• ŠKD - burza kníh
   • ŠKD - Burza kníh
    • ŠKD - Burza kníh

    • 9. 5. 2022
    • Burza kníh sa uskutoční pri detskom kútiku v stredu 11. mája od 13,30 do 14,30 hod. Deti si môžu priniesť knihy na výmenu.

    • Hodiny slovenského jazyka v 6.C

    • 5. 5. 2022
    • Aj učenie sa slovenčiny môže byť príjemné a zábavné. Ponúkame krátky pohľad na hodiny slovenského jazyka v 6.C triede. 

    • Pomoc pre Ukrajinu- zbierka

    • 3. 5. 2022
    • "Aj jedna kvapka vody je súčasťou oceánu." Ak sa chceš zapojiť do zbierky prines svoj príspevok ku kabinetu ŠKD na 2. poschodí.

    • Kniha - priateľ človeka

    • 3. 5. 2022
    • Trieda 3.A navštívila mestskú knižnicu, teta Knihovníčka nás privítala, usadila a začala nám čítať z rozprávkovej knihy. Potom sme sa  rozprávali o knihách ako vznikajú, o knižniciach aj tých špeciálnych .....dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií. V knižnici na nás čakali už pripravené , Preukazy čitateľov, každý si vyberal, hľadal, listoval, čítal a prezeral knihu podľa vlastného výberu. Vypožičané knihy sme si ešte spoločne prezerali v triede.

    • Putovanie krajinou

    • 3. 5. 2022
    • Dňa 26.4.2022 prváci navštívili počas krúžku Vševedko a Kreatívne tvorenie Múzeum Spiša. Podujatie Putovanie krajinou sa žiakom veľmi páčilo.Dozvedeli sa veľa nových informácií.Lektorkám veľmi pekne ďakujeme za pútavé rozprávanie.

    • ŠKD - Výťažok z jarných trhov

    • 2. 5. 2022
    • Zariadenie Alžbetka, n.o., zaslalo našej škole ďakovný list. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný výsledok akcie.

    • Obvodné kolo Slávik Slovenska 2022

    • 2. 5. 2022
    • Dňa 28.4. 2022 sa uskutočnilo obvodné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, našu školu reprezentovali žiačky Kristínka Turčanová ( 3.B) a Zuzka Hricisková ( 5.A). V silnej konkurencii bola úspešná Zuzka Hricisková, ktorá sa vo svojej II. kategórii umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme a držíme palce na okresnom kole.

    • Aktivity na výtvarnej výchove, 6.7.8. ročník

    • 27. 4. 2022
    • Aj na výtvarnej výchove si testujeme našu zručnosť a fantáziu. Jemná motorika rúk a tvorivosť sú toho dôkazom. Využívame rôzny materiál, a tak aj recyklujeme - textil, kartón, drôt, drevo, nite...Tu je ukážka niektorých prác, ktoré ešte dokončujeme. Vidieť, ako pracujú chlapci s ihlou a niťou, dievčatá s drôtom...je zaujímavé. 

    • Zážitkové učenie- 2.B a 3.B

    • 26. 4. 2022
    • Zážitkové učenie žiakov 2.B a 3.B triedy na podujatí Dňa vtákov v priestoroch Správy NP Slovenský raj. Rodičia a žiaci si môžu pozrieť reportáž z podujatia v archíve TV Reduta dňa   21.4. 2022 – Ochranári deťom.

    • ŠKD - Oddychové popoludnie v kine

    • 23. 4. 2022
    • Deti z ŠKD prežili v piatok dňa 22.apríla oddychové popoludnie návštevou kina. Sledovali sme tu dojímavú animovanú dobrodružnú rozprávku pod názvom LUCA:)

    • DEŇ ZEME - Upracme si svoje mesto

    • 22. 4. 2022
    • V piatok 22.4.2022 sa žiaci našej školy pripojili k výzve Mesta SNV a zapojili sa tak do jarného upratovania mesta - okolia školy. Akcia sa konala pod záštitou MŽP SR. Táto školská aktivita spojila triedne kolektívy. Každý sa ukázal, ako vie pracovať s náradím, aký má vzťah k manuálnej práci. Ľahké je papier hodiť na zem, no niekedy ho treba aj zodvihnúť. Veď fotografie sú toho svedectvom...

    • SLOVOBRANIE, deň čitateľskej gramotnosti

    • 22. 4. 2022
    • Veľkí aj malí čitatelia našej školy dňa 22.4.2022 ukázali svoju čitateľskú zručnosť v rámci Dňa čitateľskej gramotnosti. Aktivity prebiehali aj na 1. stupni, aj na 2. stupni. Boli rozdelené na dve hlavné aktivity - 1. hlasné čítanie v triedach a rozprávanie sa o prečítanom texte, 2. zábavno-edukačný program v telocvični školy. Tento deň bol veľmi aktívny, tvorivý a zábavný. 

    • Aktuálne informácie COVID-19

    • 21. 4. 2022
    • Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

     Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

     Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.