• Planetárium Prešov

    • 25. 9. 2022
    • 22.09.2022 žiaci 4.A a 4.B absolvovali exkurziu do planetária, kde obohatili svoje vedomosti o nové poznatky o vesmíre, Slnečnej sústave a o Zemi. Najkrajší zážitok bol, aspoň na chvíľu, byť stredom vesmíru a nájsť krásu vo hviezdnatej oblohe.

   • Festival prvej pomoci
    • Festival prvej pomoci

    • 25. 9. 2022
    • Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves a Mládež SČKV v rámci Svetového dňa prvej pomoci 2022 Vás pozývame na Festival prvej pomoci 2022, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2022 od 9.00 do 16.00 hod. v priestore pri obchodnom

     reťazci Tesco v Spišskej Novej Vsi.

   • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER
    • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER

    • 9. 9. 2022
    • Naša škola pokračuje v  školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

     - elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).

     - znehodnotených batérií  rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./

     V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

     - zbernou nádobou na elektrozariadenia, ktorá je  umiestnená  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.

     - boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na prízemí a 1.poschodí.