• ŠKD - Remeselné trhy a finančná gramotnosť
    • ŠKD - Remeselné trhy a finančná gramotnosť

    • 31. 1. 2022
    • V 2. a 3. oddelení ŠKD sme pripravili remeselné trhy spojené s rozvojom finančnej gramotnosti. Deti sa hrali na obchod, výmennú burzu, „kupovali“ a „predávali“ vlastné výrobky, vymieňali si zberateľské predmety. Pod vedením svojich vychovávateliek si precvičili praktické zručnosti a vedomosti pri narábaní s platidlami.

    • Olympiáda v Nemeckom jazyku - Okresné kolo

    • 28. 1. 2022
    • Dňa 19. 1. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A sa na 3. mieste umiestnil Tomáš Kellner zo 7.C triedy. V kategórii 1B na krásnom 1. mieste skončila Natália Tkáčová z 9. B triedy, ktorá sa zúčastní aj krajského kola. Natálke prajeme veľa štastia.

   • ŠKD - Relaxačné cvičenia s gymnastkami
    • ŠKD - Relaxačné cvičenia s gymnastkami

    • 27. 1. 2022
    • Dňa 25. januára sa v telocvični našej školy deti z ŠKD zapojili do
     relaxačných cvičení v spolupráci s pani učiteľkami vedúcimi gymnastický krúžok.
     Cvičením v samostatných skupinách s rozostupmi sme si uvoľnili krčné,
     chrbtové i ramenné svalstvo, ktoré býva po dlhom sedení často namáhané.
     Zahrali sme sa aj hry, ktoré nám pomáhajú odbúrať napätie, agresivitu a
     formujú vzťahy v kolektíve.

    • Technika

    • 27. 1. 2022
    • Na dnešnej hodine Techniky sme sa učili pripraviť jedlá studenej kuchyne.Tí, ktorí ochutnali..hádam môžu povedať že sa nám podarili :-)

    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    • 26. 1. 2022
    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. S našimi ôsmakmi si ho pripomíname aj na hodinách literatúry čítaním jedinečného diela Denník Anny Frankovej v komiksovom spracovaní. Tešíme sa, že v našej školskej knižnici nachádzame aj takéto knižné novinky.

    • Pasovanie prvákov

    • 25. 1. 2022
    • Po štyroch mesiacoch usilovného učenia a snaženia boli naši najmladší žiaci slávnostne pasovaní za PRVÁKOV. Do ich tried- 1.A,1.B a 1.C v decembri zavítali známi "pomocníci" z ich učebníc: LIENKA, VČIELKA a PANI UČITEĽKA. Pri plnení úloh preverili ich šikovnosť a vedomosti. Na záver prváci slávnostne zložili prvácky sľub.

    • Zber papiera výherca

    • 24. 1. 2022
    • V jesennom kole v zbere papiera bola úspešná 6. B trieda. Žiaci ako kolektív boli odmenení sladkou tortou, ktorá bola ozaj veľmi chutná :-).

    • Zahurawood

    • 23. 1. 2022
    • Ani tento víkend nesklamal čo sa týka počasia, a tak sme sa opäť v rámci krúžku Poznávame Slovensko vybrali spoznávať okolie Spiša. Lokalita Zahura - Spišské Vlachy ponúka túto zimu jedinečné korčulovanie na svojej zamrznutej ploche. Korčulovanie, hokej , rýchlostné korčulovanie to všetko sme si v sobotu vyskúšali a odporúčame aj Vám kým sa ľad nerozpustí :-)

    • Zimná turistika má svoje čaro

    • 23. 1. 2022
    • O pravdivosti tohto výroku sa v sobotu presvedčili žiaci 8.B triedy počas výstupu na vrch Kňazovka (840 m.n.m). Trasu Poráč - Kňazovka a späť vám odporúčame vyskúšať aj v zime. 

     P.S: A nezabudnite si pribaliť slaninku a marshmallow :-) 

    • Hrebienok 2022

    • 16. 1. 2022
    • Nádherné víkendove počasie nás vytiahlo do prírody a my sme si v rámci krúžku poznávame Slovensko vybrali turistickú vychádzku na Hrebienok. Super počasie si pýtalo urobiť zopár fotiek do albumu :-) a zopár z nich s Vami zdieľame.

    • Takto pracujeme na hodinách výtvarnej výchovy na 2. stupni

    • 5. 1. 2022
    • Žiaci na výtvarnej výchove (2. stupeň) pod vedením p. uč. Kováčovej pracujú  tvorivo, vznikajú zaujímavé výtvarné práce aj napriek tomu, že sa ich práca nehodnotí známkou ale slovne.                       

     Starší deviataci sa naučili zachytiť výtvarnú perspektívu priestoru a písma, dotvárali obrázok secesie, secesný šperk. Úlohou ôsmakov bolo na základe poznania tvorby Andyho Varhola spracovať návrh na obal konzervy alebo motív portrétu. Siedmaci recyklovali papier a vytvorili zaujímavé papierové kompozície, tiež sa motivovali renesančným portrétom a preniesli svoj portrét do obrazu, využili počítačovú techniku. Šiestaci na základe poznania princípu op-artu nakreslili obrázky touto technikou – ruky, srdiečko...Na základe poznania gotického štýlu vyplnili vitrážové okná.  

     Nie každý má výtvarný talent, ale pri väčšej snahe žiak dokáže svoj talent rozvíjať. Detský výtvarný prejav odráža poznatky dieťaťa o svete, ktorý ho obklopuje a zároveň odráža i jeho vzťah k tomuto svetu. Je to spôsob poznávania skutočnosti. Učíme žiakov chápať umenie, aby vedeli vytvárať harmonickú krásu okolo seba i v sebe samotnom.