• Plavecký výcvik žiakov tretieho ročníka

    • 30. 3. 2022
    •  Plávanie je šport, ktorý môžeme vykonávať po celý život. Dodáva v detstve pocit istoty a bezpečia, upevňuje zdravie, prináša potešenie a príjemne pôsobí na detský organizmus, prospieva obehovému systému, uľahčuje cirkuláciu krvi, zapája celý pohybový aparát, posilňuje dýchacie svaly a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť.

     Aj preto bol veľmi prínosný plavecký kurz, ktorý sa konal v mesiaci február a marec pre žiakov 3.A a 3.B triedy. Žiaci sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím, s technikou plávania, s bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Vplyvom vzduchu, vody, tepla či chladu si deti otužovali svoje zdravie a zvyšovali odolnosť.

     Plavecký výcvik mal úspech, naše deti z neho mali radosť a dúfame, že naň budú dlho v dobrom spomínať.

      

      

      

    • Knižnice pre všetkých- Týždeň slovenských knižníc

    • 29. 3. 2022
    • V marci žiaci 2.B a 3.B triedy navštívili Spišské kultúrne centrum a knižnicu v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc 2022 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Témou Týždňa slovenských knižníc 2022 boli EKO knižnice so snahou ukázať, že činnosť a správanie, s ktorým sa v knižniciach stretávame, ide aj šetrnejšie k životnému prostrediu.    

     2.B trieda sa zúčastnila podujatia - O čajke a kocúrovi, ktorý ju naučil lietať.                   

     3.B trieda sa zúčastnila podujatia - Kolobeh života.

     https://www.snv.sk/archiv/?video=220307-3

    • Návšteva knižnice

    • 29. 3. 2022
    • Vo februári žiaci 2.B a 3.B triedy navštívili Spišské kultúrne centrum a knižnicu v Spišskej Novej Vsi. Žiakov privítala pracovníčka knižnice, zoznámila deti s priestormi knižnice a vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami. Deti odchádzali obohatené o nové zážitky.

    • Film - inscenovaná fotografia, 6.C

    • 29. 3. 2022
    • Na výtvarnej výchove v 6.C sme skúšali robiť krátke filmy, v ktorých sme použili nafotografované inscenované fotografie. Cieľom bolo použiť rôzne animácie, úpravy fotografií, vloženie textu, hudby a pod. Niektorí sa s touto úlohou stretli prvýkrát. Všetky spracované filmy boli veľmi pekné. Tu si môžeme pozrieť niektoré ukážky.

    • ŠKD - ROZPRÁVKOVÉ PREMENY

    • 25. 3. 2022
    •  

     V piatok 18.marca 2022 mali deti z 1.oddelenia ŠKD príležitosť premeniť sa na  rozprávkovú postavu, hoc len na kratučký okamih.

     Počas tejto premeny si veselo zahrali hry a dokonca sa aj súťažilo..... Nikto nebol porazený, všetci boli víťazi.

     Veď na to sú rozprávky, aby sme uverili, že naozaj dobro víťazí.

      

   • ŠKD - Tvorivá dielňa s hlinou
    • ŠKD - Tvorivá dielňa s hlinou

    • 25. 3. 2022
    • Dňa  25. marca sa deti  v ŠKD venovali práci s hlinou. Po odbornej inštruktáži keramikára pána Smika z firmy Annogallery sa deti pustili do vlastnoručnej výroby hrnčekov, ktoré si dotvorili podľa  vlastnej fantázie. Práca s hlinou sa nám veľmi páčila,  bola príjemná a zaujímavá. Fotografie z tvorivej dielne si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      

      

    • ŠKD - Návšteva školskej knižnice

    • 24. 3. 2022
    • V stredu 23.3.2022 deti z 1. a 6. oddelenia ŠKD navštívili školskú knižnicu pri príležitosti Mesiaca knihy. Deti si mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách a porozprávať sa o nich. Na záver staršie deti čítali mladším z knihy Rozprávky pre neposlušné deti. 

