• Telesná výchova počas dištančného vzdelávania

    • 1. 2. 2021
    • MARATÓN – POLMARATÓN ZA 50 DNÍ

     VÝZVA PRE TEBA

     Dňa 1.12.2020 bola vyhlásená VÝZVA zabehnúť MARATÓN alebo POLMARATÓN za 50 dní. Tejto výzvy sa veľkolepo ujala žiačka Kristínka Tkáčová zo 6.A triedy, ktorá na bežkách odbehla až 80 km. Žiačka Ninka Lesňáková zo 6. A triedy si zobrala so sebou aj spoločníka, svojho psíka. Všetkým žiačkam, ktoré sa do tejto VÝZVY zapojili patrí veľká pochvala.

   • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

    • 30. 1. 2021
    • Aj tento školský rok sa žiaci zúčastnili okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá po prvýkrát prebiehala online formou. Žiačka Paulína Tkáčová z 9.B triedy sa umiestnila na peknom 3. mieste a žiačka Lucia Legátová z 9.B triedy na 4. mieste. Dievčatám srdečne blahoželáme.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

    • 28. 1. 2021
    • 13.1 2021 sa uskutočnil 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Tento ročník sa konal netradične online formou. Žiačka 8.B triedy Natália Tkáčová zvládla túto formu súťaže hravo a umiestnila sa  na 1. mieste v okresnom kole a postupuje na krajské kolo. Natálii srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. 

   • ŠKD - Výroba vianočných ozdôb
    • ŠKD - Výroba vianočných ozdôb

    • 17. 12. 2020
    • Zdobenie vianočného stromčeka je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. V školskom klube sme sa preto s radosťou pustili do výroby vianočných ozdôb. Z hmoty deti vykrajovali rôzne tvary, ktoré vymaľovali podľa vlastnej fantázie. Výrobkami tak môžu skrášliť svoj vianočný stromček a potešiť svojich blízkych.

     fotoalbum

    • Beseda o vesmíre

    • 16. 12. 2020
    • Prírodovedné učivo štvrtého ročníka obsahuje aj veľmi zaujímavú tému s názvom Vesmír. K tejto téme si každý žiak IV.A triedy vybral jednu planétu alebo súhvezdie a pripravil si o tom písomnú i obrazovú prezentáciu. Tieto informácie si žiaci následne sprostredkovali na besede o vesmíre dňa 9.12. Žiakom sa beseda páčila, pozorne sa navzájom počúvali

   • ŠKD - Predvianočná tvorba z detského časopisu
    • ŠKD - Predvianočná tvorba z detského časopisu

    • 15. 12. 2020
    • V predvianočnom období sme si činnosť v školskom klube detí v 1.B triede
     spríjemnili čítaním a tvorbou z detského časopisu. Vo fotogalérii si
     môžete pozrieť, ako sa našim šikovným prvákom darilo tvoriť vianočných
     snehuliakov, obrázkové skladačky, leporelá, pohľadnice či darčekové
     krabičky.

     fotoalbum

   • ŠKD - Vianočné pozdravy
   • ŠKD - zdobenie medovníčkov
    • ŠKD - zdobenie medovníčkov

    • 14. 12. 2020
    • Vianoce sa nám už blížia a vianočná nálada dnes zavládla aj v ŠKD v 1.B
     a v 3.B triede, kde žiaci usilovne vyzdobili medovníčky. Kreativite sa
     medze nekládli, niektorí žiaci si svoje originálne výtvory odniesli
     domov, iní si na nich hneď pochutili.

     fotoalbum

   • ŠKD - výstava JESEŇ
   • ŠKD - Mikuláš v meste
    • ŠKD - Mikuláš v meste

    • 8. 12. 2020
    • https://www.snv.sk/archiv?video=201208-1

     Napriek zložitej situácii súvisiacej s opatreniami proti šíreniu Coronavírusu a zlým snehovým podmienkam, Mikuláš do nášho mesta prišiel. Na koči, s celou svojou družinou. Všetky deti obdaroval sladkosťami, ony mu zaspievali a zarecitovali básničky. Aj keď bolo toto podujatie iné, než po iné roky, deti potešilo a stretnutie s Mikulášom si budú dlho pripomínať.

     fotoalbum

     https://www.snv.sk/archiv?video=201208-1

   • ŠKD - Ako sme v 1.B a v ŠKD očakávali Mikuláša
    • ŠKD - Ako sme v 1.B a v ŠKD očakávali Mikuláša

    • 8. 12. 2020
    • Aj žiaci z 1.B sa na Mikuláša veľmi tešili. Počas vyučovania i v školskom klube detí pripravili kresbičky, naučili sa pekné básničky,  povystrihovali snehové vločky i vianočné zvieracie bábky z časopisu Vrabček... Mikuláš ich nakoniec obdaril sladkosťami a špeciálne zavítal k jednému nášmu spolužiakovi, u ktorého za veľkú snahu pre dobré detičky nechal chutné medovníčky. Ďakujeme, Mikuláš!

     fotoalbum

   • ŠKD - Mesiac úcty k starším
    • ŠKD - Mesiac úcty k starším

    • 8. 12. 2020
    • Babky a dedkovia, ďakujeme, že Vás máme! 
     Prváci v školskom klube detí nezabudli v čase korony ani na svojich
     starkých, ktorých potešili vlastnoručne vyrobenými hrnčekmi s čajíkmi.  Do výroby darčekov sa zapojili deti 1.B aj 1.A.
     Prajeme Vám pevné zdravie!

     fotoalbum

   • ŠKD - triedna puzzliáda v 1. A
    • ŠKD - triedna puzzliáda v 1. A

    • 8. 12. 2020
    • 18. novembra sa v 1. A triede konala triedna puzzliáda. Do aktivity sa zapojili všetky deti a pracovali sústredene, s veľkým odhodlaním byť najlepší. Ich snahu ocenila p. vychovávateľka M. Dronzeková medailami. Za usilovnosť a vytrvalosť si ju zaslúžili všetci.

     fotoalbum

    • Všetkovedko

    • 8. 12. 2020
    • 14 žiakov 2. až 4. ročníkov sa zúčastnilo celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Súťaž sa uskutočnila v utorok 1. decembra 2020. 22. 01. na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.

      

    • Oznam pre rodičov a žiakov

    • 21. 10. 2020
    • Oznamujeme rodičom a žiakom, že všetky informácie, týkajúce sa organizácie vyučovania konkrétnej triedy v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, sú v správach resp. na nástenke konkrétnej triedy (dostupné po prihlásení na webovú stránku).

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie