• ŠKD - ZBER GAŠTANOV
    • ŠKD - ZBER GAŠTANOV

    • 30. 9. 2021
    • Prosíme žiakov našej školy, aby sa v mesiaci október zapojili do zberu gaštanov. Gaštany budú použité na výrobu liečiv.

     Nazbierané gaštany prosíme odniesť k dreveným domčekom na školskom ihrisku.

     Za Vašu pomoc ďakujeme.

      

   • Starý mobil Sem!
    • Starý mobil Sem!

    • 24. 9. 2021
    • Zapoj sa do celoslovenskej  zberovej súťaže  Starý Mobil Sem!

     • Starý mobil vlož do obálky, na ktorú si napísal svoje meno, triedu a vhoď ho do zberného boxu, ktorý je umiestnený v 4.A triede (na 2.poschodí vľavo).
     • Najlepší jednotlivec na Slovensku bude odmenený tabletom HUAWEI.
     •  Okrem toho bude vyžrebovaných 100 žiakov zo všetkých zúčastnených škôl, ktorí budú odmenení:

     15 ks ročného predplatného časopisu Stromáčik

     85 ks kníh s envirinmentálnou tematikou. Súťaž trvá do 30. októbra 2021.

    • Preberanie Ag samotestov

    • 17. 9. 2021
    • V utorok 21. 9. 2021 sa uskutoční preberanie objednaných Ag samotestov rodičmi, ktorí si ich objednali.

     Testy sa budú vydávať od 7:30 do 17:00 v atriu pri hlavnom vchode do budovy.  Každý rodič preberie pre svoje dieťa  5 ks samotestov a podpíše preberací protokol.

     Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu  zákonný zástupca škole potvrdí prostredníctvom EDUPAGE (modul Žiadosti/Vyhlásenia - vyhlásenie "Domáci Ag samotest - výsledok").

     Navod_na_pouzitie_samodiagnostickeho_testu.pdf

     Sprievodca_pre_samotestovanie_na_pritomnost_COVID-19.pdf​​​​​​​


   • MAKSÍKOVA VÝZVA
    • MAKSÍKOVA VÝZVA

    • 14. 9. 2021
    •  pre šikovných matematikárov 2.,3. a 4. ročníkov

      Naša škola umožní žiakom 2.- 4. ročníkov zapojiť sa do celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK, ktorá prebieha počas celého školského roka a má 5 kôl. Zadané úlohy riešia žiaci doma. V prípade záujmu prihlásenie zrealizuje p. uč. Ivančová, ktorú žiak kontaktuje v škole prostredníctvom svojej triednej učiteľky. Účastnícky poplatok (štartovné): 10 €, je potrebné uhradiť najneskôr do  28. septembra 2021

     bližšie info (www.maksik.sk)

   • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER
    • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER

    • 14. 9. 2021
    • Naša škola pokračuje v  školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

     - elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).

     - znehodnotených batérií  rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./

     V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

     -zbernou nádobou na elektrozariadenia, ktorá je  umiestnená  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.

     -boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na prízemí a 1.poschodí.

    • Futbalový turnaj

    • 13. 9. 2021
    • Dňa 10.9. pri slávnostnom otvorení futbalového štadióna nás vo futbalovom turnaji reprezentovali žiaci 1. stupňa. 

     Žiaci 1. a 2. roč. obsadili 2. miesto a žiaci 3. a 4. roč. taktiež 2. miesto. Družstvá boli v zložení:

     1. a 2. roč. 

     M. Vronč, S. Vasko ( 1.A), F. Baláž ( 1.B), A. Sakmáryová, J. Krajňák, T. Klášterková, D. Sliva ( 2.A), M. Cvengroš, D. Jaško, J. Mihalko (2. B)

     3.-4. roč.

     F. Lipták, M. Gallovič, V. Bečárik, T. Toporcer ( 3.A), M. Tripšanský , M. Pjontek ( 4. A), K. Kleinová, M. Majerníková, P. Farkašovský, L. Hanzely ( 4.B)

     Ďakujeme všetkým hráčom za skvelé reprezentovanie školy!

   • Letná škola 2021
    • Letná škola 2021

    • 3. 9. 2021
    • Aj napriek tomu, že boli letné prázdniny, my sme do školy chodili a veľa sme sa naučili , aj keď sme nesedeli v laviciach. Dozvedeli sme sa mnoho o prírode, okolí, histórii, kultúre, pomoci  a vedzte, že nebolo to od veci. Pohyb a hry zmazali všetky rozdiely medzi nami- "veľkými" a "malými" a stali sme sa dobrými priateľmi. Naša dobrá práca bola ocenená zaujímavými odmenami. Foto vo fotogalérii.

    • Organizačné pokyny od 2.9.2021

    • 1. 9. 2021
    •  

     Nástup do školy v školskom roku 2021/22

     Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

     Žiaci budú každé ráno prechádzať ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty.

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri príchode žiaka a pri odchode žiaka zo školy  (nosenie rúška , dodržiavanie odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk – ROR).

     2. 9. 2021 – nástup v čase do 8:30 na zadný školský dvor

     Od 3. 9. 2021 – žiaci triedy nastupujú cez pridelený vchod, nástup v čase od 7:40 do 8:00

      HLAVNÝ VCHOD

     3.A,3.B,4.A,4.B,5.A

     ZADNÝ TRAKT pri školskej jedálni

     1.A,1.B,1.C,2.A,2.B

     ZADNÝ TRAKT sklenený prechod

     5.B,6.A,6.B,6.C,8.A

     Vchod do telocvične z ihriska

     9.A,9.B,7.A, 7.B,7.C,8.B​​​​​​​

     Preberanie žiakov z ŠKD

     Zákonný zástupca preberá žiaka z ŠKD v uvedených hodinách a to: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 16:30. Hodinu prevzatia žiaka uvedie rodič na zápisnom lístku. Dieťa si vyzdvihne pred vchodom do školy.

     Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov budovy školy!

     Výnimka pre rodičov žiakov 1. ročníka od 2. 9. 2021 a 3. 9. 2021 – žiaka sprevádza do budovy školy len jeden zákonný zástupca. Pri vstupe odovzdá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     ​​​​​​​​