• ŠKD - Október - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
   • ŠKD - Spomíname...
    • ŠKD - Spomíname...

    • 26. 10. 2021
    • Pri príležitosti sviatku Pamiatka zosnulých deti z ŠKD navštívili mestský cintorín, kde na znak úcty ozdobili hroby padlých vojakov vlastnoručne vyrobenými kvetmi a kahančekmi.

      

   • Biela pastelka
    • Biela pastelka

    • 25. 10. 2021
    • V akcii Biela pastelka (verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím) v našej škole sa vyzbierala suma 231,20 €. 

     Všetkým darcom ďakujeme.

    • AKTUALIZÁCIA COVID SEMAFOR

    • 18. 10. 2021
    • Aktualizovaný COVID SEMAFOR

     Manuál je aktualizovaný k 15. 10. 2021 z dôvodu vydania nového rozhodnutia ministra, ktorým sa upravuje lehota ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa materskej školy, vysvetlenia režimu prevádzky v jazykových školách, ZUŠ a CVČ v bordovom okrese podľa COVID Automatu a vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR uverejnených 7. 10. 2021.

   • ŠKD - Výstava JESEŇ
    • Európsky deň jazykov na našej škole

    • 11. 10. 2021
    • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V posledný septembrový týždeň sa aj naši žiaci 2. stupňa presvedčili o tom, aká je  Európa multikultúrna a mnohojazyčná. Na hodinách cudzích jazykov sme sa pomocou rôznych zábavných aktivít zoznámili s európskymi jazykmi. Skúsili sme sa naučiť niektoré frázy a slovíčka v jazykoch, ktoré sa na základnej škole nevyučujú. Niektorí si dokonca vyskúšali aj to, aké to je, učiť sa ruštinu na hodine Nemeckého jazyka- s mottom "Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom."

    • ŠKD - BIELA PASTELKA

    • 3. 10. 2021
    • Pri príležitosti DŇA BIELEJ PASTELKY sa v 3. oddelení ŠKD uskutočnila beseda doplnená aktivitami. Deti si vyskúšali s akými problémami sa v živote stretávajú ľudia so zrakovým hendikepom a koľko úsilia musia vyvinúť pri zdanlivo jednoduchých činnostiach.

    • Zmena povinnosti nosenia rúšok

    • 3. 10. 2021
    • Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

     Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, WC). V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

     ÚVZ napriek zrušeniu povinnosti nosenia rúška v školskom prostredí deťmi ich používanie z preventívnych dôvodov na vyučovaní i naďalej odporúča.