• Projekt na literatúre 7.B – Práca s knihou

    • 31. 12. 2021
    • V decembri si žiaci 7.B pripravili pekný projekt o knihách na hodinách literatúry.  Pracovali v skupinách tak, aby pripravili zaujímavé informácie, súťaže, tvorivé aktivity pre spolužiakov. Cieľom projektu bolo vyvolať záujem o čítanie kníh, poznávanie literatúry, spoznať obsah a formu kníh, byť tvorivý pri spracovaní a prezentovaní kníh. Tiež spoznali inonárodnú literatúru od spolužiaka inej kultúry. Počas prezentácii si pripravili aj odmeny pre spolužiakov. Súčasťou projektu bolo aj hodnotenie a sebahodnotenie prác v skupinách ústnou formou i bodovaním skupín.

    • Dejepisná olympiáda

    • 31. 12. 2021
    • V decembri 2021 sa uskutočnilo školské kolo DO.

     · Výsledky :

     Kategória C

     1. Marhefková Anna – 9.B

     2. Tkáčová Natália – 9.B

     3. Kacvinský Patrik – 9.B

     Kategória D

     1. Pavlík Lukáš – 8.B

     2. Hvizdošová Mária – 8.A

     3. Palková Kristína – 8.B

     Kategória E

     1. Laznia Timotej – 7.A

     2. Jurčišin Marek – 7.A

     3. Pastvová Ema – 7.C

     Kategória F

     1. Tkáčová Daniela – 6.C

     2. Hovančík Erik – 6.B

     3. Kleinová Stela -6.C

     Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole..

    • Vianočný čas v 3.A

    • 22. 12. 2021
    • 3.A Vianočné trhy - veľká zima a vetrisko, ale všetci sme boli spokojní. Vianočný detský punč a vianočná atmosféra každého zahriali. Ďakujeme!

     V triede sme dokončili zimnú výzdobu a vy, ktorí ste neboli, veľmi ste nám chýbali. S pani uč. Ivetou Kováčovou (VYV 2.stupeň) sme si vyskúšali výtvarnú techniku pieskovanie, a potom sme si s chuťou zašportovali.

     3.A posiela všetkým školský vianočný pozdrav na tabuli.

     Krásne prázdniny, užite si ich v zdraví, želá tr.uč. Alexandra

    • ŠKD - Finančný výťažok z vianočných trhov pre zariadenie Alžbetka, n.o.

    • 21. 12. 2021
    • Vo fotogalérii pripájame ďakovný list zariadenia, adresovaný našej škole, za finančný dar.

     Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili - podporili dobrú vec výrobou, pomocou pri predaji, organizácii predaja, kupujúcim - kolegom, deťom a ich rodičom. Dobrý pocit z vydarenej akcie nech prispeje k pekným chvíľam počas vianočných sviatkov.

     Ešte raz veľké ĎAKUJEME!

    • Malý vianočný turnaj

    • 20. 12. 2021
    • Poslednú hodinu telesnej výchovy v tomto kalendárnom  roku si žiaci 4.A spestrili „Vianočným turnajom vo floorbale“. Súťažili medzi sebou družstvá chlapcov aj dievčat. V tomto turnaji zvíťazili všetci, ale najväčšími víťazmi bola  radosť z pohybu, tímová práca, dobrá nálada a odreagovanie sa od školských povinností.

    • VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

    • 16. 12. 2021
    •  

     Vyhodnotenie tried:                                                                  Jednotlivci: 

     1. miesto - 6. B - 1 394,5 kg                                                         Rochová Karolína - 6. B - 600,0 kg

     2. miesto - 3. A -     855,0 kg                                                         Kalousek Tomáš - 5. B - 353,5 kg

     3. miesto - 7. B -     686,0 kg                                                         Kellner Tomáš - 7. C - 272,0 kg

     Odmeny pre triedy a jednotlivcov odovzdáme v januári 2022. 

     Odmenení budú aj žiaci, ktorí doniesli viac ako 100 kg papiera.

     Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili úprimne ďakujeme.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • 9. 12. 2021
    • Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

     Kategória 1A:

     1. miesto – Tomáš Kellner, 7.C
     2. miesto – Leo Antonický, 7.A

     Kategória 1B

     1. miesto – Natália Tkáčová, 9.B
     2. miesto – Anna Marhefková, 9.B

     Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

   • ŠKD - zdravotnícka beseda
    • ŠKD - zdravotnícka beseda

    • 6. 12. 2021
    • Deti 3. a 6. oddelenia ŠKD sa zúčastnili zdravotníckej besedy, ktorá sa konala na školskom dvore. Pod vedením PaedDr. A. Puhallovej sa oboznámili so zásadami ošetrenia drobných poranení. Na záver besedy boli pripravené aktivity nadväzujúce na DEŇ BIELEJ PASTELKY.

    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

    • 1. 12. 2021
    • Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili a zmerali si svoje vedomosti s tými najlepšími. V kategórii 1A (5.,6.,7. ročník) sa na prvých miestach umiestnili:

     1. Bruno Šáfran (7.C)

     2. Adriána Marhefková (7.B)

      3. Daniela Tkáčová (6.C)

     V kategórii 1B (8. a 9. ročník) mali najlepšie výsledky:

     1. Natália Tkáčová (9.B)

     2. Zuzana Anna Karasová (9.B)

     3. Vladimíra Gondeková (9.A)

     Všetkým srdečne blahoželáme a Brunovi a Natálii držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári.