•  Dobrovoľníctvo v nás

    • 30. 5. 2022
    • Žiaci siedmeho ročníka sa v rámci projektu z občianskej náuky zapojili do rôznych dobrovoľníckych aktivít - zbieranie odpadkov, venčenie psíkov z útulku, nákup seniorom, dobrovoľníctvo na verejnom podujatí, humanitárna pomoc pre utečencov... Dobrovoľníctvo má zmysel a prináša úžitok nielen komunitám a spoločnosti, ale aj tým, ktorí túto činnosť bez nároku na odmenu realizujú.

    • Poznávame Slovensko - Fiľakovo

    • 30. 5. 2022
    • Cestovať a spoznávať...aj to je forma vzdelávania. Tentokrát sme spoznávali mestečko Fiľakovo a krásny hrad, ktorý sa tam nachádza. Počasie opäť nesklamalo a tak boli výborné podmienky na turistickú prehliadku hradu, ktorý má svoje expozície v interiéri ale aj exteriéri. Prehliadku hradu si turista prechádza sám bez sprievodcu takže nie je časovo limitovaný. Oplatí sa navštíviť a preto odporúčame ho do pozornosti :-)

   • ŠKD - Zelené strechy
    • ŠKD - Zelené strechy

    • 26. 5. 2022

    • Dňa 25. mája deti z ŠKD absolvovali zaujímavý edukačný program v Správe NP Slovenský raj. Formou zážitkového učenia pochopili význam ochrany chránených živočíchov, dozvedeli sa mnoho informácií o živote sysľa a jasoňa červenookého, tiež o rastlinách
     tvoriacich porast na zelených strechách, ktoré sú  pre naše životné prostredie veľmi prospešné.

      

    • Za pravdu a spravodlivosť

    • 26. 5. 2022
    • V dňoch 24. -25. 5. sa šiesti žiaci deviateho ročníka zúčastnili veľmi zaujímavých akcií, ktoré pre nich pripravili Oddelenie školstva SNV a Klubová rada dejepisu.Počas prvého dňa sme putovali dejinami 2. svetovej vojny aj v našom meste, spoznali sme pamätníky, ktoré nám tieto udalosti pripomínajú a vďaka hrdinom vojnových príbehov, ktoré nám priblížili pracovníčky v našej knižnici, sme sa spolu s nimi na chvíľu ocitli v rokoch 2. svetovej vojny, počuli sirény, schovávali sa pred nacistami so židovským dievčatkom či rozprávali sa so židovským väzňom v koncentračnom tábore. Počas druhého dňa sme spoznali vojnové dejiny v Múzeu SNP v Banskej Bystrici aj v pamätníku Nemecká. Osudy ľudí, ktorí neraz riskovali vlastný život aj životy rodinných príslušníkov, vypovedajú, že za pravdu a spravodlivosť, lepší život či záchranu nevinných sa oplatí bojovať.

    • Exkurzia do minulosti

    • 26. 5. 2022
    • Dňa 20. mája 2022 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili zaujímavej exkurzie - cesty do minulosti. Spoznali nielen osobnosť Jánošíka a jeho dobré skutky a utrpenie, ktorým prešiel, ale aj nástroje mučenia v tomto období a videli na vlastné oči, ako mohla taká mučiareň vyzerať. Navštívili Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde takú mučiareň majú a dokonca tam návštevníkov aj pustia! Neskôr sa už v príjemnejších priestoroch zoznámili s osobnosťou štúrovského spisovateľa Janka Kráľa a zistili, že jeho život vôbec nebol nudný.

    • Naše lesy

    • 23. 5. 2022
    • Hodina Prírodovedy odučená v prírode s ochranárom. Zažiť celý cyklus rastliny od vyklíčenia, rastu, rozmnožovania ... až po odumretie  žiakov veľmi zaujal. Preverili si svoje poznatky a dozvedeli sa aj nové informácie. Význam lesa a jeho ochrana nie je nám ľahostajná.  Na záver interaktívne úlohy preverili naše vedomosti.

    • Prechádzky pamiatkami mesta

    • 23. 5. 2022
    •  

     19.5. 2022 sa žiaci Michal Baniak, Bianka Lazniová a Melánia Tarkovacsová z 5.A triedy zúčastnili projektového dňa zážitkového učenia a tvorivých dielní Prechádzky pamiatkami mesta. Pod vedením lektorov sa oboznámili s históriou a  symbolmi mesta, navýznamnejšími pamiatkami, vystúpili na kostolnú vežu a navštívili evanjelický kostol. Tento netradičný deň ukončili tvorivou dielňou v GUS.

    • Stretnutie 3.A triedy so spisovateľom

    • 23. 5. 2022
    • Dňa 12.05.2022 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili besedy so spisovateľom Petrom Karpinským. Beseda bola spojená s krstom jeho najnovšej knihy, a preto témou besedy bola práve táto  kniha pre deti a mládež "O malom kozmonautovi". Túto knihu sme v škole všetci spoločne čítali, rozprávali sa o nej a nakreslili sme k nej svoje vlastné ilustrácie. Tie sme na záver stretnutia p. spisovateľovi podarovali. Beseda bola príjemná, priateľská, inšpirujúca, motivačná a dozvedeli sme sa mnohé nové informácie o spisovateľovi Petrovi Karpinskom. Na záver si žiačky z našej triedy pripravili , ako prekvapenie pre spisovateľa, krátku ukážku z jeho diela.

    • Rysavá Jalovica v Spišskom divadle

    • 19. 5. 2022
    • Žiaci 2. stupňa našej školy si boli pozrieť v Spišskom divadle slovenskú filmovú klasiku Rysavá Jalovica v divadelnej podobe v podaní hercov Spišského divadla.

    • Prírodovedné projekty žiakov zo 4.B

    • 18. 5. 2022
    • Vytvoriť kvalitný a zaujímavý projekt nie je vždy ľahká úloha. Vďaka prírodovednému učivo štvrtého ročníka, ktoré je plné informácií a zaujímavostí sa o to v 4.B snažíme, posúďte ako nám to ide.

    • Župné dni na Spiši

    • 17. 5. 2022
    • Dňa 6.5. 2022 v rámci podujatia Župné dni na Spiši prekladateľka, ilustrátorka a vydavateľ predstavili žiakom 3.B triedy novú knižku Mágovo tajomstvo od talianskej spisovateľky Angely Nanetti. Rodičia a žiaci si môžu pozrieť reportáž z podujatia v archíve TV Reduta dňa 9.5. 2022 – Župné dni. https://www.snv.sk/archiv/?video=220509-3

    • Moderné technológie okolo nás

    • 12. 5. 2022
    • 4.-6. mája 2022 v rámci Župných dní Košického kraja sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili v rámci Technickej výchovy miniexkurzie na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Žiaci mali možnosť vidieť praktickú výučbu v jednotlivých odborných učebniach.Videli sme učebňu digitálnych technológií, laboratórnej mechatroniky, učebňa CNC,učebňa počítačovej grafiky, laboratórium elektroniky a priemyselnej elektrotechniky. Lepšie raz vidieť ako sto krát počuť sa potvrdilo aj v tomto prípade.