• ŠKD - Naše aktivity
    • Výtvarná prezentácia projektov žiakov 6. ročníka

    • 24. 3. 2021
    • V priebehu dištančného vzdelávania sa žiaci 6. ročníka zamýšľali nad tým, ako urobiť plagát, ktorý by upozornil na šírenie vírusu Covid-19. Ich úlohou bolo na základe prezentácie Slovenskej národnej galérie vytvoriť vhodný plagát. Pomohli si videom v závere edukačného materiálu.

     Link na motiváciu:

     https://www.youtube.com/watch?v=f4xZsh6oZVU&t=3s

    • Výtvarná prezentácia projektov žiakov 5. ročníka

    • 23. 3. 2021
    • Počas dištančnej výučby vzdelávame umením. Žiaci 5. ročníka pracovali na výtvarnom projekte Hľa, človek. Ich úlohou bolo na základe prezentácie Slovenskej národnej galérie vytvoriť odliatok časti ľudského tela. Projekt rozpráva o tom, ako umenie zobrazuje ľudskú postavu, telo a ako skúma našu rôznorodosť.

     Link na motiváciu:

     https://www.youtube.com/watch?v=QiQ64pLlLPA&t=4s

    • Deň čitateľskej gramotnosti

    • 23. 3. 2021
    • Augustine of Hippo raz povedal: " Svet je ako kniha a tí, ktorí necestujú sú len na jednej strane." 

     A my sme nezostali stáť! Začali sme cestovať krásnymi krajinami, zaujímavými príbehmi, vtipnými historkami, ktorým nechýbala fantázia aj poučenie. Usilovne sme čítali, rozprávali sa, zabávali a tvorili. Taký bol 19. marec, veď sa presvedčte!

    • Všetkovedko

    • 16. 3. 2021
    • Aj napriek sťaženým podmienkam 14 žiakov  z 1. stupňa využilo šancu ukázať, čo všetko už o svete vedia. Zapojili sa do 12. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko.

     Každý súťažiaci bez ohľadu na umiestnenie získal diplom a darček.

     Titulom Všetkovedko školy sa môže popýšiť Bianka Lazniová zo 4.A triedy.

     Blahoželáme!

    • Malí bádatelia

    • 16. 3. 2021
    • "Malí bádatelia z 2.A pozorovali prírodné javy, porovnávali výsledky so svojimi predpokladmi a vyhodnotili úspešné pokusy."

    • ( Záverečná?) Sánkovačka

    • 14. 3. 2021
    • Po dobre vykonanej práci prináleží odmena. A takou bola snáď ( ak príroda bude súhlasiť) záverečná sánkovačka, ktorú dostali žiaci 3.A a 3.B ešte pred jarnými prázdninami. Užiť si čerstvý vzduch a radovánky s kamarátmi na poriadne zasneženom kopci bola veľká zábava.

   • Povedz mi, čo čítaš
    • Povedz mi, čo čítaš

    • 14. 3. 2021
    • Žiaci štvrtých ročníkov si v dňoch 10.3. a 11.3. usporiadali vo svojích triedach prehliadky a zároveň prezentácie kníh, ktoré nedávno prečítali. Pútavo nám vedeli vyrozprávať dej príbehu ako aj prečítať zaujímavú časť. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s novými titulmi kníh a motivovaní si ich tiež prečítať. Foto v galérii.

    • Fantastický dom

    • 14. 3. 2021
    • Žiaci z 1.B triedy sa počas výtvarnej výchovy sústredili na návrhy fantastických a moderných domov. Ich pekné práce si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • Bruškaté písmenká z 1.B

    • 7. 3. 2021
    • Ako si poradiť s bruškatými písmenkami p, b, d? Ako ich rozlíšiť a nepomýliť sa? To veru nie je pre našich prvákov problém. Nacvičili si to nielen pri čítaní a písaní, ale aj pri ich kreatívnej tvorbe.

    • Biológia - dištančne

    • 10. 2. 2021
    • Počas dištančnej výučby z predmetu Biológia sme sa učili o ľudskej koži. Žiaci mali za domácu úlohu urobiť odtlačok vlastného palca a urobiť fotografiu. Viete zistiť komu patria tieto odtlačky prstov?? :-)

    • Ako z rozprávky...

    • 5. 2. 2021
    • .... takí boli snehuliaci, ktorých postavili žiaci 3.B triedy. Pri dištančnom vzdelávaní sa na Čítaní oboznámili s tvorbou spisovateľa Jána Uličianskeho a "jeho" Podivuhodnými príbehmi siedmich morí.Na počesť kapitána Kukuka, ktorý objavil Snehuliacke ostrovy postavili ich obyvateľov- snehuliakov aj v SNV a okolí.

   • Dištančné vzdelávanie 2.A
    • Január v ŠKD

    • 1. 2. 2021
    • Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 zostal ŠKD v prevádzke len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov bez možnosti práce z domu.

     Deti sa doobeda učia online a podľa pokynov vyučujúcich. Popoludní už relaxujú, venujú sa športovým aktivitám na školskom dvore a rozvíjajú svoje záujmové a čitateľské zručností.

   • Výhry v súťaži SMS - Starý Mobil Sem!
    • Výhry v súťaži SMS - Starý Mobil Sem!

    • 1. 2. 2021
    • Naša škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže v zbere starých mobilov, ktorú vyhlásila spoločnosť  Asekol  Bratislava a  spoločnosť Orange Slovensko. Žiaci nazbierali 129 ks nepotrebných zariadení, ktoré sa použijú na recykláciu. Knižné odmeny zaslali organizátori Olívii Novákovej zo 4.B a Viliamovi Bečarikovi z 2.A. Balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry zaslali Ataliene Kucovej zo 7.A. Ceny budú žiakom odovzdané po nástupe na prezenčnú formu vyučovania. Výhercom srdečne blahoželáme!

    • Projekty z výtvarnej výchovy (2. stupeň) počas dištančného vyučovania:

    • 1. 2. 2021
    • Aj počas dištančného vyučovania myslíme na umenie a výtvarné aktivity.

      Žiaci pracovali na týchto výtvarných projektoch: 5. ročník - Línia (vyskúšali sme si, čo všetko sa dá s líniou nakresliť, ako sa môžeme hrať a tvoriť), 6. ročník - Gotika, gotická cesta na Spiši (zisťovali sme, aké znaky má gotický štýl a tiež sme spoznávali pamiatky architektúry na Gotickej ceste), 7. ročník - Výtvarná interpretácia výtvarného diela : obraz Jozefa Hanulu s jeho manželkou (pozorovali sme a hľadali na obraze základné výtvarné prvky - kompozíciu, farebnosť, líniu...a opisovali sme aj svoje pocity a vnímanie obrazu, vznikli aj slovné aj výtvarné práce), 9. ročník - Secesia - architektúra, maliarstvo, dizajn, grafika, odievanie, šperk ( vybrali sme si niektorú oblasť secesného umenia a formou prezentácie sme spracovali informácie).

     Tiež sme počas Vianoc vytvárali a kreslili anjela Vianoc. Aj žiaci deviateho ročníka sa pripravovali na talentové skúšky z výtvarnej výchovy, svoje kresby konzultovali s učiteľom výtvarnej výchovy.  Do učebných osnov výtvarnej výchovy patria aj úlohy spojené s prácou na počítači. Toto dištančné vzdelávanie nás trošku viac viedlo k tomu, aby sme sa zlepšovali aj v tejto oblasti.

                                                                              Mgr. Iveta Kováčová

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie