• Zbierka pre utečencov z Ukrajiny - aktuálne prerušená

    • 27. 2. 2022
    • Ku dňu 7.3.2022 je zbierka pre utečencov z Ukrajiny prerušená .

      

     Základná škola, Levočská 11,  Spišská Nová Ves vyhlasuje zbierku potravín, oblečenia a hygienických potrieb pre utečencov z Ukrajiny, ktorá sa bude realizovať v priestoroch základnej školy.

     Aktuálne je potrebná táto materiálna pomoc:

     • trvanlivé potraviny k okamžitej konzumácii (konzervy, paštéty, detskú výživu, instantné polievky, trvanlivé pečivo, instantnú ovsenú kašu a krupicu a pod.);

     • detské piškóty, keksy, Sunar, ovocné kapsičky, sušené mlieko, čokoládu, dojčenskú výživu, balenú vodu a džúsy;

     • detské oblečenie pre deti do 12 rokov (vyprané, resp. hygienicky ošetrené)

     Zamestnanci a rodičia žiakov môžu do zbierky prispieť  od pondelka 28. 2. 2022 počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.30 hod. Individuálne prevzatie v inom čase je možné dohodnúť na tel. čísle: 053/4427753.

    • Aktualizácia školského semaforu

    • 25. 2. 2022
    • Verzia 2.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, Návrhu aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23. 2. 2022 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej dňa 25. 2. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia individuálnej izolácie pozitívneho na ochorenie COVID-19 v školách na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 26/2022, zrušenia režimu OTP režimu a úpravy režimu prekrytia horných dýchacích ciest v školách a školských zariadeniach.

    • ŠKD – aktivity 18.2.2022

    • 20. 2. 2022
    • Počas riaditeľského voľna časť žiakov prvého stupňa strávila deň v ŠKD. V čitateľskom kútiku si vypočuli rozprávku z knihy Gabriely Futovej „Dokonalá Klára“, ktorú im prečítala p. vychovávateľka Eva Múdra. V triede deti pracovali na ilustráciách k prečítanému textu a vytvorili krásne obrázky. Pred obedom sme ešte stihli vyrobiť veselých farebných slimáčikov. Popoludní deti pobudli na školskom dvore pri hrách a pohybových aktivitách. Deň sa vydaril a aj počasie nám prialo. Fotografie z celodennej činnosti si môžete pozrieť vo fotogalérii.

   • recitacie
    • Okresné kolo Šaliansky Maťko

    • 16. 2. 2022
    • Máme radosť z úspechu našich žiačok v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.2.2022 v priestoroch Domu Matice slovenskej. Stela Kleinová zo 6. C získala krásne 2. miesto a ziačka Bianka Lazniová z 5. A vybojovala sympatické 3. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme:-)

    • Aktualizácia školského semaforu

    • 6. 2. 2022
    • Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít. Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID- 19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a).

     Vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

    • Deň finančnej gramotnosti na 1.stupni

    • 6. 2. 2022
    • Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná negramotnosť. Žiaci 1. stupňa v rámci Dňa finančnej gramotnosti (31.1.2022) absolvovali vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bolo naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch v tejto oblasti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.