    • Maľujeme na plátno

    • 24. 3. 2022
    • Chodby našej školy zdobia rôzne výtvarné práce žiakov. Žiaci 7.B pracovali na novej výzdobe. Vyskúšali si maľbu akrylovými farbami na plátno. Využili spoločnú kooperatívnu metódu. Zistili, že je celkom zábavné, keď na jednom plátne pracujú viacerí a spoločne riešia zadanú úlohu. Vyskúšali si portrétnu maľbu. 

    • Hodina slovenského jazyka v 6.C

    • 24. 3. 2022
    • Hodiny slovenského jazyka môžu prebiehať aj takto netradične. Hovorí sa, že keď si názorne vyskúšaš aktivitu, tak si ju lepšie zapamätáš. Cieľom bolo rozlíšiť rozprávanie od opisu pracovného postupu, a tak sme si to vyskúšali na príprave rôznych pokrmov v skupinkách. V siedmich skupinkách vznikali rôzne dobroty. Potom sme o tom rozprávali. Veď posúďte, ako sa nám darilo. 

    • Podnety dizajnu - tvárová vizáž

    • 24. 3. 2022
    • V rámci učebných osnov na výtvarnej výchove sa naši deviataci pokúšali výtvarne experimentovať so zovňajškom - body art. Využili telový dizajn - úprava tváre, účesu, očí, líčenie...Ich záujem bol tvorivý, hlavne chlapci dôverovali dievčatám a tie ich vymaľovali po vzájomnej dohode a súhlase. Niektorí svoje návrhy spracovali na výkres pomocou predtlače portrétu. Hodina bola veselá a zábavná.

    • Riaditeľské voľno

    • 21. 3. 2022
    • Dňa 28. marca 2022 (pondelok) riaditeľka školy udeľuje pri príležitosti Dńa učiteľov žiakom školy riaditeľské voľno.

    • PORTRÉTNA FOTOGRAFIA – výtvarná výchova, 8.A, 8.B

    • 17. 3. 2022
    • Na hodinách výtvarnej výchovy v 8. ročníku sme si skúšali fotografovať inscenované, umelecké fotografie portrétu. Úlohou bolo hľadať zaujímavé pohľady na spolužiaka. Požívali sme výtvarné výrazové prostriedky ako osvetlenie, tieň, podhľad, nadhľad, profil, poloprofil, en face, formát, kompozícia. Porovnávali sme farebnú a čiernobielu fotografiu. Do tejto aktivity sme sa všetci tvorivo zapojili, zabavili sme sa  a objavili sme talenty na fotografovanie. Zistili sme, ako môžeme používať mobilný telefón a baterku v ňom.

     O fotografiách sme sa potom pomocou premietania cez dataprojektor  porozprávali aj s p. uč. Kováčovou. Hodnotili sme kvalitu i menšie nedostatky.  Veríme, že naša práca na fotografiách sa páči.

                                                                                                   žiaci ôsmeho ročníka

    • INSCENOVANÁ FOTOGRAFIA – výtvarná výchova, 6.A,6.B,6.C

    • 16. 3. 2022
    • Viete aká je inscenovaná fotografia? Žiaci šiesteho ročníka na výtvarnej výchove s p. uč. Kováčovou si to vyskúšali.

      Najprv si porozkladali rôzne predmety do zaujímavej kompozície, aby tak pripravili inscenované prostredie (inštalácia). Hľadali tak nejaký príbeh. Experimentovali so svetlom a tieňom. Potom pomocou mobilných telefónov a baterky hľadali zaujímavý moment. Táto hra so svetlom, tieňom, kompozíciou ich veľmi zaujala a vytvorili originálne umelecké fotografie. Niektoré z nich zmenili na čierno-biele.

     Ďalšou ich úlohou bolo pripraviť prezentáciu v PowerPointe. Vložili teoretické informácie o inscenovanej fotografii, vložili svoje fotografie a na hodine pekne odprezentovali svoju prácu v skupine.