• Technika

    • 27. 1. 2022
    • Na dnešnej hodine Techniky sme sa učili pripraviť jedlá studenej kuchyne.Tí, ktorí ochutnali..hádam môžu povedať že sa nám podarili :-)

    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    • 26. 1. 2022
    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. S našimi ôsmakmi si ho pripomíname aj na hodinách literatúry čítaním jedinečného diela Denník Anny Frankovej v komiksovom spracovaní. Tešíme sa, že v našej školskej knižnici nachádzame aj takéto knižné novinky.

    • Pasovanie prvákov

    • 25. 1. 2022
    • Po štyroch mesiacoch usilovného učenia a snaženia boli naši najmladší žiaci slávnostne pasovaní za PRVÁKOV. Do ich tried- 1.A,1.B a 1.C v decembri zavítali známi "pomocníci" z ich učebníc: LIENKA, VČIELKA a PANI UČITEĽKA. Pri plnení úloh preverili ich šikovnosť a vedomosti. Na záver prváci slávnostne zložili prvácky sľub.

    • Zber papiera výherca

    • 24. 1. 2022
    • V jesennom kole v zbere papiera bola úspešná 6. B trieda. Žiaci ako kolektív boli odmenení sladkou tortou, ktorá bola ozaj veľmi chutná :-).

    • Zahurawood

    • 23. 1. 2022
    • Ani tento víkend nesklamal čo sa týka počasia, a tak sme sa opäť v rámci krúžku Poznávame Slovensko vybrali spoznávať okolie Spiša. Lokalita Zahura - Spišské Vlachy ponúka túto zimu jedinečné korčulovanie na svojej zamrznutej ploche. Korčulovanie, hokej , rýchlostné korčulovanie to všetko sme si v sobotu vyskúšali a odporúčame aj Vám kým sa ľad nerozpustí :-)

    • Zimná turistika má svoje čaro

    • 23. 1. 2022
    • O pravdivosti tohto výroku sa v sobotu presvedčili žiaci 8.B triedy počas výstupu na vrch Kňazovka (840 m.n.m). Trasu Poráč - Kňazovka a späť vám odporúčame vyskúšať aj v zime. 

     P.S: A nezabudnite si pribaliť slaninku a marshmallow :-) 

    • Hrebienok 2022

    • 16. 1. 2022
    • Nádherné víkendove počasie nás vytiahlo do prírody a my sme si v rámci krúžku poznávame Slovensko vybrali turistickú vychádzku na Hrebienok. Super počasie si pýtalo urobiť zopár fotiek do albumu :-) a zopár z nich s Vami zdieľame.

    • Takto pracujeme na hodinách výtvarnej výchovy na 2. stupni

    • 5. 1. 2022
    • Žiaci na výtvarnej výchove (2. stupeň) pod vedením p. uč. Kováčovej pracujú  tvorivo, vznikajú zaujímavé výtvarné práce aj napriek tomu, že sa ich práca nehodnotí známkou ale slovne.                       

     Starší deviataci sa naučili zachytiť výtvarnú perspektívu priestoru a písma, dotvárali obrázok secesie, secesný šperk. Úlohou ôsmakov bolo na základe poznania tvorby Andyho Varhola spracovať návrh na obal konzervy alebo motív portrétu. Siedmaci recyklovali papier a vytvorili zaujímavé papierové kompozície, tiež sa motivovali renesančným portrétom a preniesli svoj portrét do obrazu, využili počítačovú techniku. Šiestaci na základe poznania princípu op-artu nakreslili obrázky touto technikou – ruky, srdiečko...Na základe poznania gotického štýlu vyplnili vitrážové okná.  

     Nie každý má výtvarný talent, ale pri väčšej snahe žiak dokáže svoj talent rozvíjať. Detský výtvarný prejav odráža poznatky dieťaťa o svete, ktorý ho obklopuje a zároveň odráža i jeho vzťah k tomuto svetu. Je to spôsob poznávania skutočnosti. Učíme žiakov chápať umenie, aby vedeli vytvárať harmonickú krásu okolo seba i v sebe samotnom.

    • Projekt na literatúre 7.B – Práca s knihou

    • 31. 12. 2021
    • V decembri si žiaci 7.B pripravili pekný projekt o knihách na hodinách literatúry.  Pracovali v skupinách tak, aby pripravili zaujímavé informácie, súťaže, tvorivé aktivity pre spolužiakov. Cieľom projektu bolo vyvolať záujem o čítanie kníh, poznávanie literatúry, spoznať obsah a formu kníh, byť tvorivý pri spracovaní a prezentovaní kníh. Tiež spoznali inonárodnú literatúru od spolužiaka inej kultúry. Počas prezentácii si pripravili aj odmeny pre spolužiakov. Súčasťou projektu bolo aj hodnotenie a sebahodnotenie prác v skupinách ústnou formou i bodovaním skupín.

    • Dejepisná olympiáda

    • 31. 12. 2021
    • V decembri 2021 sa uskutočnilo školské kolo DO.

     · Výsledky :

     Kategória C

     1. Marhefková Anna – 9.B

     2. Tkáčová Natália – 9.B

     3. Kacvinský Patrik – 9.B

     Kategória D

     1. Pavlík Lukáš – 8.B

     2. Hvizdošová Mária – 8.A

     3. Palková Kristína – 8.B

     Kategória E

     1. Laznia Timotej – 7.A

     2. Jurčišin Marek – 7.A

     3. Pastvová Ema – 7.C

     Kategória F

     1. Tkáčová Daniela – 6.C

     2. Hovančík Erik – 6.B

     3. Kleinová Stela -6.C

     Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole..

    • Vianočný čas v 3.A

    • 22. 12. 2021
    • 3.A Vianočné trhy - veľká zima a vetrisko, ale všetci sme boli spokojní. Vianočný detský punč a vianočná atmosféra každého zahriali. Ďakujeme!

     V triede sme dokončili zimnú výzdobu a vy, ktorí ste neboli, veľmi ste nám chýbali. S pani uč. Ivetou Kováčovou (VYV 2.stupeň) sme si vyskúšali výtvarnú techniku pieskovanie, a potom sme si s chuťou zašportovali.

     3.A posiela všetkým školský vianočný pozdrav na tabuli.

     Krásne prázdniny, užite si ich v zdraví, želá tr.uč. Alexandra

    • ŠKD - Finančný výťažok z vianočných trhov pre zariadenie Alžbetka, n.o.

    • 21. 12. 2021
    • Vo fotogalérii pripájame ďakovný list zariadenia, adresovaný našej škole, za finančný dar.

     Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili - podporili dobrú vec výrobou, pomocou pri predaji, organizácii predaja, kupujúcim - kolegom, deťom a ich rodičom. Dobrý pocit z vydarenej akcie nech prispeje k pekným chvíľam počas vianočných sviatkov.

     Ešte raz veľké ĎAKUJEME!

    • Malý vianočný turnaj

    • 20. 12. 2021
    • Poslednú hodinu telesnej výchovy v tomto kalendárnom  roku si žiaci 4.A spestrili „Vianočným turnajom vo floorbale“. Súťažili medzi sebou družstvá chlapcov aj dievčat. V tomto turnaji zvíťazili všetci, ale najväčšími víťazmi bola  radosť z pohybu, tímová práca, dobrá nálada a odreagovanie sa od školských povinností.