• Riaditeľské voľno

    • 21. 3. 2022
    • Dňa 28. marca 2022 (pondelok) riaditeľka školy udeľuje pri príležitosti Dńa učiteľov žiakom školy riaditeľské voľno.

    • PORTRÉTNA FOTOGRAFIA – výtvarná výchova, 8.A, 8.B

    • 17. 3. 2022
    • Na hodinách výtvarnej výchovy v 8. ročníku sme si skúšali fotografovať inscenované, umelecké fotografie portrétu. Úlohou bolo hľadať zaujímavé pohľady na spolužiaka. Požívali sme výtvarné výrazové prostriedky ako osvetlenie, tieň, podhľad, nadhľad, profil, poloprofil, en face, formát, kompozícia. Porovnávali sme farebnú a čiernobielu fotografiu. Do tejto aktivity sme sa všetci tvorivo zapojili, zabavili sme sa  a objavili sme talenty na fotografovanie. Zistili sme, ako môžeme používať mobilný telefón a baterku v ňom.

     O fotografiách sme sa potom pomocou premietania cez dataprojektor  porozprávali aj s p. uč. Kováčovou. Hodnotili sme kvalitu i menšie nedostatky.  Veríme, že naša práca na fotografiách sa páči.

                                                                                                   žiaci ôsmeho ročníka

    • INSCENOVANÁ FOTOGRAFIA – výtvarná výchova, 6.A,6.B,6.C

    • 16. 3. 2022
    • Viete aká je inscenovaná fotografia? Žiaci šiesteho ročníka na výtvarnej výchove s p. uč. Kováčovou si to vyskúšali.

      Najprv si porozkladali rôzne predmety do zaujímavej kompozície, aby tak pripravili inscenované prostredie (inštalácia). Hľadali tak nejaký príbeh. Experimentovali so svetlom a tieňom. Potom pomocou mobilných telefónov a baterky hľadali zaujímavý moment. Táto hra so svetlom, tieňom, kompozíciou ich veľmi zaujala a vytvorili originálne umelecké fotografie. Niektoré z nich zmenili na čierno-biele.

     Ďalšou ich úlohou bolo pripraviť prezentáciu v PowerPointe. Vložili teoretické informácie o inscenovanej fotografii, vložili svoje fotografie a na hodine pekne odprezentovali svoju prácu v skupine.

    • Zbierka pre utečencov z Ukrajiny - aktuálne prerušená

    • 27. 2. 2022
    • Ku dňu 7.3.2022 je zbierka pre utečencov z Ukrajiny prerušená .

      

     Základná škola, Levočská 11,  Spišská Nová Ves vyhlasuje zbierku potravín, oblečenia a hygienických potrieb pre utečencov z Ukrajiny, ktorá sa bude realizovať v priestoroch základnej školy.

     Aktuálne je potrebná táto materiálna pomoc:

     • trvanlivé potraviny k okamžitej konzumácii (konzervy, paštéty, detskú výživu, instantné polievky, trvanlivé pečivo, instantnú ovsenú kašu a krupicu a pod.);

     • detské piškóty, keksy, Sunar, ovocné kapsičky, sušené mlieko, čokoládu, dojčenskú výživu, balenú vodu a džúsy;

     • detské oblečenie pre deti do 12 rokov (vyprané, resp. hygienicky ošetrené)

     Zamestnanci a rodičia žiakov môžu do zbierky prispieť  od pondelka 28. 2. 2022 počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.30 hod. Individuálne prevzatie v inom čase je možné dohodnúť na tel. čísle: 053/4427753.

    • Aktualizácia školského semaforu

    • 25. 2. 2022
    • Verzia 2.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, Návrhu aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23. 2. 2022 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej dňa 25. 2. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia individuálnej izolácie pozitívneho na ochorenie COVID-19 v školách na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 26/2022, zrušenia režimu OTP režimu a úpravy režimu prekrytia horných dýchacích ciest v školách a školských zariadeniach.

    • ŠKD – aktivity 18.2.2022

    • 20. 2. 2022
    • Počas riaditeľského voľna časť žiakov prvého stupňa strávila deň v ŠKD. V čitateľskom kútiku si vypočuli rozprávku z knihy Gabriely Futovej „Dokonalá Klára“, ktorú im prečítala p. vychovávateľka Eva Múdra. V triede deti pracovali na ilustráciách k prečítanému textu a vytvorili krásne obrázky. Pred obedom sme ešte stihli vyrobiť veselých farebných slimáčikov. Popoludní deti pobudli na školskom dvore pri hrách a pohybových aktivitách. Deň sa vydaril a aj počasie nám prialo. Fotografie z celodennej činnosti si môžete pozrieť vo fotogalérii.

   • recitacie
    • Okresné kolo Šaliansky Maťko

    • 16. 2. 2022
    • Máme radosť z úspechu našich žiačok v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.2.2022 v priestoroch Domu Matice slovenskej. Stela Kleinová zo 6. C získala krásne 2. miesto a ziačka Bianka Lazniová z 5. A vybojovala sympatické 3. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme:-)

    • Aktualizácia školského semaforu

    • 6. 2. 2022
    • Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít. Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID- 19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a).

     Vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

    • Deň finančnej gramotnosti na 1.stupni

    • 6. 2. 2022
    • Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná negramotnosť. Žiaci 1. stupňa v rámci Dňa finančnej gramotnosti (31.1.2022) absolvovali vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bolo naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch v tejto oblasti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

   • ŠKD - Remeselné trhy a finančná gramotnosť
    • ŠKD - Remeselné trhy a finančná gramotnosť

    • 31. 1. 2022
    • V 2. a 3. oddelení ŠKD sme pripravili remeselné trhy spojené s rozvojom finančnej gramotnosti. Deti sa hrali na obchod, výmennú burzu, „kupovali“ a „predávali“ vlastné výrobky, vymieňali si zberateľské predmety. Pod vedením svojich vychovávateliek si precvičili praktické zručnosti a vedomosti pri narábaní s platidlami.

    • Olympiáda v Nemeckom jazyku - Okresné kolo

    • 28. 1. 2022
    • Dňa 19. 1. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A sa na 3. mieste umiestnil Tomáš Kellner zo 7.C triedy. V kategórii 1B na krásnom 1. mieste skončila Natália Tkáčová z 9. B triedy, ktorá sa zúčastní aj krajského kola. Natálke prajeme veľa štastia.

   • ŠKD - Relaxačné cvičenia s gymnastkami
    • ŠKD - Relaxačné cvičenia s gymnastkami

    • 27. 1. 2022
    • Dňa 25. januára sa v telocvični našej školy deti z ŠKD zapojili do
     relaxačných cvičení v spolupráci s pani učiteľkami vedúcimi gymnastický krúžok.
     Cvičením v samostatných skupinách s rozostupmi sme si uvoľnili krčné,
     chrbtové i ramenné svalstvo, ktoré býva po dlhom sedení často namáhané.
     Zahrali sme sa aj hry, ktoré nám pomáhajú odbúrať napätie, agresivitu a
     formujú vzťahy v kolektíve.