• RECYKLOHRY

    • 14. 9. 2020
    • Triedime odpady v rámci RECYKLOHIER

     Naša škola pokračuje v školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

     • elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).
     • znehodnotených batérií  rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./

     V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

     • zbernou nádobou na elektrozariadenia, ktorá je  umiestnená  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.
     • boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na prízemí a na 2.poschodí.

      

    • Starý Mobil Sem!

    • 14. 9. 2020
    • Zapoj sa do celoslovenskej  zberovej súťaže  ​​​​​​​

     • Starý mobil vlož do obálky, na ktorú si napísal svoje meno, triedu a vhoď ho do zberného boxu, ktorý je umiestnený v 3.A triede na 2.poschodí vľavo.
     • Čím väčší počet mobilov odovzdáš, tým máš väčšiu šancu vyhrať tablet.
     • Okrem toho bude vyžrebovaných 140 žiakov zo slovenských škôl, ktorí budú odmenení knihou alebo balíčkom praktických drobností od NO Recyklohry a Asekol SK.

     Súťaž trvá do 30. októbra 2020.

    • Výtvarná súťaž – RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT 2020

    • 15. 5. 2020
    • Aj v čase koronavírusu a zatvorenia škôl sa nám podarilo zapojiť sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže a získať krásne ocenenie  za obrázok Ovocie smrti, ktoré nakreslila žiačka 5.B triedy, ELA KOVÁČOVÁ. Získala 2. miesto v kategórii 5. – 9. ročník žiakov základných škôl. Získala hodnotné ceny. Do súťaže sa zapojilo 335 prác. Bližšie informácie na www.zazivotarodinu.sk

     Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov vnímanie a prežívanie dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej, vnímanie dôležitosti ochrany života človeka a úcty k nemu.

                                                                                                             Mgr. Iveta Kováčová

   • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej  v Levoči.
    • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.

    • 30. 3. 2020
    • Počas dvoch týždňov sa v oddeleniach školského klubu detí uskutočnila prax študentov 4.ročníka.

       Súčasťou praxe študentiek boli rôzne aktivity s deťmi , počas ktorých uplatňovali inovatívne metódy

       výchovy a vzdelávania, v rámci voľnočasových aktivít.

       Svoje aktivity s deťmi zvládli na veľmi dobrej úrovni. Deti boli ich prítomnosťou nadšené.

       Sme radi, že si pre svoju absolventskú prax vybral našu školu.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

      

     fotoalbum

    • Korčuliarsky kurz

    • 9. 3. 2020
    • Týždeň pred jarnými prázdninami žiaci 2.A  absolvovali Školský korčuliarsky program, ktorý organizuje mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení. Na kurze, ktorý trval 5 dní deti získali základné korčuliarske zručnosti.

   • Návšteva múzea
    • Návšteva múzea

    • 7. 3. 2020
    • Dňa 24. februára žiaci 4.C triedy navštívili STM v Sp. Novej Vsi. Dozvedeli sa tu mnoho nových informácií o histórii a vývoji hračiek. Pani Danka Rosová ich oboznámila aj s prepojením detských hier s prácou v minulosti. Žiaci si prezreli tiež banícku expozíciu, kde im boli názorne sprostredkované poznatky z vlastivedného učiva o banských mestách.

     fotoalbum

   • Vesmír očami detí
    • Vesmír očami detí

    • 20. 2. 2020
    • Dňa 20.2.2020 sa uskutočnila v Spišskom osvetovom stredisku vernisáž detských výtvarných prác s názvom Vesmír očami deti. Žiačky zo 4. B boli ocenené. Timea Režnická sa umiestnila na 3. mieste v 2. kategórii a Zoja Slivová dostala četsné uznanie. 

     Blahoželáme!

    • Stretnutie s poéziou Jána Motulka

    • 7. 2. 2020
    • pri príležitosti 100. výročia narodenia

      Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Motulka sa v Spišskej knižnici konalo stretnutie  jeho priaznivcov. Tohto stretnutia sa  zúčastnili  aj žiaci 4. C a 9.B, ktorí prednesom a hudbou prispeli k príjemnej atmosfére. 

