• Stretnutie žiakov s primátorom mesta
    • Stretnutie žiakov s primátorom mesta

    • 19. 11. 2019
    • Žiaci 4.C triedy prijali pozvanie primátora nášho mesta Ing. Pavla Bečárika. Hlavnou myšlienkou stretnutia bolo žiakom priblížiť históriu nášho mesta a tiež aj spoluprácu s patrnerskými mestami. Celé stretnutie sa konalo v príjemnej atmosfére, ktorú spevom v obradnej miestnosti spríjemnila Mgr. Zuzana Kleinová, ktorej zároveń ďakujeme za sprostredkovanie tohto stretnutia.

   • Od babičky na boľačky
    • Od babičky na boľačky

    • 16. 11. 2019
    •       Naše deti zo 6. oddelenia ŠKD navštívili výstavu v múzeu Spiša ,, Od babičky na boľačky ."

           Výstava bola zameraná na spoznávanie liečivých byliniek , ich použitie kedysi a dnes.

           Súčasne si deti mohli pozrieť aj expozíciu ,,Mláďatá ."

      

     fotoalbum

   • Naše mesto - puzzliáda v ŠKD
    • Naše mesto - puzzliáda v ŠKD

    • 9. 11. 2019
    • Dňa 4. novembra si žiaci v školskom klube mohli zasúťažiť v skladaní puzzlí na čas. Ich úlohou bolo poskladať obrázky s tematikou nášho mesta. Súťaž sme vyhodnotili v kategórii mladších i starších žiakov. Víťazom blahoželáme!
     Vyhodnotenie:
     I. kategória (1.-2. roč.) 
     1. miesto     Jurko Kellner, 2.B
     2. miesto     Dávidko Zeleňák, 1.A
     3. miesto     Dušanko Vdoviak, 1.B
     II. kategória (3.-4. roč.)
     1. miesto     Tamarka Drusová, 4.C
     2. miesto     Emmka Majochová, 3.B
     3. miesto     Emmka Kukurová, 4.C

     fotoalbum

    • Úspechy žiakov

    • 7. 11. 2019
    • Naša žiačka, Estera Dunková z 9.A sa pravidelne zúčastňuje súťaží v speve. Naposledy sa jej podarilo získať "Zlatú cenu" v regionálnom kole súťaže "Rómska pieseň 2019", ktorá sa konala v Košiciach. Blahoželáme!

    • MŠO plávanie

    • 4. 11. 2019
    • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili MŠO 1. stupňa základných škôl v plávaní. Reprezentovali nás žiaci Luca Potočník 4.A, Erik Hovančík 4.B, Danielka Tkáčová 4.C a Matúš Mihalko 4.C. Získali: 1. miesto štafeta družstiev 4x25m ; 1. miesto Luca Potočník 25m voľný spôsob ; 1. miesto Daniela  Tkáčová 25m voľný spôsob,1.miesto Luca Potočník 50m voľný spôsob.

     Úspešným plavcom blahoželáme.                                                                     

    • ECO Energy tour

    • 4. 11. 2019
    • Žiaci 2.-9. ročníkov  sa dňa 29.10.2019  v DK Mier zúčastnili  interaktívneho projektu ECO ENERGY TOUR  s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálekom, ktorý pozostával zo súťaží, pokusov, kvízov a eko-pesničiek. Súčasťou programu bola záverečná  autogramiáda.

   • Spomíname
    • Spomíname

    • 30. 10. 2019
    • Deti z ŠKD navštívili 24.10.2019 cintorín , aby si uctili pamiatku neznámych vojakov a symbolicky im zapálili sviečku.

     fotoalbum

      

    • Veľká malá architektúra

    • 29. 10. 2019
    • Dňa 28.10.2019 sa žiaci 4.C triedy s tr. uč. Mgr. I. Hrebenárovou zúčastnili výstavy VEĽKÁ MALÁ ARCHITEKTÚRA Svet papierových modelov v tvorbe Ing. L. Jakubču. Počas výstavy sa mali možnosť žiaci oboznámiť formou prednášky s najznámejšími historickými budovami. Ich miniatúrne zobrazenie formou papierových modelov im priamo na výstave predstavil Ing. L. Jakubčo, ktorý im priblížil nielen ich historickú hodnotu, ale aj krásu špecifických prvkov architektúry. V tvorivej dielni mali žiaci možnosť sami vyhotoviť model papierovej kocky a ihlanu. Najkrajší model ocenil Ing. L. Jakubčo vystrihovačkou. Výstava ponúkla žiakom mnoho nových poznatkov z histórie a súčasnosti architektúry.

    • Pasovanie prvákov

    • 29. 10. 2019
    • Dňa 17.10. 2019 sa uskutočnilo slávnostné PASOVANIE našich prváčikov. Po preukázaní svojich schopností a vedomostí zložili sľub prváka a boli týmto slávnostne pasovaní a odmenení.

     uč. Puhallová, uč. Sitková

    • Školská burza kníh

    • 29. 10. 2019
    • Ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim, ktorí sa aktívne zapojili do tohtoročnej burzy kníh. Zakúpili knihy za takmer 70 Eur, ktoré použijeme na doplnenie literatúry pre mládež v školskej knižnici. 

    • Dejepis v múzeu

    • 29. 10. 2019
    • "Sto rokov bez Štefánika" - tak znie názov výstavy v Múzeu Spiša, venovanej víťazovi ankety Najväčší Slovák, ktorej sa v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili žiaci 9.A. Generál Milan Rastislav Štefánik bol jedným z našich najvýznamnejších politikov, aj vďaka nemu si 28. októbra pripomíname 101. výročie vzniku ČSR. Táto výstava nás len utvrdila v tom, aký inšpirujúci bol jeho život a boj za slobodu Slovákov a ako je stále aktuálne jeho životné krédo: "Veriť, milovať, pracovať."

    • Biologicko-dejepisná exkurzia

    • 28. 10. 2019
    • 24.10.2019 sme absolvovali biologicko-dejepisnú exkurziu v Liptovskom Mikuláši. Najskôr sme navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Múzeum bolo interaktívne a veľmi neobvyklé.Naučili sme sa veľa nielen o vesmíre, prírode a horách ale aj  o našich jaskyniach. Potom sme sa presunuli do archeoskanzenu Havránok. Tam sme mali menšiu túru, ale stálo to za ten výhľad. Počas túry sme videli Keltské a Germánske osídlenie. Nakoniec nás zaujal pozostalý Letohrad a cisterna, do ktorej sme hádzali mince pre šťastie. Potom ako sme zišli veľký " strmák" všetci sme sa začali ohadzovať lístím. Bola to super exkruzia :-) žiaci 6.A a 6.B triedy

   • Čitateľská súťaž
   • Zber gaštanov
   • ŠKD - Biela pastelka
   • ŠKD - Návšteva dopravného ihriska
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie