získali tieto umiestnenia:

     I.kategória:

     Bianka Lazniová- 2. miesto

     Leonard Leskovjansky- 3.miesto

     II. kategória

     Kristína Tkáčová- 2. miesto, Adriana Marhefková - 3.miesto

     III. kategória

     Sofia Pavlová- 1. miesto a postup do okresného kola.

      

      

    • Svetový deň bez tabaku

    • 7. 6. 2021
    • 31. mája sme si pripomenuli Svetový deň bez tabaku.Na hodinách etickej výchovy si žiaci vytvorili k téme zaujímavé projekty.

    • Matematika hrou v 5.C

    • 3. 6. 2021
    • Naše vedomosti o priestorových útvaroch sme si na vyučovacej hodine
     matematiky v 5.C utvrdili praktickou aktivitou. Podstavy i plášte telies
     žiaci strihali, lepili, kreatívne ozdobovali, skladali, a tak nám
     vznikli pekné nové učebné pomôcky.

   • Talentová show v ŠKD
    • Talentová show v ŠKD

    • 1. 6. 2021
    • Aj v tomto školskom roku sme v jednotlivých oddeleniach ŠKD umožnili deťom zviditeľniť ich talent. Tí odvážnejší, no i menej odvážni spievali, tancovali, kreslili, čarovali, hrali na hudobných nástrojoch... Svojim prejavom nám sprostredkovali pekný umelecký zážitok.

     fotoalbum