   • MŠO florbal
    • Projektový deň čitateľskej gramotnosti na 1. stupni

    • 7. 2. 2020
    • “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”  Joseph Addison

     Prvý polrok školského roka sme ukončili nevšedne. Čítaním  sme objavovali  skryté čaro rozprávok, príbehov a kníh počas Dňa čitateľskej gramotnosti.  Pri plnení rôznych úloh sme si  preverili svoje čitateľské schopnosti a zručnosti.

   • Návšteva škôlkárov
    • Návšteva škôlkárov

    • 7. 2. 2020
    • Našu školu navštívili malí škôlkari z  MŠ - Hviezdoslavova a MŠ - Slovenská.

     V počítačovej učebni si vyskúšali prácu s počítačom, kde nakreslili pekné obrázky.

      uč. Sitková

   • ŠKD - Hráme sa na obchod
    • ŠKD - Hráme sa na obchod

    • 5. 2. 2020
    • V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti sa v ŠKD dňa 31.1.2020 uskutočnila aktivita pod názvom Hráme sa na obchod. Deti sa premenili na predavačov a kupujúcich a narábali s vyrobenými euro peniazmi. Deti predávali a nakupovali rôzne hračky, knihy, kartičky a iné zaujímavé predmety. Za tieto príspevky ďakujeme Vám, milí rodičia, lebo iba vďaka nim sa naše popoludnie vydarilo. Deti odchádzali spokojné a šťastné.

     fotoalbum

   • Vzdelávací program EDU-ART
    • Vzdelávací program EDU-ART

    • 4. 2. 2020
    • V utorok 28.januára 2020 žiaci 5.A, 5.B, 5.C sa zúčastnili celodenného vzdelávacieho programu EDU-ART v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Témou edukačného programu bol Objekt a inštalácia. Súčasťou bola odborn prednáška , diskusie so žiakmi o umení, komentovaná prehliadka výstavy spojená s interpretáciou diel na tému konceptuálne umenie. Výsledkom boli dve tvorivé dielne. Žiaci dostali kreatívny tvorivý skicár. Poďakovanie patrí lektorkám a pracovníkom GUS za kvalitnú a odbornú organizáciu dňa.

   • ŠKD - spomienková slávnosť
    • ŠKD - spomienková slávnosť

    • 1. 2. 2020
    • Dňa 27. januára 2020  sa deti z ŠKD zúčastnili spomienkovej slávnosti na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť spojená s kladením vencov sa konala pri príležitosti 75. výročiaoslobodenia mesta Spišská Nová Ves.

     fotoalbum

    • Krúžok Poznávame Slovensko

    • 30. 1. 2020
    • V rámci krúžku Poznávame Slovensko sme si boli pozrieť miesta na Slovensku ,ktoré nie sú veľmi turisticky navštevované. Naša prvá destinácia bolo mestečko Čierna nad Tisou, kde sme sa malou vychádzkou vydali až na hranicu s Ukrajinou :-). Po ceste späť sme mali možnosť vidieť prekladisko, kde sa prekladá tovar ktorý sa prepravuje po železnici normálnej aj širokorozchodnej.

     V mestečku Medzilaborce sme si boli pozrieť aktuálnu výstavu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Obidva výlety ktoré sme zatiaľ absolvovali boli úžasné po obsahovej aj cestovateľskej stránke.

   • ŠKD - Poďakovanie
    • ŠKD - Poďakovanie

    • 17. 1. 2020
    • Milí rodičia a žiaci, ďakujeme Vám za podporu, ktorú ste preukázali zakúpením výrobkov na vianočných trhoch v ŠKD.

     Výťažok z predaja vo výške 210,- € sme zaslali na verejný účet zriadený mestom Prešov, určený na pomoc občanom postihnutým tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove.

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie