• Biela pastelka
    • Biela pastelka

    • 25. 10. 2021
    • V akcii Biela pastelka (verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím) v našej škole sa vyzbierala suma 231,20 €. 

     Všetkým darcom ďakujeme.

    • AKTUALIZÁCIA COVID SEMAFOR

    • 18. 10. 2021
    • Aktualizovaný COVID SEMAFOR

     Manuál je aktualizovaný k 15. 10. 2021 z dôvodu vydania nového rozhodnutia ministra, ktorým sa upravuje lehota ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa materskej školy, vysvetlenia režimu prevádzky v jazykových školách, ZUŠ a CVČ v bordovom okrese podľa COVID Automatu a vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR uverejnených 7. 10. 2021.

   • ŠKD - Výstava JESEŇ
    • Európsky deň jazykov na našej škole

    • 11. 10. 2021
    • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V posledný septembrový týždeň sa aj naši žiaci 2. stupňa presvedčili o tom, aká je  Európa multikultúrna a mnohojazyčná. Na hodinách cudzích jazykov sme sa pomocou rôznych zábavných aktivít zoznámili s európskymi jazykmi. Skúsili sme sa naučiť niektoré frázy a slovíčka v jazykoch, ktoré sa na základnej škole nevyučujú. Niektorí si dokonca vyskúšali aj to, aké to je, učiť sa ruštinu na hodine Nemeckého jazyka- s mottom "Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom."

    • ŠKD - BIELA PASTELKA

    • 3. 10. 2021
    • Pri príležitosti DŇA BIELEJ PASTELKY sa v 3. oddelení ŠKD uskutočnila beseda doplnená aktivitami. Deti si vyskúšali s akými problémami sa v živote stretávajú ľudia so zrakovým hendikepom a koľko úsilia musia vyvinúť pri zdanlivo jednoduchých činnostiach.

    • Zmena povinnosti nosenia rúšok

    • 3. 10. 2021
    • Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

     Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, WC). V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

     ÚVZ napriek zrušeniu povinnosti nosenia rúška v školskom prostredí deťmi ich používanie z preventívnych dôvodov na vyučovaní i naďalej odporúča. 

   • ŠKD - ZBER GAŠTANOV
    • ŠKD - ZBER GAŠTANOV

    • 30. 9. 2021
    • Prosíme žiakov našej školy, aby sa v mesiaci október zapojili do zberu gaštanov. Gaštany budú použité na výrobu liečiv.

     Nazbierané gaštany prosíme odniesť k dreveným domčekom na školskom ihrisku.

     Za Vašu pomoc ďakujeme.

      

   • Starý mobil Sem!
    • Starý mobil Sem!

    • 24. 9. 2021
    • Zapoj sa do celoslovenskej  zberovej súťaže  Starý Mobil Sem!

     • Starý mobil vlož do obálky, na ktorú si napísal svoje meno, triedu a vhoď ho do zberného boxu, ktorý je umiestnený v 4.A triede (na 2.poschodí vľavo).
     • Najlepší jednotlivec na Slovensku bude odmenený tabletom HUAWEI.
     •  Okrem toho bude vyžrebovaných 100 žiakov zo všetkých zúčastnených škôl, ktorí budú odmenení:

     15 ks ročného predplatného časopisu Stromáčik

     85 ks kníh s envirinmentálnou tematikou. Súťaž trvá do 30. októbra 2021.

    • Preberanie Ag samotestov

    • 17. 9. 2021
    • V utorok 21. 9. 2021 sa uskutoční preberanie objednaných Ag samotestov rodičmi, ktorí si ich objednali.

     Testy sa budú vydávať od 7:30 do 17:00 v atriu pri hlavnom vchode do budovy.  Každý rodič preberie pre svoje dieťa  5 ks samotestov a podpíše preberací protokol.

     Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu  zákonný zástupca škole potvrdí prostredníctvom EDUPAGE (modul Žiadosti/Vyhlásenia - vyhlásenie "Domáci Ag samotest - výsledok").

     Navod_na_pouzitie_samodiagnostickeho_testu.pdf

     Sprievodca_pre_samotestovanie_na_pritomnost_COVID-19.pdf​​​​​​​


   • MAKSÍKOVA VÝZVA
    • MAKSÍKOVA VÝZVA

    • 14. 9. 2021
    •  pre šikovných matematikárov 2.,3. a 4. ročníkov

      Naša škola umožní žiakom 2.- 4. ročníkov zapojiť sa do celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK, ktorá prebieha počas celého školského roka a má 5 kôl. Zadané úlohy riešia žiaci doma. V prípade záujmu prihlásenie zrealizuje p. uč. Ivančová, ktorú žiak kontaktuje v škole prostredníctvom svojej triednej učiteľky. Účastnícky poplatok (štartovné): 10 €, je potrebné uhradiť najneskôr do  28. septembra 2021

     bližšie info (www.maksik.sk)

   • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER
    • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER

    • 14. 9. 2021
    • Naša škola pokračuje v  školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

     - elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).

     - znehodnotených batérií  rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./

     V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

     -zbernou nádobou na elektrozariadenia, ktorá je  umiestnená  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.

     -boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na prízemí a 1.poschodí.

    • Futbalový turnaj

    • 13. 9. 2021
    • Dňa 10.9. pri slávnostnom otvorení futbalového štadióna nás vo futbalovom turnaji reprezentovali žiaci 1. stupňa. 

     Žiaci 1. a 2. roč. obsadili 2. miesto a žiaci 3. a 4. roč. taktiež 2. miesto. Družstvá boli v zložení:

     1. a 2. roč. 

     M. Vronč, S. Vasko ( 1.A), F. Baláž ( 1.B), A. Sakmáryová, J. Krajňák, T. Klášterková, D. Sliva ( 2.A), M. Cvengroš, D. Jaško, J. Mihalko (2. B)

     3.-4. roč.

     F. Lipták, M. Gallovič, V. Bečárik, T. Toporcer ( 3.A), M. Tripšanský , M. Pjontek ( 4. A), K. Kleinová, M. Majerníková, P. Farkašovský, L. Hanzely ( 4.B)

     Ďakujeme všetkým hráčom za skvelé reprezentovanie školy!