• Komiks v 4.A

    • 7. 6. 2021
    • V máji si žiaci 4.A v rámci činnosti ŠKD a hodín čítania zorganizovali prehliadku vlastných komikosov. Najprv si vymysleli zaujímavé postavy s nezvyčajnými menami , ktoré potom vystupovali v ich komiksových príbehoch. Porota vybrala tri najlepšie komiksy, no ocenení boli všetci tvorcovia.

   • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
    • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

    • 7. 6. 2021
    • Do obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín postúpili víťazi jednotlivých kategórií. Súťaž sa uskutočnila 25.mája v ZŠ na Kožuchovej ulici.Porota hodnotila recitátorov na základe poslaných videonahrávok. Naši žiaci získali tieto umiestnenia:

     I.kategória:

     Bianka Lazniová- 2. miesto

     Leonard Leskovjansky- 3.miesto

     II. kategória

     Kristína Tkáčová- 2. miesto, Adriana Marhefková - 3.miesto

     III. kategória

     Sofia Pavlová- 1. miesto a postup do okresného kola.

      

      

    • Svetový deň bez tabaku

    • 7. 6. 2021
    • 31. mája sme si pripomenuli Svetový deň bez tabaku.Na hodinách etickej výchovy si žiaci vytvorili k téme zaujímavé projekty.

    • Matematika hrou v 5.C

    • 3. 6. 2021
    • Naše vedomosti o priestorových útvaroch sme si na vyučovacej hodine
     matematiky v 5.C utvrdili praktickou aktivitou. Podstavy i plášte telies
     žiaci strihali, lepili, kreatívne ozdobovali, skladali, a tak nám
     vznikli pekné nové učebné pomôcky.

   • Talentová show v ŠKD
    • Talentová show v ŠKD

    • 1. 6. 2021
    • Aj v tomto školskom roku sme v jednotlivých oddeleniach ŠKD umožnili deťom zviditeľniť ich talent. Tí odvážnejší, no i menej odvážni spievali, tancovali, kreslili, čarovali, hrali na hudobných nástrojoch... Svojim prejavom nám sprostredkovali pekný umelecký zážitok.

     fotoalbum

   • Finančná gramotnosť v ŠKD
    • Finančná gramotnosť v ŠKD

    • 28. 5. 2021
    • Počas minulého týždňa sme našu pozornosť v školskom klube detí zamerali na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V jednotlivých oddeleniach ŠKD deti prostredníctvom rôznych aktivít a námetových hier spoznávali, ako funguje svet peňazí, ako s nimi správne narábať, míňať, či šetriť ich.

     fotoalbum

   • Literárna súťaž Odkaz z bubliny
    • Literárna súťaž Odkaz z bubliny

    • 28. 5. 2021
    • Si žiakom 2. stupňa? Rád píšeš? Ak si odpovedal áno, tak neváhaj a zapoj sa do školskej literárnej súťaže Odkaz z bubliny. Vytvor originálny text (báseň, pieseň, poviedku, fantasy), ktorý bude Tvojou výpoveďou o uplynulom školskom roku... Svoje kreatívne dielko odovzdaj do 14. júna 2021 Tvojim milým spolužiakom v 9. B, alebo pošli mailom na adresu lucia.sofrankova@levocska11snv.sk. Tešíme sa na Tvoju tvorbu:-)

   • Slovenský ornament očami Spišiakov 2021
    • Slovenský ornament očami Spišiakov 2021

    • 27. 5. 2021
    • Vyhodnotenie a ocenenie žiakov v 3. ročníku celoslovenskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi a pedagógmi.

     Cieľom výtvarnej súťaže je vychovávať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav, podporovať výtvarné talenty v tejto oblasti ornamentiky.  Technika nebola vymedzená.

     Podrobnejšie informácie sú tu : https://www.youtube.com/watch?v=Diww-lOy8Nc

     Aj žiaci našej školy počas dištančného vyučovania pod vedením p. uč. Palušákovej a  p. uč. Kováčovej pracovali na tejto téme.

     Odborná porota celoslovenskej súťaže ocenila tieto práce našich žiakov podľa kategórii:

     A. KATEGÓRIA:  žiaci I. stupňa 1. miesto: OLIVER KOVÁČ

                                 názov diela: „Kraslica na slovenskú ľudovú nôtu“

     B. KATEGÓRIA:  žiaci II. stupňa 2. miesto: KLÁRA KOČÍKOVÁ

                                 názov diela: „Odeté do krásy“

     B. KATEGÓRIA:  žiaci II. stupňa čestné uznanie: ELA KOVÁČOVÁ  

                                 názov diela: „Dážď tradícií“

     B. KATEGÓRIA: žiaci II. stupňa čestné uznanie: KAROLÍNA ROCHOVÁ  

                                názov diela: „Ľudová tapeta“

     F. KATEGÓRIA: pedagógovia a neprofesionálni umelci

                               2. miesto: Mgr. IVETA KOVÁČOVÁ

                               názov diela: „Kohútik jarabí“

                                                                                            Víťazom blahoželáme!

   • ŠKD - Deň matiek
    • ŠKD - Deň matiek

    • 8. 5. 2021
    • Pre mamičku moju milú, 
     ktorú rada mám,
     veľké srdce namaľujem, 
     k sviatku jej ho dám.
     Aj v tomto školskom roku sa deti v ŠKD s radosťou zapojili do výroby darčekov pre svoje mamičky. Na ich výtvory sa môžete pozrieť vo fotogalérii.

     fotoalbum

    • Pripravení na Tokio

    • 2. 5. 2021
    • 2.A trieda sa zapojila do virtuálnej štafety "Pripravení na TOKIO".

     Čakali sme, kým sa sneh roztopí, a trochu sa oteplí. Napriek tomu, že počasie nám neprialo, 2.A športovala, tešila sa a bavila sa.

     Video:

     http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/14db9b3c-ced2-4c10-a8fb-13083c2d8626?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

     Do súťaže o natočenie virtuálnej štafety sa zapojilo 26 subjektov, ktoré spolu zaslali 31 videí s olympijskou štafetou. Rozhodnúť o víťazovi nebolo jednoduché, preto sa Slovenský olympijský a športový výbor rozhodol oceniť každý zapojený subjekt.

     Všetkým srdečne gratulujeme! 

     A my z 2.A triedy za pekné darčeky ďakujeme.

    • Deň Zeme na 1.stupni

    • 2. 5. 2021
    • Aj planéta Zem má svoj sviatok. 22. apríla si Deň Zeme  pripomenuli  žiaci 1.stupňa na hodinách: slovenského jazyka, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy a informatiky. Praktickými úlohami vo vyučovaní, mali žiaci lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty.

    • Oznam

    • 29. 4. 2021
    • Dňa 28.4.2021 Úrad verejného zdravia SR vydal vyhlášku č. 197/2021, ktorá s účinnosťou od 29.4.2021 nastavuje nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Okrem iného v ustanovení § 1 ods. 2 písm. u) a v) povoľuje vstup žiaka základnej školy do školy, ak sa škola nachádza v okrese zaradenom podľa „COVID AUTOMATu“ do stupňa:  Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti alebo do I., II. alebo III. stupňa varovania. Vstup do týchto škôl a školských zariadení nie je podmienený negatívnym testom dieťaťa, žiaka alebo ich zákonného zástupcu.

     Predmetnú vyhlášku nájdete na adrese:

     https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

     Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke MŠVVaŠ SR: 

   • ŠKD - Jar
    • Geografia dištančne

    • 22. 4. 2021
    • Kolobeh vody na hodine geografie

     Žiaci z 5. A triedy sa na hodine geografie na vlastné oči presvedčili ako sa voda odparuje, ako sa zráža (vďaka čomu vznikajú oblaky) a ako prší. Na túto jednoduchú aktivitu pritom nepotrebovali nič špeciálne, len sáčok, vodu, fixku a lepiacu pásku. Pokusy (sáčky prilepené na okne) si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   • ŠKD - burza kníh
    • ŠKD - burza kníh

    • 21. 4. 2021
    • V stredu, 21. apríla, sa v 1. oddelení ŠKD uskutočnila triedna burza kníh. Deti z domu priniesli svoje knihy, tie prezentovali pred svojimi spolužiakmi a mali možnosť si knihy navzájom vymeniť, resp. požičať. Fotografie z vydarenej akcie nájdete vo fotoalbume.

     fotoalbum

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie